Fieten Olie mag van rechtbank tankstation bouwen in Nijverdal

Fieten Olie heeft van de rechtbank in Zwolle groen licht gekregen voor het bouwen van een tankstation met carwash in Nijverdal. De nieuwe locatie komt aan de Benjamin Franklinstraat op bedrijventerrein ‘t Lochter 3. Brandstofleverancier Kuwait Petroleum tekende bezwaar aan en pleitte voor een bouwstop, maar de voorzieningenrechter wees dit verzoek af. Het verzoek was namelijk ver buiten de geldende wettelijke termijn ingediend.

De rechter oordeelde dat de brandstofleverancier had verzuimd om tijdig bezwaar in te dienen. Vanwege de late indiening van het verzoek is de kans zeer groot dat het in de verdere procedure niet-ontvankelijk wordt verklaard. Kuwait Petroleum besloot de gang naar de rechtbank te maken namens het nabijgelegen onbemande Tango-tankstation dat bij een autobedrijf ligt.

Volgens de advocaat van de brandstofleverancier viel uit de op 8 mei verstrekte omgevingsvergunning van de gemeente niet op te maken dat er een tankstation in Nijverdal werd gebouwd. De omschrijving ‘verkoopgebouw inclusief rollover carwash’ was niet afdoende stelde de raadsman. Toen Fieten Olie uiteindelijk ging bouwen, besefte Kuwait Petroleum dat er een tankstation kwam.

Niet verplicht

De rechtbank stelt dat Kuwait Petroleum tijdig via de gemeente kon achterhalen wat de plannen waren van Fieten Olie. Nadat de gemeente eind 2017 de kavel aan Fieten Olie verkocht, vroeg laatstgenoemde partij nog diezelfde maand de omgevingsvergunning aan. Volgens de voorzieningenrechter had de leverancier tijd genoeg om te onderzoeken wat de koper van plan was met het stuk grond.

In de uitspraak van de rechtbank staat te lezen dat “…de verlening van de vergunning van rechtswege aan de derde partij op 8 mei 2018 is gepubliceerd in het Twents Volksblad.” Volgens Kuwait Petroleum was die informatie te summier en was Fieten Olie verplicht om ook digitaal aan te geven wat de plannen voor de kavel waren. De rechtbank wees deze eis echter van de hand: “Verweerder was niet op grond van enig voorschrift verplicht om het besluit tevens digitaal te publiceren in de ‘officiële mededelingen’ van de gemeente Hellendoorn.”

Digitaal publiceren

In Hellendoorn zijn individuele ambtenaren niet verplicht om officiële mededelingen ook digitaal te publiceren. De meeste ambtenaren doen dit wel, maar sommigen dus niet. Er is door de gemeente echter geen vaste gedragslijn voor opgesteld, zodat Fieten Olie en de gemeente niet verweten kan worden dat de bouwplannen niet afdoende gecommuniceerd zijn.

“Er is geen reden om aan te nemen dat digitale publicatie van dit besluit bewust achterwege is gelaten met als doel om het aanwenden van rechtsmiddelen te bemoeilijken. Hierbij komt dat het Twents Volksblad ook digitaal te raadplegen is. Dat de aanvraag niet gepubliceerd was in het Twents Volksblad, maar in het Hellendoorns Journaal, maakt dit niet anders”, luidt de uitspraak van de rechtbank.

Enige tijd op de hoogte

Daarnaast stelt de voorzieningenrechter dat uit mailwisselingen blijkt dat Kuwait Petroleum al enige tijd op de hoogte was van de aanvraag van de verlening van de omgevingsvergunning van Fieten Olie. Doordat de leverancier geen verdere actie ondernam en niet doorvroeg naar de plannen van de verweerder, oordeelt de rechter dat het ingediende bezwaar te laat kwam.

Uit de uitspraak blijkt tevens dat de komst van het tankstation eind december 2017 uitgebreid in de lokale krant heeft gestaan. Er is toen geen bezwaar aangetekend. Kuwait Petroleum tekende pas op 19 oktober 2018 bezwaar aan tegen de plannen van Fieten Olie. “Dat is tieneneenhalve maand na de aanvraag ervan en te laat,” aldus de rechter. Artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt namelijk dat de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift zes weken bedraagt.

