Het aantal laadpunten in Nederland is afgelopen jaar opnieuw fors toegenomen. Eind maart 2024 telde ons land 674.000 laadpunten, een stijging van ruim 30 procent vergeleken met het jaar ervoor. Bij ruim 20% van het aantal tankstations in Nederland staan nu snelladers. Om de verwachte groei van elektrisch vervoer bij te houden, moet het tempo van nieuwe laadpunten de komende jaren echter fors omhoog.
'stijging 30 procent'

Forse groei aantal laadpunten voor elektrische auto’s, maar tempo moet omhoog

Bij ruim 20% van het aantal tankstations in Nederland staan nu snelladers. Foto: ProMedia, 2024

Het aantal laadpunten in Nederland is afgelopen jaar opnieuw fors toegenomen. Eind maart 2024 telde ons land 674.000 laadpunten, een stijging van ruim 30 procent vergeleken met het jaar ervoor. Bij ruim 20% van het aantal tankstations in Nederland staan nu snelladers. Om de verwachte groei van elektrisch vervoer bij te houden, moet het tempo van nieuwe laadpunten de komende jaren echter fors omhoog.

Dit rapporteert de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) in de Voortgangsrapportage 2023 die woensdag is gepubliceerd. Sinds de start van de NAL in 2019 laat elk jaar een snellere groei van het aantal laadpunten zien. Desondanks is er volgens de NAL de komende jaren een verdere versnelling nodig. “We liggen tot op heden op koers”, zegt voorzitter Gerben-Jan Gerbrandy van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. “De toename van het aantal laadpunten heeft de forse groei van het aantal elektrische auto’s goed kunnen bijbenen. Het tempo waarin we laadpunten plaatsen, is in 2023 tot een record gestegen van ruim 1900 nieuwe laadpunten gemiddeld per maand. Maar het tempo moet de komende jaren fors omhoog om de verwachte groei van elektrisch vervoer bij te houden. Naast uitbreiding van het aantal laadpunten is het slimmer benutten van de capaciteit van het netwerk van cruciaal belang om te voorkomen dat we achterop raken.”

In elke buurt

De NAL heeft als opgave voldoende laadinfrastructuur te realiseren, zodat een snelle transitie naar elektrisch vervoer mogelijk wordt gemaakt. Gemeenten en NAL-regio’s hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur.
De ambitie van de NAL is een landelijk dekkend, toegankelijk en toekomstbestendig laadnetwerk in 2030. Uitgangspunt is dat in elke buurt, met uitzondering van het landelijke gebied, een laadpunt op loopafstand beschikbaar moet zijn. Per 31 maart 2024 bereikte het landelijk netwerk een dekkingsgraad van 80 procent. In 2023 was dit, per 31 maart, nog 71 procent.

Regionaal

De verhouding tussen publiek en thuis laden verschilt sterk per regio, zo blijkt uit de gepresenteerde cijfers. Dit komt doordat inwoners in bepaalde regio’s vaker over een eigen oprit of eigen parkeerplaats beschikken. In de stedelijke gebieden is dit minder het geval waardoor het aantal private laadpunten in verhouding lager is en men meer op de publieke laadinfrastructuur aangewezen is. In de landelijke regio’s, Oost voorop, laadt 82% van de EV-rijders thuis (landelijk is dit percentage 67%). De groei van het aantal plekken, 863, waar je kunt snelladen zorgde ervoor dat dit nu mogelijk is bij ruim 20% van het aantal tankstations in Nederland.

Hoger plaatsingstempo

Het plaatsingstempo van de laadinfrastructuur is de afgelopen jaren gestegen. Door grotere aantallen kan er vaak efficiënter worden gewerkt en gemeenten en netbeheerders hebben hun werkwijzen aangepast zodat plaatsing sneller kan gaan. Voor 2019 werden er gemiddeld rond de 400 laadpunten per maand geplaatst. Sindsdien ligt het plaatsingstempo flink hoger. Van 800 laadpunten per maand in 2019, tot 1500 in 2022 en in 2023 een toename tot ruim 1900 per maand.

