medewerker tankstation

Tankstations nemen genoeg maatregelen om personeel te beschermen

Pomphouders nemen voldoende maatregelen om hun personeel tegen agressie en geweld te beschermen. Wel ontbreekt het op sommige tankstations nog aan de kennis van werknemers om met dit probleem om te gaan en verdient de nazorg extra aandacht. Dit blijkt uit controles van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinpsectie). Zij heeft 737 horecagelegenheden, 245 tankstations en 36 werkgevers van verkeersregelaars bezocht.

Van de 245 onderzochte tankstations bleken 134 volledig in orde, bij 111 bedrijven werden tekortkomingen geconstateerd. De Inspectie SZW ontdekte bij deze 111 tankstations in totaal 210 overtredingen, zoals het ontbreken van een ingevulde RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Bovendien hadden sommige tankstations “onvoldoende maatregelen” getroffen om hun personeel te beschermen.

Gebrek aan kennis

Toch blijken tankstations veel beter om te gaan met veiligheid voor het personeel dan de horeca. Uit het onderzoek blijkt verder dat alle geïnspecteerde tankstations hebben inmiddels goede bouwkundige en technische veiligheidsvoorzieningen, zoals alarminstallaties, camerasystemen en kogelwerend glas. Wel schort het aan de kennis van werknemers over het omgaan met agressieve klanten. Ook verdient de nazorg van personeel dat slachtoffer is van agressie en geweld, extra aandacht

In 2011 telde Nederland 2838 bemande tankstations, waarvan er 245 zijn geïnspecteerd. Bij de selectie van tankstations is rekening gehouden met het overvalverleden. 52 van de geïnspecteerde tankstations (21%) is één of meerdere keren overvallen in de periode van 2006 tot en met 2011.

Van de 245 geïnspecteerde tankstations zijn bij 111 vestigingen (45%) één of meerdere tekortkomingen geconstateerd en is gehandhaafd. Het handhavingspercentage bij de tankstations ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde handhavingspercentage van 64%.

Relatie  overvallen veiligheidsmaatregelen

Uit overvalcijfers blijkt dat in Nederland 546 overvallen op tankstations hebben plaatsgevonden in de periode 2006-2009, waarbij in totaal 69 (niet dodelijke) slachtoffers zijn gevallen. Uit overvalcijfers van juli 2010 tot juli 2012 blijkt dat er in deze periode landelijk 253 overvallen op tankstations zijn gepleegd. In het laatste jaar is het aantal overvallen op tankstations gedaald met 17%.

Van de 52 geïnspecteerde tankstations die in de periode van 2006 tot en met 2011 zijn overvallen, zijn bij 19 tankstations (37%) tekortkomingen geconstateerd. De tankstations die in het verleden zijn overvallen voldoen daarmee over het algemeen nog beter aan de wet- en regelgeving dan de overige tankstations.

In totaal zijn er 210 overtredingen vastgesteld. Van deze overtredingen hebben er 134 betrekking op het nemen van onvoldoende maatregelen ter beheersing van A&G (64%). De overige 76 overtredingen (36%) hebben te maken met het ontbreken van een (volledige) RI&E en/of plan van aanpak.

Conclusies

Veel tankstations nemen voldoende maatregelen om agressie en geweld tegen werknemers te voorkomen. De verplichte branchenorm (die inhoudt dat met name bij tankstations die na 21.00 uur open zijn technische/bouwkundige veiligheidsvoorzieningen moeten worden getroffen) wordt door alle geïnspecteerde tankstations nageleefd. In de meeste tankstations is ook een risico-inventarisatie en -evaluatie aanwezig. Op de werkvloer ontbreekt het nog wel eens aan risicobewustzijn van de werknemers met betrekking tot agressie en geweld.

Nieuwe controles

Bedrijven die in overtreding waren, worden opnieuw gecontroleerd. De Inspectie SZW schrijft dan direct boetes uit aan werkgevers waar zij dezelfde tekortkomingen tegenkomt. Bij hardnekkige overtreders zal de Inspectie SZW nieuwe middelen gebruiken om maatregelen af te dwingen. Zo kan de Inspectie sinds begin dit jaar hogere boetes opleggen.

De brancheverenigingen BETA en BOVAG hebben de Inspectie beloofd zich te blijven inspannen om agressie en geweld onder de aandacht te brengen van hun leden.

