Fastned trekt aan kortste eind bij Raad van State in laadpalenzaak

De laadpaal voor elektrische auto’s bij het BP-station langs de A4 bij Rijsenhout (NH) mag blijven staan. De Raad van State vindt niet dat de veiligheid op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-West in het geding is. De rechtszaak was aangespannen door Fastned, dat op diezelfde locatie een laadstation met zeven snellaadpalen exploiteert.

De zaak bij de hoogste bestuursrechter ging over de vergunning voor een laadpaal van tankstation BP Kok die links naast de shop is geplaatst. De vergunning hiervoor werd in 2014 afgegeven. Fastned exploiteert rechts van de tankshop op de verzorgingsplaats een energielaadpunt als basisvoorziening en heeft daarvoor een vergunning op grond van de Wbr. Volgens het laadbedrijf zorgt de aanwezigheid van twee oplaadplekken voor onveilige situaties op het terrein – en leidt het zelfs tot spookrijden. De vergunning had volgens Fastned daarom geweigerd moeten worden. De Raad van State gaat hier niet in mee.

Fastned houdt zich bezig met de realisering van een landelijk dekkende infrastructuur voor het opladen van elektrische auto’s. Het aantal snellaadstations van Fastned is dit jaar uitgebreid met zestien nieuwe locaties, naar 102 stations per eind juni. De stations staan niet alleen in Nederland, maar ook in Groot-Brittannië en Duitsland. De locatie bij Den Ruygen Hoek-West bestaat uit een overkapping met zeven laadpalen.

Onvoorspelbaar gedrag

Het laadbedrijf is van mening dat de in 2014 verleende vergunning van de BP-locatie in strijd met artikel 3 van de Wbr is verleend, omdat het aanbieden van meer dan één energielaadpunt op een verzorgingsplaats niet doelmatig en niet veilig is. De omstandigheid dat bestuurders op dat punt in korte tijd moeten kiezen, terwijl zij niet over alle informatie beschikken om een weloverwogen keuze te maken, leidt volgens Fastned tot onzeker en onvoorspelbaar rijgedrag. Het laadbedrijf wijst erop dat op de splitsing weliswaar is aangegeven dat zich zowel linksaf als rechtsaf een energielaadpunt bevindt, maar dat het aantal laadpalen, de beschikbaarheid daarvan, de eventuele wachttijd, de aanwezige stekkers, de laadsnelheid, de prijs en de afstand tot aanvullende voorzieningen niet is aangegeven.

(Het artikel gaat verder onder de foto)

Na de afrit richting de verzorgingsplaats bevindt zich een splitsing waar bestuurders kunnen kiezen tussen linksaf naar het tankstation, waar de laadpaal van het BP-station zich bevindt, of rechtsaf naar het snellaadstation van Fastned. Op de splitsing staat een blauw bord waarop zowel linksaf als rechtsaf de aanduiding voor elektrisch opladen staat. Op een wit onderbord staat links het laadlogo van BP en rechts het logo van Fastned.

Na de splitsing geldt richting het benzinestation een maximumsnelheid van 30 km/u en richting het snellaadstation van Fastned een maximumsnelheid van 70 km/u. In de door de minister ingediende memo van Rijkswaterstaat van 14 februari 2019 staat dat de maximumsnelheid van 70 km/u in overeenstemming met de Richtlijn Verzorgingsplaatsen 2010 zal worden teruggebracht tot 50 km/u.

Beroep ongegrond

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak geeft het bord op de splitsing voldoende informatie om onzeker en onvoorspelbaar rijgedrag als gevolg van de daar te maken keuze tussen beide energielaadpunten tegen te gaan. Voor bestuurders die vooraf hebben bepaald bij welke aanbieder zij willen opladen, is duidelijk welke kant zij op moeten rijden, terwijl het voor de onvoorbereide bestuurder duidelijk is dat zich aan beide kanten een energielaadpunt bevindt. De omstandigheid dat op de splitsing niet alle informatie kenbaar is om een weloverwogen keuze te maken, betekent niet dat niet tijdig een keuze kan worden gemaakt op basis van de beschikbare informatie. Volgens de RvS heeft de minister alle stappen doorlopen en had de vergunning op grond van bovenstaande dan ook niet hoeven te worden geweigerd. Het beroep tegen het besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt dan ook ongegrond verklaard.

Fastned laat in een eerste reactie weten niet gelukkig te zijn met de uitspraak. Oprichter Michiel Langezaal vindt dat zittende partijen – de tankstations – worden bevoordeeld. “Voor ons en voor de energietransitie zijn eerlijke toetredingsmogelijkheden op deze nieuwe markt van opladen belangrijk. Dubbele infrastructuur draagt niet bij aan de komst van een landelijk dekkend oplaadnetwerk. Wij zullen dan ook blijven zoeken naar mogelijkheden om te komen tot een gelijk speelveld.”