Lees ook:

Auteur: Frank van de Ven

Frank van de Ven is journalist voor vakblad CarwashPro. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor vakblad TankPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Fieten Olie mag van rechtbank tankstation bouwen in Nijverdal | TankPro.nl

Fieten Olie mag van rechtbank tankstation bouwen in Nijverdal

Fieten Olie heeft van de rechtbank in Zwolle groen licht gekregen voor het bouwen van een tankstation met carwash in Nijverdal. De nieuwe locatie komt aan de Benjamin Franklinstraat op bedrijventerrein ‘t Lochter 3. Brandstofleverancier Kuwait Petroleum tekende bezwaar aan en pleitte voor een bouwstop, maar de voorzieningenrechter wees dit verzoek af. Het verzoek was namelijk ver buiten de geldende wettelijke termijn ingediend.

De rechter oordeelde dat de brandstofleverancier had verzuimd om tijdig bezwaar in te dienen. Vanwege de late indiening van het verzoek is de kans zeer groot dat het in de verdere procedure niet-ontvankelijk wordt verklaard. Kuwait Petroleum besloot de gang naar de rechtbank te maken namens het nabijgelegen onbemande Tango-tankstation dat bij een autobedrijf ligt.

Volgens de advocaat van de brandstofleverancier viel uit de op 8 mei verstrekte omgevingsvergunning van de gemeente niet op te maken dat er een tankstation in Nijverdal werd gebouwd. De omschrijving ‘verkoopgebouw inclusief rollover carwash’ was niet afdoende stelde de raadsman. Toen Fieten Olie uiteindelijk ging bouwen, besefte Kuwait Petroleum dat er een tankstation kwam.

Niet verplicht

De rechtbank stelt dat Kuwait Petroleum tijdig via de gemeente kon achterhalen wat de plannen waren van Fieten Olie. Nadat de gemeente eind 2017 de kavel aan Fieten Olie verkocht, vroeg laatstgenoemde partij nog diezelfde maand de omgevingsvergunning aan. Volgens de voorzieningenrechter had de leverancier tijd genoeg om te onderzoeken wat de koper van plan was met het stuk grond.

In de uitspraak van de rechtbank staat te lezen dat “…de verlening van de vergunning van rechtswege aan de derde partij op 8 mei 2018 is gepubliceerd in het Twents Volksblad.” Volgens Kuwait Petroleum was die informatie te summier en was Fieten Olie verplicht om ook digitaal aan te geven wat de plannen voor de kavel waren. De rechtbank wees deze eis echter van de hand: “Verweerder was niet op grond van enig voorschrift verplicht om het besluit tevens digitaal te publiceren in de ‘officiële mededelingen’ van de gemeente Hellendoorn.”

Digitaal publiceren

In Hellendoorn zijn individuele ambtenaren niet verplicht om officiële mededelingen ook digitaal te publiceren. De meeste ambtenaren doen dit wel, maar sommigen dus niet. Er is door de gemeente echter geen vaste gedragslijn voor opgesteld, zodat Fieten Olie en de gemeente niet verweten kan worden dat de bouwplannen niet afdoende gecommuniceerd zijn.

“Er is geen reden om aan te nemen dat digitale publicatie van dit besluit bewust achterwege is gelaten met als doel om het aanwenden van rechtsmiddelen te bemoeilijken. Hierbij komt dat het Twents Volksblad ook digitaal te raadplegen is. Dat de aanvraag niet gepubliceerd was in het Twents Volksblad, maar in het Hellendoorns Journaal, maakt dit niet anders”, luidt de uitspraak van de rechtbank.

Enige tijd op de hoogte

Daarnaast stelt de voorzieningenrechter dat uit mailwisselingen blijkt dat Kuwait Petroleum al enige tijd op de hoogte was van de aanvraag van de verlening van de omgevingsvergunning van Fieten Olie. Doordat de leverancier geen verdere actie ondernam en niet doorvroeg naar de plannen van de verweerder, oordeelt de rechter dat het ingediende bezwaar te laat kwam.

Uit de uitspraak blijkt tevens dat de komst van het tankstation eind december 2017 uitgebreid in de lokale krant heeft gestaan. Er is toen geen bezwaar aangetekend. Kuwait Petroleum tekende pas op 19 oktober 2018 bezwaar aan tegen de plannen van Fieten Olie. “Dat is tieneneenhalve maand na de aanvraag ervan en te laat,” aldus de rechter. Artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt namelijk dat de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift zes weken bedraagt.

Lees ook:

Auteur: Frank van de Ven

Frank van de Ven is journalist voor vakblad CarwashPro. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor vakblad TankPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.