Arbodienst gaat risicolijst tankstations niet meer toetsen

Tankstations met minder dan 25 man personeel in dienst hoeven voortaan hun risico-evaluatie (RI&E) niet meer door de Arbodienst te laten toetsen. De arbeidsinspectie gaat vanaf 1 oktober controles uitvoeren bij tankstations.

Daarbij wordt gekeken of de pomphouder een ingevulde Risico, Inventarisatie en Evaluatie-lijst (RI&E) heeft. Om een en ander wat makkelijker te laten verlopen hebben Beta en Bovag een digitale versie van RI&E ontwikkeld.  Deze lijst is volledig toegespitst op de tankstation-branche en eenvoudig in te vullen.

Overtreding

De afgelopen jaren is door de Arbeidsinspectie alleen naar de RI&E gevraagd als er sprake was van een overtreding of tekortkoming op werkplekniveau. Sinds1 april 2011 zal de Arbeidsinspectie bij inspecties bij bedrijven met maximaal 25 werknemers altijd vragen naar de RI&E en deze beoordelen. Ook wanneer er in het bedrijf geen sprake is van een overtreding of tekortkoming. De toetsing door een Arbo-deskundige blijft voortaan achterwege.

Boete

In tegenstelling tot de periode voor 1 april 2011 zal het niet hebben van een RI&E in regel niet direct leiden tot een boete. De Arbeidsinspectie zal het bedrijf dan wel een waarschuwing geven en de werkgever verplichten om binnen een bepaalde termijn alsnog een RI&E op te stellen.

Termijn

Als de RI&E na het verstrijken van de afgesproken termijn nog steeds ontbreekt, zal de Arbeidsinspectie het bedrijf wel een bestuurlijke boete opleggen. Met het invullen van de branche-RI&E en het bijbehorende plan van aanpak voldoet de pomphouder aan de wettelijke verplichting. De digitale versie van de RI&E lijst is van de website van Beta te downloaden.

Fred Kramer

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Arbodienst gaat risicolijst tankstations niet meer toetsen | TankPro.nl

Arbodienst gaat risicolijst tankstations niet meer toetsen

Tankstations met minder dan 25 man personeel in dienst hoeven voortaan hun risico-evaluatie (RI&E) niet meer door de Arbodienst te laten toetsen. De arbeidsinspectie gaat vanaf 1 oktober controles uitvoeren bij tankstations.

Daarbij wordt gekeken of de pomphouder een ingevulde Risico, Inventarisatie en Evaluatie-lijst (RI&E) heeft. Om een en ander wat makkelijker te laten verlopen hebben Beta en Bovag een digitale versie van RI&E ontwikkeld.  Deze lijst is volledig toegespitst op de tankstation-branche en eenvoudig in te vullen.

Overtreding

De afgelopen jaren is door de Arbeidsinspectie alleen naar de RI&E gevraagd als er sprake was van een overtreding of tekortkoming op werkplekniveau. Sinds1 april 2011 zal de Arbeidsinspectie bij inspecties bij bedrijven met maximaal 25 werknemers altijd vragen naar de RI&E en deze beoordelen. Ook wanneer er in het bedrijf geen sprake is van een overtreding of tekortkoming. De toetsing door een Arbo-deskundige blijft voortaan achterwege.

Boete

In tegenstelling tot de periode voor 1 april 2011 zal het niet hebben van een RI&E in regel niet direct leiden tot een boete. De Arbeidsinspectie zal het bedrijf dan wel een waarschuwing geven en de werkgever verplichten om binnen een bepaalde termijn alsnog een RI&E op te stellen.

Termijn

Als de RI&E na het verstrijken van de afgesproken termijn nog steeds ontbreekt, zal de Arbeidsinspectie het bedrijf wel een bestuurlijke boete opleggen. Met het invullen van de branche-RI&E en het bijbehorende plan van aanpak voldoet de pomphouder aan de wettelijke verplichting. De digitale versie van de RI&E lijst is van de website van Beta te downloaden.

Fred Kramer

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.