auto wassen, straat

BOVAG vraagt gemeenten om actie tegen straatwassen

auto wassen, straat

Het aantal mensen dat hun auto op straat wast, neemt toe. In 2012 gaf 40 procent van de consumenten aan hun auto bij voorkeur op straat te wassen, terwijl dat vier jaar eerder nog 33 procent was. Dat blijkt uit onderzoek van BOVAG Autowasbedrijven. De branchevereniging heeft in een brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten gevraagd om het creëren van meer bewustwording bij de consument.

Veel gemeenten investeren, vooral in nieuwbouwwijken, in de aanleg van gescheiden rioolsystemen. Na een wasbeurt op straat komen alle schadelijke stoffen echter rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht, waaronder olie- en rubberresten, shampoos, zware metalen en halogenen.

In geval van een enkelvoudig rioolsysteem komen deze stoffen terecht bij de waterzuiveringsinstallaties. De gescheiden stelsels zijn juist bedoeld om via de straatputten alleen hemelwater af te voeren. Linksom of rechtsom krijgt de gemeenschap letterlijk en figuurlijk de rekening gepresenteerd.

Straatwassen

In wijken met een gescheiden riool geldt vaak al een verbod op ‘straatwassen’ of een ontmoedigingsbeleid. De onderzoeksresultaten van BOVAG tonen echter aan dat zulke maatregelen weinig effect sorteren.

BOVAG pleit dan ook voor betere naleving van het eigen beleid en roept tevens alle gemeenten op meer aandacht besteden aan de negatieve effecten van wassen op straat. Op zondag 23 juni organiseerden tientallen BOVAG-autowasbedrijven in het hele land een Open Dag en gunnen belangstellenden een kijkje achter de schermen.

Milieu-eisen

Professionele autowasbedrijven dienen -volledig terecht- te voldoen aan de strengste milieu-eisen. Zo investeren zij veel geld in een slibopvangput om schadelijke stoffen af te vangen en vervolgens verantwoord af te laten voeren. Daarnaast zorgt een vloeistofdichte vloer ervoor dat schadelijke stoffen niet in de grond terechtkomen en wordt het gebruikte water zoveel mogelijk hergebruikt.

Uit het onderzoek “Wassen in Cijfers 2012” blijkt dat de professionele wasstraat in 2008 met 35 procent nog de hoogste voorkeur genoot onder consumenten, maar vier jaar later bedroeg dat percentage 30. De gemiddelde Nederlander waste in 2008 gemiddeld 10,2 keer zijn auto, terwijl dat in 2012 was afgenomen tot 8,2 keer.

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.