De capaciteit van het inmiddels overvolle elektriciteitsnet in Nederland moet veel beter worden benut. Door op andere momenten de elektrische auto op te laden en tijdens de ‘laadpiek’ van vier uur ‘s middags tot negen uur ‘s avonds laadpalen in de straat uit te zetten, kan er volop ruimte op het net worden gewonnen.
'meer dynamische tarieven'

Oproep Stedin: niet laden tijdens avondpiek moet de norm worden

Door te stoppen met het laden van elektrische voertuigen in de avondpiek komt volgens Stedin extra ruimte op het net beschikbaar. Foto: Allego, 2024

De capaciteit van het inmiddels overvolle elektriciteitsnet in Nederland moet veel beter worden benut. Door op andere momenten de elektrische auto op te laden en tijdens de laadpiek van vier uur ‘s middags tot negen uur ‘s avonds laadpalen in de straat uit te zetten, kan er volop ruimte op het net worden gewonnen.

Dat stelt netbeheerder Stedin in haar jaarverslag. Van alle capaciteit die de netbeheerder tot 2030 op het net bijbouwt, gaat in sommige stedelijke gebieden 20 procent op aan het gebruik van laadpalen in de straat. Door te stoppen met laden in de avondpiek komt extra ruimte op het net beschikbaar. Voor iedere laadpaal die in de avondpiek uitstaat, zegt Stedin grofweg één nieuwbouwwoning extra te kunnen aansluiten. Dit kan uiteindelijk oplopen tot extra ruimte voor de bouw van 45.000 woningen in een hele provincie.

Niet laden rond etenstijd

Het laden van auto’s rond etenstijd is lang niet voor iedereen nodig, zo stelt de netbeheerder. Dat kan ook op andere momenten op de dag, bijvoorbeeld als er veel zonnestroom voorhanden is of ’s nachts als het rustiger is op het net. Stedin stelt dat in het nieuwe duurzame energiesysteem Nederland duidelijker kiest wat prioriteit krijgt en wat niet. Stedin doet daarom een beroep op gemeenten, provincies en laadpaalexploitanten. Samen kunnen zij ervoor zorgen dat het mijden van de avondpiek de norm voor laadpalen wordt. Op een aantal plaatsen worden al proeven gedaan met ‘slim’ of ‘netbewust laden’. Dat betekent dat er aan het einde van de middag en het begin van de avond minder vermogen beschikbaar is voor openbare laadpalen. Elektrische auto’s worden dan minder snel opgeladen. Ook Stedin werkt mee aan zo’n proef in Rotterdam, maar volgens het bedrijf is netbewust laden niet genoeg.

De helft van alle elektrische auto’s wordt bij thuiskomst uit het werk aan de laadpaal gehangen, zo blijkt uit onderzoek van ElaadNL, een kenniscentrum voor elektrisch laden van de netbeheerders in Nederland. Meestal worden de elektrische auto’s pas de volgende ochtend weer ontkoppeld.

Helpt niet

De Vereniging Elektrische Rijders, die opkomt voor gebruikers van elektrisch vervoer, reageert verbaasd op de oproep van Stedin en noemt het voorstel ‘rigoureus’. Volgens de VER helpt het niet bepaald om de populariteit van elektrisch rijden groter te maken. De vraag naar auto’s die op stroom kunnen rijden staat volgens de vereniging nu al onder druk door een combinatie van hogere belastingen en relatief hoge prijzen.

Prijsprikkel

Naar aanleiding van de berichtgeving in de landelijke media voegt Zonneplan nog toe dat EV-rijders die in het bezit zijn van een dynamisch energiecontract de gewraakte piekuren om het elektrische voertuig op te laden al grotendeels vermijden. Mensen met een dynamisch energiecontract verplaatsen volgens Zonneplan aantoonbaar hun verbruik van de ochtend naar de middag en van de avond naar de nacht. Bij klanten met een elektrische auto is dit effect volgens Zonneplan nog veel sterker. Een prijsprikkel kan de consument met een elektrische auto verleiden zijn of haar laadgedrag aan te passen, aldus Zonneplan.

Dynamische tarieven

“We hopen dat deze oproep zijn vruchten afwerpt, maar voorzien weinig effect zolang er geen financiële prikkel is”, aldus Frank Breiukelman van Zonneplan. “Daarom roepen we CPO’s, MSP’s, lokale overheden en energieleveranciers op om te werken aan dynamische tarieven bij de openbare laadpaal. Mits deze transparant en goed zichtbaar zijn, zouden deze de broodnodige stimulans kunnen bieden om het stroomnet op piekmomenten te ontlasten.”