Ook voor (zwaardere) elektrische vrachtwagens wordt hard gewerkt aan een landelijk basisnetwerk. De eerste laadlocaties zijn inmiddels gerealiseerd en steeds meer ontwikkelaars en exploitanten tonen interesse bij gemeenten, provincies en het Rijk voor de ontwikkeling van laadpleinen op strategische locaties.

Slim laden nodig

In 2023 is de krapte op het elektriciteitsnet verder toegenomen. Extra maatregelen zijn nodig, anders ontstaan de komende jaren risico’s voor stroomuitval op piekmomenten in delen van Nederland waar het net overbelast raakt. Slim laden is een noodzakelijke voorwaarde om te zorgen voor een stabiel en betaalbaar elektriciteitsnetwerk. Slim laden maakt vraagsturing en tijdelijke opslag via miljoenen elektrische voertuigen mogelijk.

Prijstransparantie

De NAL is vorig jaar met diverse belanghebbenden gestart met een actieplan om prijstransparantie te verbeteren. De elektrische rijder moet in staat zijn om de kosten van elektrisch rijden te beperken en de kosten af te zetten tegen de geboden kwaliteit. In het Laadonderzoek 2023 is geconstateerd dat ongeveer de helft van de e-rijders vaak niet of nooit de prijs weet bij een openbare laadpaal. Het onderzoek ‘Benchmark Prijstransparantie 2023’ van NAL-partner NKL laat zien dat de prijstransparantie achteruit gaat.

Zorg

Gerbrandy: “Het gebrek aan prijstransparantie is voor de NAL een reden voor zorg. Vertrouwen van consumenten is essentieel voor de grootschalige overstap naar elektrisch rijden. Prijstransparantie geeft vertrouwen aan elektrische rijders en bevordert concurrentie. De noodzaak voor transparantie wordt alleen maar groter. De beweeglijke energiemarkt en uiteenlopende laadtarieven verhogen het belang van prijstransparantie. Daarnaast zullen in de komende jaren dynamische prijzen en slim en bi-directioneel laden een goed inzicht in laadprijzen vragen.”

Lees ook:

Auteur: Paul Blonk

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Forse groei aantal laadpunten voor elektrische auto’s, maar tempo moet omhoog | TankPro.nl
Het aantal laadpunten in Nederland is afgelopen jaar opnieuw fors toegenomen. Eind maart 2024 telde ons land 674.000 laadpunten, een stijging van ruim 30 procent vergeleken met het jaar ervoor. Bij ruim 20% van het aantal tankstations in Nederland staan nu snelladers. Om de verwachte groei van elektrisch vervoer bij te houden, moet het tempo van nieuwe laadpunten de komende jaren echter fors omhoog.
'stijging 30 procent'

Forse groei aantal laadpunten voor elektrische auto’s, maar tempo moet omhoog

Bij ruim 20% van het aantal tankstations in Nederland staan nu snelladers. Foto: ProMedia, 2024

Het aantal laadpunten in Nederland is afgelopen jaar opnieuw fors toegenomen. Eind maart 2024 telde ons land 674.000 laadpunten, een stijging van ruim 30 procent vergeleken met het jaar ervoor. Bij ruim 20% van het aantal tankstations in Nederland staan nu snelladers. Om de verwachte groei van elektrisch vervoer bij te houden, moet het tempo van nieuwe laadpunten de komende jaren echter fors omhoog.

Dit rapporteert de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) in de Voortgangsrapportage 2023 die woensdag is gepubliceerd. Sinds de start van de NAL in 2019 laat elk jaar een snellere groei van het aantal laadpunten zien. Desondanks is er volgens de NAL de komende jaren een verdere versnelling nodig. “We liggen tot op heden op koers”, zegt voorzitter Gerben-Jan Gerbrandy van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. “De toename van het aantal laadpunten heeft de forse groei van het aantal elektrische auto’s goed kunnen bijbenen. Het tempo waarin we laadpunten plaatsen, is in 2023 tot een record gestegen van ruim 1900 nieuwe laadpunten gemiddeld per maand. Maar het tempo moet de komende jaren fors omhoog om de verwachte groei van elektrisch vervoer bij te houden. Naast uitbreiding van het aantal laadpunten is het slimmer benutten van de capaciteit van het netwerk van cruciaal belang om te voorkomen dat we achterop raken.”

