’Biobrandstoffen zijn onmisbaar bij behalen van duurzame doelen’

Grootschalig gebruik van biobrandstoffen is een absolute noodzaak om klimaatdoelstellingen te kunnen behalen. Zonder de ’groene’ benzine- en dieselvarianten is een tijdige verduurzaming van het wegverkeer niet haalbaar. Dat zei Eric van den Heuvel, projectmanager Hernieuwbare Brandstoffen bij brandstofhandelaar Argos, tijdens de Algemene Ledenvergadering van Nove afgelopen dinsdag. 

Voor tankstation-exploitanten is dat goed nieuws. Zij hebben namelijk de voorzieningen al en kunnen daardoor hun voordeel doen met de energietransitie die de komende decennia plaatsvindt. Ook vanuit de politiek wordt het belang ingezien van duurzame brandstoffen. Het bijmeng-percentage gaat namelijk begin volgend jaar omhoog van 5,5 naar 6,25 procent.

Elektriciteit

”Brandstoffen waarin biobrandstoffen zijn bijgemengd, zoals bijvoorbeeld E10 of Blue One 95, kunnen nu al worden getankt op veel plekken en de auto’s zijn er in veel gevallen ook voor uitgerust”, legde Van den Heuvel uit. De aanpassingen aan de bestaande voertuigen en tank-infrastructuur zijn daarom minimaal. Bovendien kan de verduurzaming al op korte termijn plaatsvinden. In tegenstelling tot grootschalig gebruik van elektriciteit en waterstof, waarvoor meer aanpassingen noodzakelijk zijn en meer tijd nodig is.

Van den Heuvel was nauw betrokken bij de totstandkoming van de Visie op de Duurzame Brandstofmix van de Toekomst, een visie die de overheid samen met ruim honderd marktpartijen heeft opgesteld. Dat in die toekomstige mix de biobrandstoffen een grote rol spelen, lijdt voor hem geen twijfel.

Besparing

”De biobrandstoffen die momenteel worden ingezet leiden nu al tot een besparing van bijna een miljoen ton CO2 per jaar. Dat is een belangrijke bijdrage aan de totale CO2-besparing die in de transportsector moet worden gerealiseerd.”

De overheid heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2050 in de transportsector zestig procent minder uitstoot van broeikasgassen te hebben dan in 1990. Dat die reductie uitsluitend door biobrandstoffen kan worden gerealiseerd, denkt Van den Heuvel niet.

Brandstoffen

”Als we in Nederland de klimaatdoelen willen halen, zijn alle brandstoffen en energiedragers nodig. Maar de kosten om de CO2-uitstoot met één ton te verminderen met behulp van elektrische of waterstof-auto’s zijn vele malen groter dan bij biobrandstoffen.”

Hij doelt daarmee onder meer op de miljoenen die de overheid de afgelopen jaren heeft moeten bijleggen om autorijders te overtuigen elektrische voertuigen te kopen. De consument deed dat wel, maar koos vooral voor hybride varianten, die op zowel benzine als stroom kunnen rijden.

Benzine

”En bij dergelijke voertuigen is het maar de vraag of er daadwerkelijk veel elektrische kilometers worden gemaakt. Verduurzaming door het gebruik van biobrandstoffen te stimuleren is veel efficiënter. Zeker als je daarbij optelt dat kleine, zuinige benzine-auto’s steeds populairder worden.”

Het aandeel van kleine auto’s, zoals de Peugeot 107 of de Volkswagen Up, is de laatste jaren inderdaad steeds groter geworden. Momenteel is er zelfs sprake van een hausse. Veel autorijders willen namelijk vóór het einde van dit jaar nog hun slag slaan, omdat vanaf volgend jaar de aanschaf van dit soort auto’s minder voordelig wordt.

Actieplan

Momenteel wordt gewerkt aan een actieplan om de doelen die zijn geformuleerd in de overheidsvisie, om te zetten in concrete actie. Later dit jaar moet daarover meer duidelijkheid komen. Van den Heuvel praat hierover mee, als het gaat om de toekomst van vloeibare brandstoffen in het wegvervoer.

Hij is van mening dat de overheid niet zelf een keuze moet maken voor een specifieke brandstof, maar moet sturen op CO2-reductie. ”De markt kan dan zelf innoveren. Het is ook niet mogelijk om als Nederland in je eentje een transitie door te voeren, als deze afwijkt van wat andere landen doen. Daar zijn we te klein voor. Daarom is het beter om dat aan de markt over te laten.”

Tom van Gurp

Auteur: Tom van Gurp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

’Biobrandstoffen zijn onmisbaar bij behalen van duurzame doelen’ | TankPro.nl