Tamoil verliest rechtszaak over afbreken tankstation Halsteren

Tamoil heeft geen toestemming gekregen van de rechter om een tankstation in het Brabantse Halsteren af te breken. Het bedrijf wilde onderdelen van de vestiging gebruiken voor een ander station, maar stuitte op weerstand van de verhuurder van de locatie in Halsteren. Zij had een rechtszaak aangespannen om een sloopverbod af te dwingen en kreeg gelijk van de Rotterdamse rechtbank. Bij het station kunnen klanten momenteel nog wel tanken, maar diverse merkuitingen zijn afgeplakt (zie foto).

Tamoil huurde tot voor kort een perceel aan de Wouwseweg in Halsteren en exploiteerde daar een onbemand tankstation. De verhuurder van de grond besloot echter om de overeenkomst stop te zetten per 31 december 2015.

Onenigheid

Al snel ontstond onenigheid over wie mag beslissen wat er met het in de jaren negentig gebouwde tankstation gaat gebeuren. De vestiging is door geen van beide partijen gebouwd, maar door een eerdere huurder, namelijk Sakko. In mei 2012 heeft de aan Tamoil gelieerde Aardolie Investeringsmaatschappij BV de plek van Sakko BV ingenomen als huurder van de locatie.

Vóór die tijd hadden Sakko en verhuurster al afgesproken dat eerstgenoemde eigenaar blijft van het tankstation, maar dat bij het einde van de overeenkomst de verhuurster de door Sakko gedane investeringen tegen boekwaarde overneemt, artikel 12.1 uit de overeenkomst. Tevens is afgesproken dat de huurder (op dat moment Sakko) de door henzelf aangebrachte installaties en opstallen mag verwijderen.

Mede daarom vindt Tamoil (als opvolger van Sakko) dat ze het recht heeft om te beslissen wat er met onderdelen van het station gaat gebeuren. De verhuurster van de grond vindt echter dat zij daarover mag beslissen, waarop Tamoil dit najaar besloot om naar de rechtbank Zeeland-West-Brabant te stappen.

Nieuw kort geding

Deze oordeelde op 27 november dat de oliemaatschappij uit Ridderkerk mogelijk het recht heeft om het station te slopen. Als de verhuurster wilde voorkomen dat het station afgebroken zou worden, moest ze van de rechter een nieuw kort geding aanspannen en daarin een sloopverbod vragen. Dat heeft ze gedaan bij de rechtbank in Rotterdam. Deze heeft nu daadwerkelijk een verbod opgelegd. Als Tamoil het station tóch afbreekt, moet het 100.000 euro betalen.

Voor de rechter stond vooral de betekenis centraal van artikel 12.1, de afspraak omtrent het overnemen van de door Sakko gedane investeringen tegen boekwaarde. Volgens Tamoil geldt deze afspraak alleen als de oliemaatschappij zelf zou hebben besloten om het tankstation bij het einde van de overeenkomst achter te laten.

Beperking

De rechtbank is echter van mening dat een dergelijke beperking niet valt te lezen in de bewuste afspraak. Tevens kon Tamoil ”geen verklaringen of gedragingen stellen die de conclusie zou kunnen rechtvaardigen dat de betreffende afspraak een andere betekenis toekomt dan er in de tekst daarvan staat”, aldus de rechter in het vonnis.

Deze voegt eraan toe dat de tekst van de afspraak is opgesteld door de bedrijfsjurist van Tamoil. Als het bedrijf ”zich niet kon vinden in de – op zich toch duidelijke – tekst, dan had het op hun weg gelegen om een andere tekst te concipiëren of voor het sluiten van de huurovereenkomst over de uitleg van deze bepaling in onderhandeling te treden met de verhuurster.”

Verder procederen

Nu het vonnis van de rechtbank negatief uitvalt voor Tamoil, is er een mogelijkheid dat het bedrijf verder procedeert. Of de onderneming uit Ridderkerk dat ook gaat doen, is nog niet duidelijk. De oliemaatschappij wil niet reageren op de uitspraak. ”Zolang de zaak nog onder de rechter is, doen wij er geen uitspraak over.” Ook de verhuurster laat bij monde van haar advocaat weten niet te willen reageren.

Momenteel is het tankstation nog steeds open en heeft het nog de lichtblauwe kleur van de Tamoil-formule. Echter, diverse delen van de luifel waar de roodwitte Tamoil-letters op staan, zijn afgeplakt. Wat er de komende tijd met het station gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Tom van Gurp en Janny Mallee

Auteur: Tom van Gurp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.