Lees ook:

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Remco Nieuwenbroek is de vaste journalist voor vakblad TankPro en hoofdredacteur van het TankPro Magazine.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Fastned trekt aan kortste eind bij Raad van State in laadpalenzaak | TankPro.nl

Fastned trekt aan kortste eind bij Raad van State in laadpalenzaak

De laadpaal voor elektrische auto’s bij het BP-station langs de A4 bij Rijsenhout (NH) mag blijven staan. De Raad van State vindt niet dat de veiligheid op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-West in het geding is. De rechtszaak was aangespannen door Fastned, dat op diezelfde locatie een laadstation met zeven snellaadpalen exploiteert.

De zaak bij de hoogste bestuursrechter ging over de vergunning voor een laadpaal van tankstation BP Kok die links naast de shop is geplaatst. De vergunning hiervoor werd in 2014 afgegeven. Fastned exploiteert rechts van de tankshop op de verzorgingsplaats een energielaadpunt als basisvoorziening en heeft daarvoor een vergunning op grond van de Wbr. Volgens het laadbedrijf zorgt de aanwezigheid van twee oplaadplekken voor onveilige situaties op het terrein – en leidt het zelfs tot spookrijden. De vergunning had volgens Fastned daarom geweigerd moeten worden. De Raad van State gaat hier niet in mee.

Fastned houdt zich bezig met de realisering van een landelijk dekkende infrastructuur voor het opladen van elektrische auto’s. Het aantal snellaadstations van Fastned is dit jaar uitgebreid met zestien nieuwe locaties, naar 102 stations per eind juni. De stations staan niet alleen in Nederland, maar ook in Groot-Brittannië en Duitsland. De locatie bij Den Ruygen Hoek-West bestaat uit een overkapping met zeven laadpalen.

Onvoorspelbaar gedrag

Het laadbedrijf is van mening dat de in 2014 verleende vergunning van de BP-locatie in strijd met artikel 3 van de Wbr is verleend, omdat het aanbieden van meer dan één energielaadpunt op een verzorgingsplaats niet doelmatig en niet veilig is. De omstandigheid dat bestuurders op dat punt in korte tijd moeten kiezen, terwijl zij niet over alle informatie beschikken om een weloverwogen keuze te maken, leidt volgens Fastned tot onzeker en onvoorspelbaar rijgedrag. Het laadbedrijf wijst erop dat op de splitsing weliswaar is aangegeven dat zich zowel linksaf als rechtsaf een energielaadpunt bevindt, maar dat het aantal laadpalen, de beschikbaarheid daarvan, de eventuele wachttijd, de aanwezige stekkers, de laadsnelheid, de prijs en de afstand tot aanvullende voorzieningen niet is aangegeven.

(Het artikel gaat verder onder de foto)

Na de afrit richting de verzorgingsplaats bevindt zich een splitsing waar bestuurders kunnen kiezen tussen linksaf naar het tankstation, waar de laadpaal van het BP-station zich bevindt, of rechtsaf naar het snellaadstation van Fastned. Op de splitsing staat een blauw bord waarop zowel linksaf als rechtsaf de aanduiding voor elektrisch opladen staat. Op een wit onderbord staat links het laadlogo van BP en rechts het logo van Fastned.

Na de splitsing geldt richting het benzinestation een maximumsnelheid van 30 km/u en richting het snellaadstation van Fastned een maximumsnelheid van 70 km/u. In de door de minister ingediende memo van Rijkswaterstaat van 14 februari 2019 staat dat de maximumsnelheid van 70 km/u in overeenstemming met de Richtlijn Verzorgingsplaatsen 2010 zal worden teruggebracht tot 50 km/u.

Beroep ongegrond

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak geeft het bord op de splitsing voldoende informatie om onzeker en onvoorspelbaar rijgedrag als gevolg van de daar te maken keuze tussen beide energielaadpunten tegen te gaan. Voor bestuurders die vooraf hebben bepaald bij welke aanbieder zij willen opladen, is duidelijk welke kant zij op moeten rijden, terwijl het voor de onvoorbereide bestuurder duidelijk is dat zich aan beide kanten een energielaadpunt bevindt. De omstandigheid dat op de splitsing niet alle informatie kenbaar is om een weloverwogen keuze te maken, betekent niet dat niet tijdig een keuze kan worden gemaakt op basis van de beschikbare informatie. Volgens de RvS heeft de minister alle stappen doorlopen en had de vergunning op grond van bovenstaande dan ook niet hoeven te worden geweigerd. Het beroep tegen het besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt dan ook ongegrond verklaard.

Fastned laat in een eerste reactie weten niet gelukkig te zijn met de uitspraak. Oprichter Michiel Langezaal vindt dat zittende partijen – de tankstations – worden bevoordeeld. “Voor ons en voor de energietransitie zijn eerlijke toetredingsmogelijkheden op deze nieuwe markt van opladen belangrijk. Dubbele infrastructuur draagt niet bij aan de komst van een landelijk dekkend oplaadnetwerk. Wij zullen dan ook blijven zoeken naar mogelijkheden om te komen tot een gelijk speelveld.”

Lees ook:

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Remco Nieuwenbroek is de vaste journalist voor vakblad TankPro en hoofdredacteur van het TankPro Magazine.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.