lpg, tanken, autogas, tankstation

Tankstation met lpg in woonwijk gaat (nog) niet samen

lpg, tanken, autogas, tankstation

Een tankstation met een lpg-vulpunt kan nog steeds op groot wantrouwen rekenen in een woonwijk. Met die gedachte in het achterhoofd heeft de gemeente Oud-Beijerland een BP-tankstation met lpg-vulpunt opgekocht om het naar een locatie buiten de woongemeenschap te verplaatsen: kosten 1,6 miljoen euro. Met de koop heeft de gemeente weten te bedingen dat de lpg-verkoop op het tankstation nog deze maand wordt gestaakt.

Over lpg bestaan nog veel vooroordelen. Het grootste vooroordeel is dat het een zeer explosieve brandstof betreft, die zeker niet thuishoort op tankstations in woonwijken. Uit de praktijk blijkt echter dat de opslag van lpg mede vanwege de strenge regelgeving van de overheid niet gevaarlijker is dan benzine of diesel.

Opkopen en verplaatsen

Desalniettemijn heeft de gemeente Oud-Beijerland beslist  het BP-tankstation met lpg-vulpunt aan de Beneden Oostdijk op te kopen en te verplaatsen. Uit onderzoek naar een mogelijke nieuwe locatie voor het tankstation is de locatie Stougjesdijk Noord aangewezen. Deze locatie ligt niet alleen aan de rand van het dorp, maar is ook in eigendom van de gemeente.

De gemeente moet hiervoor wel diep in de buidel tasten. Voor de aankoop van de oude locatie en de afkoop van lpg gas moet 1,6 miljoen euro worden neergeteld.

Beëindiging lpg-verkoop

Het is de bedoeling dat nog deze maand een mantelovereenkomst tussen gemeente en BP wordt gesloten, waarin wordt afgesproken dat de verkoop van LPG op 31 december 2012 wordt beëindigd.

Op basis van de overeenkomst heeft BP een optie tot aan- en verkoop van de locatie Stougjesdijk Noord en Beneden Oostdijk binnen een termijn van vijf jaar. Dit betekent dat de definitieve beslissing uiterlijk eind 2017 moet worden genomen.

Lpg en veiligheid

Voor lpg-tankstations gelden strenge veiligheidsregels voor transport en opslag. De bedrijven zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een veilige situatie bij hun bedrijf. Ze kennen de risico’s en leiden werknemers op in het omgaan met gevaarlijke stoffen.

Door regelgeving, vergunningenstelsels en controle op de naleving daarvan houden gemeenten zelf de veiligheidssituatie in het oog. Inspecteurs van de gemeente controleren of bedrijven lpg op een juiste wijze opslaan en behandelen. De brandweer controleert of ze voldoen aan de voorschriften ter voorkoming van brand.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.