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Tankstations nemen genoeg maatregelen om personeel te beschermen | TankPro.nl
medewerker tankstation

Tankstations nemen genoeg maatregelen om personeel te beschermen

Pomphouders nemen voldoende maatregelen om hun personeel tegen agressie en geweld te beschermen. Wel ontbreekt het op sommige tankstations nog aan de kennis van werknemers om met dit probleem om te gaan en verdient de nazorg extra aandacht. Dit blijkt uit controles van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinpsectie). Zij heeft 737 horecagelegenheden, 245 tankstations en 36 werkgevers van verkeersregelaars bezocht.

Van de 245 onderzochte tankstations bleken 134 volledig in orde, bij 111 bedrijven werden tekortkomingen geconstateerd. De Inspectie SZW ontdekte bij deze 111 tankstations in totaal 210 overtredingen, zoals het ontbreken van een ingevulde RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Bovendien hadden sommige tankstations “onvoldoende maatregelen” getroffen om hun personeel te beschermen.

Gebrek aan kennis

Toch blijken tankstations veel beter om te gaan met veiligheid voor het personeel dan de horeca. Uit het onderzoek blijkt verder dat alle geïnspecteerde tankstations hebben inmiddels goede bouwkundige en technische veiligheidsvoorzieningen, zoals alarminstallaties, camerasystemen en kogelwerend glas. Wel schort het aan de kennis van werknemers over het omgaan met agressieve klanten. Ook verdient de nazorg van personeel dat slachtoffer is van agressie en geweld, extra aandacht

In 2011 telde Nederland 2838 bemande tankstations, waarvan er 245 zijn geïnspecteerd. Bij de selectie van tankstations is rekening gehouden met het overvalverleden. 52 van de geïnspecteerde tankstations (21%) is één of meerdere keren overvallen in de periode van 2006 tot en met 2011.

Van de 245 geïnspecteerde tankstations zijn bij 111 vestigingen (45%) één of meerdere tekortkomingen geconstateerd en is gehandhaafd. Het handhavingspercentage bij de tankstations ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde handhavingspercentage van 64%.

Relatie  overvallen veiligheidsmaatregelen

Uit overvalcijfers blijkt dat in Nederland 546 overvallen op tankstations hebben plaatsgevonden in de periode 2006-2009, waarbij in totaal 69 (niet dodelijke) slachtoffers zijn gevallen. Uit overvalcijfers van juli 2010 tot juli 2012 blijkt dat er in deze periode landelijk 253 overvallen op tankstations zijn gepleegd. In het laatste jaar is het aantal overvallen op tankstations gedaald met 17%.

Van de 52 geïnspecteerde tankstations die in de periode van 2006 tot en met 2011 zijn overvallen, zijn bij 19 tankstations (37%) tekortkomingen geconstateerd. De tankstations die in het verleden zijn overvallen voldoen daarmee over het algemeen nog beter aan de wet- en regelgeving dan de overige tankstations.

In totaal zijn er 210 overtredingen vastgesteld. Van deze overtredingen hebben er 134 betrekking op het nemen van onvoldoende maatregelen ter beheersing van A&G (64%). De overige 76 overtredingen (36%) hebben te maken met het ontbreken van een (volledige) RI&E en/of plan van aanpak.

Conclusies

Veel tankstations nemen voldoende maatregelen om agressie en geweld tegen werknemers te voorkomen. De verplichte branchenorm (die inhoudt dat met name bij tankstations die na 21.00 uur open zijn technische/bouwkundige veiligheidsvoorzieningen moeten worden getroffen) wordt door alle geïnspecteerde tankstations nageleefd. In de meeste tankstations is ook een risico-inventarisatie en -evaluatie aanwezig. Op de werkvloer ontbreekt het nog wel eens aan risicobewustzijn van de werknemers met betrekking tot agressie en geweld.

Nieuwe controles

Bedrijven die in overtreding waren, worden opnieuw gecontroleerd. De Inspectie SZW schrijft dan direct boetes uit aan werkgevers waar zij dezelfde tekortkomingen tegenkomt. Bij hardnekkige overtreders zal de Inspectie SZW nieuwe middelen gebruiken om maatregelen af te dwingen. Zo kan de Inspectie sinds begin dit jaar hogere boetes opleggen.

De brancheverenigingen BETA en BOVAG hebben de Inspectie beloofd zich te blijven inspannen om agressie en geweld onder de aandacht te brengen van hun leden.

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.