Lees ook:

Auteur: Paul Blonk

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Oproep Stedin: niet laden tijdens avondpiek moet de norm worden | TankPro.nl
De capaciteit van het inmiddels overvolle elektriciteitsnet in Nederland moet veel beter worden benut. Door op andere momenten de elektrische auto op te laden en tijdens de ‘laadpiek’ van vier uur ‘s middags tot negen uur ‘s avonds laadpalen in de straat uit te zetten, kan er volop ruimte op het net worden gewonnen.
'meer dynamische tarieven'

Oproep Stedin: niet laden tijdens avondpiek moet de norm worden

Door te stoppen met het laden van elektrische voertuigen in de avondpiek komt volgens Stedin extra ruimte op het net beschikbaar. Foto: Allego, 2024

De capaciteit van het inmiddels overvolle elektriciteitsnet in Nederland moet veel beter worden benut. Door op andere momenten de elektrische auto op te laden en tijdens de laadpiek van vier uur ‘s middags tot negen uur ‘s avonds laadpalen in de straat uit te zetten, kan er volop ruimte op het net worden gewonnen.

Dat stelt netbeheerder Stedin in haar jaarverslag. Van alle capaciteit die de netbeheerder tot 2030 op het net bijbouwt, gaat in sommige stedelijke gebieden 20 procent op aan het gebruik van laadpalen in de straat. Door te stoppen met laden in de avondpiek komt extra ruimte op het net beschikbaar. Voor iedere laadpaal die in de avondpiek uitstaat, zegt Stedin grofweg één nieuwbouwwoning extra te kunnen aansluiten. Dit kan uiteindelijk oplopen tot extra ruimte voor de bouw van 45.000 woningen in een hele provincie.

Niet laden rond etenstijd

Het laden van auto’s rond etenstijd is lang niet voor iedereen nodig, zo stelt de netbeheerder. Dat kan ook op andere momenten op de dag, bijvoorbeeld als er veel zonnestroom voorhanden is of ’s nachts als het rustiger is op het net. Stedin stelt dat in het nieuwe duurzame energiesysteem Nederland duidelijker kiest wat prioriteit krijgt en wat niet. Stedin doet daarom een beroep op gemeenten, provincies en laadpaalexploitanten. Samen kunnen zij ervoor zorgen dat het mijden van de avondpiek de norm voor laadpalen wordt. Op een aantal plaatsen worden al proeven gedaan met ‘slim’ of ‘netbewust laden’. Dat betekent dat er aan het einde van de middag en het begin van de avond minder vermogen beschikbaar is voor openbare laadpalen. Elektrische auto’s worden dan minder snel opgeladen. Ook Stedin werkt mee aan zo’n proef in Rotterdam, maar volgens het bedrijf is netbewust laden niet genoeg.

De helft van alle elektrische auto’s wordt bij thuiskomst uit het werk aan de laadpaal gehangen, zo blijkt uit onderzoek van ElaadNL, een kenniscentrum voor elektrisch laden van de netbeheerders in Nederland. Meestal worden de elektrische auto’s pas de volgende ochtend weer ontkoppeld.

Helpt niet

De Vereniging Elektrische Rijders, die opkomt voor gebruikers van elektrisch vervoer, reageert verbaasd op de oproep van Stedin en noemt het voorstel ‘rigoureus’. Volgens de VER helpt het niet bepaald om de populariteit van elektrisch rijden groter te maken. De vraag naar auto’s die op stroom kunnen rijden staat volgens de vereniging nu al onder druk door een combinatie van hogere belastingen en relatief hoge prijzen.

Prijsprikkel

Naar aanleiding van de berichtgeving in de landelijke media voegt Zonneplan nog toe dat EV-rijders die in het bezit zijn van een dynamisch energiecontract de gewraakte piekuren om het elektrische voertuig op te laden al grotendeels vermijden. Mensen met een dynamisch energiecontract verplaatsen volgens Zonneplan aantoonbaar hun verbruik van de ochtend naar de middag en van de avond naar de nacht. Bij klanten met een elektrische auto is dit effect volgens Zonneplan nog veel sterker. Een prijsprikkel kan de consument met een elektrische auto verleiden zijn of haar laadgedrag aan te passen, aldus Zonneplan.

Dynamische tarieven

“We hopen dat deze oproep zijn vruchten afwerpt, maar voorzien weinig effect zolang er geen financiële prikkel is”, aldus Frank Breiukelman van Zonneplan. “Daarom roepen we CPO’s, MSP’s, lokale overheden en energieleveranciers op om te werken aan dynamische tarieven bij de openbare laadpaal. Mits deze transparant en goed zichtbaar zijn, zouden deze de broodnodige stimulans kunnen bieden om het stroomnet op piekmomenten te ontlasten.”

Lees ook:

Auteur: Paul Blonk

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.