‘Biodiesel gaat sleutelrol spelen in verduurzaming van wegtransport’

De Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA) ziet biodiesel, gemaakt uit afval, naast elektriciteit en waterstof als essentieel bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen in het wegtransport. Volgens de NBAA heeft biobrandstof het grootste aandeel in de totale CO2-reductie van transportbrandstoffen. 

In de nieuw opgerichte alliantie bundelen Argent Energy, Bio-Oil Group, Greenergy, Renewable Energy Group (REG) en Münzer hun krachten. De vijf grootste Nederlandse producenten van biodiesel uit afval willen de Nederlandse overheid gezamenlijk ondersteunen bij het verduurzamen van het wegtransport. Dat willen de partijen doen door in de komende kabinetsperiode ‘met feiten en cijfers onderbouwd duurzaam mobiliteitsbeleid op te tuigen’. Daarbij is biodiesel uit afval zoals afgewerkte bak- en braadolie ontzettend belangrijk, stelt de groep.

Kosteneffectief

Om het wegtransport te verduurzamen, is biodiesel volgens de NBAA het meest kosteneffectief. Ook draagt de brandstof momenteel in de hoogste mate bij aan de totale CO2-reductie van transportbrandstoffen, namelijk zo’n 50 procent. Daarnaast zou er veel potentie zitten in afvalstromen waarmee de brandstof gemaakt kan worden, zoals frituurvet. Dat blijft volgens de alliantie bijvoorbeeld vaak nog onbenut.

Er wordt teveel gefocust op verduurzaming van de luchtvaart, menen de bedrijven. Dat gaat ten koste van andere sectoren. Juist daar zou het knelpunt in het beleid zitten, want door het gebruik van biobrandstoffen in de luchtvaart wordt juist méér CO2 uitgestoten. Volgens de NBAA is het dan ook belangrijk dat duurzame grondstoffen worden ingezet waar ze de meeste klimaatwinst opleveren. “Op dit moment vervangt biodiesel in toenemende mate fossiele brandstoffen in het wegtransport. Met de plannen van het (vorige) kabinet wordt echter beleid gecreëerd dat grondstoffen uit de sector voor wegtransport wegneemt en verplaatst naar de luchtvaartsector”, zegt voorzitter Dickon Posnett. Verduurzaming in het wegtransport loopt hiermee onnodige vertraging op.

Belangrijke keuzes

De komende jaren moeten er belangrijke keuzes worden gemaakt om het transport toenemend te verduurzamen, stelt Posnett. ‘’De gehele sector loopt achter en dus moet er een tandje bijgezet worden. Biodiesel uit afval speelt hier een essentiële rol in en de NBAA zal hiertoe haar gecombineerde internationale expertise en ervaringen met beleid en biobrandstoffen delen met de overheid. We hebben alles nodig om de klimaatdoestellingen te behalen en we kunnen beginnen bij de kansen die toenemend gebruik van biodiesel uit afvalstromen biedt om onze auto’s, trucks en schepen toenemend te verduurzamen.”

“Om de opwarming van de aarde tegen te gaan hebben we een mix van duurzame brandstoffen nodig voor alle sectoren. Deze transitie moet worden gestimuleerd door ondersteunend beleid’’, aldus Michael Fiedler-Panajotopoulos van lid Renewable Energy Group. Volgens Aart van Eekelen van Bio Oil Group, eveneens lid van de alliantie, zal in 2030 nog steeds 80 tot 90 procent van de auto’s op de Europese wegen een ontbrandingsmotor hebben. ‘’Deze mobiliteit moeten we toenemend verduurzamen en wat is er mooier dan daarvoor een afvalstroom te kunnen gebruiken? We pakken twee problemen tegelijk aan.”

De NBAA werkt samen met de Europese branchevereniging (EWABA – ‘European Waste-based and Advanced Biofuels Association’) en de Duitse branchevereniging (MVaK – ‘Mittelstandsverband abfallbasierter Kraftstoffe’).

Lees ook:

Onderwerpen: , ,

Auteur: Nico Schinkelshoek

Nico Schinkelshoek is de vaste redacteur van TankPro.nl

2 reacties op “‘Biodiesel gaat sleutelrol spelen in verduurzaming van wegtransport’”

Alexander Wijn|03.06.21|13:02

Waar willen ze op aansturen? Hogere FAME blends zoals B10 of meer HVO? Dat wordt niet erg duidelijk in dit artikel.
En verder : “door het gebruik van biobrandstoffen in de luchtvaart wordt juist méér CO2 uitgestoten”. Hoe is dit onderbouwd? Maakt het uit of je een HVO opstookt in een vrachtwagenmotor of in een vliegtuigmotor?

Nico Schinkelshoek|19.07.21|17:27

Beste Alexander,

Dank voor de reactie. De NBAA wil inderdaad aansturen op hogere blends, zoals een B10. Bovendien is de alliantie van mening dat biobrandstoffen, naast bijvoorbeeld elektrificatie, kunnen bijdragen aan de verduurzaming van het wegtransport. In de komende editie van het TankPro Magazine proberen we uw vraag nog wat uitgebreider en duidelijker te beantwoorden. Het blad verschijnt op dinsdag 17 augustus.

Vriendelijke groet,

Nico

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.