In elke buurt

De NAL heeft als opgave voldoende laadinfrastructuur te realiseren, zodat een snelle transitie naar elektrisch vervoer mogelijk wordt gemaakt. Gemeenten en NAL-regio’s hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur.
De ambitie van de NAL is een landelijk dekkend, toegankelijk en toekomstbestendig laadnetwerk in 2030. Uitgangspunt is dat in elke buurt, met uitzondering van het landelijke gebied, een laadpunt op loopafstand beschikbaar moet zijn. Per 31 maart 2024 bereikte het landelijk netwerk een dekkingsgraad van 80 procent. In 2023 was dit, per 31 maart, nog 71 procent.

Regionaal

De verhouding tussen publiek en thuis laden verschilt sterk per regio, zo blijkt uit de gepresenteerde cijfers. Dit komt doordat inwoners in bepaalde regio’s vaker over een eigen oprit of eigen parkeerplaats beschikken. In de stedelijke gebieden is dit minder het geval waardoor het aantal private laadpunten in verhouding lager is en men meer op de publieke laadinfrastructuur aangewezen is. In de landelijke regio’s, Oost voorop, laadt 82% van de EV-rijders thuis (landelijk is dit percentage 67%). De groei van het aantal plekken, 863, waar je kunt snelladen zorgde ervoor dat dit nu mogelijk is bij ruim 20% van het aantal tankstations in Nederland.

Hoger plaatsingstempo

Het plaatsingstempo van de laadinfrastructuur is de afgelopen jaren gestegen. Door grotere aantallen kan er vaak efficiënter worden gewerkt en gemeenten en netbeheerders hebben hun werkwijzen aangepast zodat plaatsing sneller kan gaan. Voor 2019 werden er gemiddeld rond de 400 laadpunten per maand geplaatst. Sindsdien ligt het plaatsingstempo flink hoger. Van 800 laadpunten per maand in 2019, tot 1500 in 2022 en in 2023 een toename tot ruim 1900 per maand.

Ook voor (zwaardere) elektrische vrachtwagens wordt hard gewerkt aan een landelijk basisnetwerk. De eerste laadlocaties zijn inmiddels gerealiseerd en steeds meer ontwikkelaars en exploitanten tonen interesse bij gemeenten, provincies en het Rijk voor de ontwikkeling van laadpleinen op strategische locaties.

Slim laden nodig

In 2023 is de krapte op het elektriciteitsnet verder toegenomen. Extra maatregelen zijn nodig, anders ontstaan de komende jaren risico’s voor stroomuitval op piekmomenten in delen van Nederland waar het net overbelast raakt. Slim laden is een noodzakelijke voorwaarde om te zorgen voor een stabiel en betaalbaar elektriciteitsnetwerk. Slim laden maakt vraagsturing en tijdelijke opslag via miljoenen elektrische voertuigen mogelijk.

Prijstransparantie

De NAL is vorig jaar met diverse belanghebbenden gestart met een actieplan om prijstransparantie te verbeteren. De elektrische rijder moet in staat zijn om de kosten van elektrisch rijden te beperken en de kosten af te zetten tegen de geboden kwaliteit. In het Laadonderzoek 2023 is geconstateerd dat ongeveer de helft van de e-rijders vaak niet of nooit de prijs weet bij een openbare laadpaal. Het onderzoek ‘Benchmark Prijstransparantie 2023’ van NAL-partner NKL laat zien dat de prijstransparantie achteruit gaat.

Zorg

Gerbrandy: “Het gebrek aan prijstransparantie is voor de NAL een reden voor zorg. Vertrouwen van consumenten is essentieel voor de grootschalige overstap naar elektrisch rijden. Prijstransparantie geeft vertrouwen aan elektrische rijders en bevordert concurrentie. De noodzaak voor transparantie wordt alleen maar groter. De beweeglijke energiemarkt en uiteenlopende laadtarieven verhogen het belang van prijstransparantie. Daarnaast zullen in de komende jaren dynamische prijzen en slim en bi-directioneel laden een goed inzicht in laadprijzen vragen.”

Lees ook:

Auteur: Paul Blonk

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.