Stemmen met rood potlood

Verkiezingsoverzicht brandstof, energie en mobiliteit

Wat zeggen de politieke partijen over brandstoffen, mobiliteit en energie? De programmapunten van de politieke partijen zijn in opdracht van NOVE naast elkaar gezet. Daar wordt geen conclusie of stemadvies aan verbonden voor de aanstaande verkiezingen van 12 september.

CDA

-Voor de toekomst van volgende generaties geeft het CDA een hoge prioriteit aan een krachtig, veelzijdig, realistisch, helder milieubeleid. De Green Deal-aanpak wordt geïntensiveerd.

-Het telen van gewassen die enkel dienen als fossiele (sic) brandstof is in dit kader geen wenselijke bijdrage en dient daarom op geen enkele wijze te worden gestimuleerd.

-De binnenvaart verzorgt 25% van ons binnenlandse transport. Deze groene wijze van vervoer ontlast onze wegen. De binnenvaart wordt gestimuleerd door het bevorderen van schonere motoren, het openhouden van (kleine) vaarwegen, het stimuleren van overslagfaciliteiten naar weg en spoor en aandacht voor ligplaatsvoorzieningen.

-Het CDA wil meer laadpunten voor elektrische auto’s, zodat deze duurzame ontwikkeling wordt gestimuleerd.

D66

-Biobrandstoffen. Biobrandstoffen kunnen, mits duurzaam, een belangrijke bijdrage leveren aan vergroening van onze mobiliteit. Wat D66 betreft wordt in 2020 minimaal 50% van alle biobrandstoffen gewonnen uit afval, algen en restproductie. Daarnaast moet 10% van de brandstoffen in de transport- sector op een duurzame manier verkregen zijn.

-Beprijzen Auto- en weggebruik. Het is al decennia duidelijk, dat wij anders moeten omgaan met mobiliteit om te zorgen voor minder files, betere bereik- baarheid en minder vervuiling. D66 wil dat mensen betalen voor het gebruik, niet voor het bezit van een auto.

PvdA

-De kosten van autorijden moeten veel eerlijker worden betaald. Dus betalen naar gebruik in plaats van naar bezit. Nu betaalt oma die nog geen 1.000 kilometer rijdt evenveel belasting als de leaserijder die 50.000 km maakt. De PvdA zet in op een eerlijke prijs per kilometer.

-De binnenvaart wordt als duurzame vorm van goederenvervoer bevorderd, ondermeer door onnodig wachten te beperken.

-Voor vrachtwagens wordt Maut ingevoerd, het systeem dat Duitsland al heeft. De PvdA zet in op een eerlijke prijs per kilometer. De wegenbelasting schaffen we gelijktijdig af. Het voordeel van Maut is dat ook buitenlandse vervoerders aanzienlijk gaan bijdragen en ertoe zal leiden dat er minder ritten met lege vrachtwagens zullen plaatsvinden.

-Accijnsloze brandstof (‘rode diesel’) wordt afgeschaft.

SP

-Door het omzetten van een deel van motorrijtuigbelasting en BPM in variabele kosten (via de kilometerteller of via de brandstofprijs) wordt zuinig en minder rijden beloond.

-Elektrisch rijden wordt bevorderd, vooral in stedelijk gebied (taxi, stedelijke distributie, deelauto’s). Dit levert extra voordelen op in de vorm van een betere lokale luchtkwaliteit.

-Uiterlijk 2015 zijn de Europese fijnstof- en stikstofoxide-normen overal gerealiseerd. Het meetnet wordt uitgebreid, vooral in de steden.

-De controle op en bestraffing van illegale lozingen op zee en het mengen van scheepsbrandstoffen met brandbaar chemisch afval krijgt een hogere prioriteit. Samen met schippers en scheepsbouwers, havens en marktpartijen zetten we ons in voor een schone scheepvaart.

PVV

-De Partij voor de Vrijheid kiest ervoor de binnenlandse vraag te stimuleren. Henk en Ingrid moeten meer kunnen besteden. Daarom kiest de PVV voor lagere BTW en vermindering van de belasting op energie. De forensentax verdwijnt; het kwartje van Kok geven we terug door de benzine- en diesel- accijns met maar liefst 12 eurocent te verlagen.

-Ook de accijns op LPG gaat naar beneden. De vennootschapsbelasting voor grote en kleine bedrijven gaat ook naar beneden.

VVD

-Economische groei ontstaat niet door de overheid, maar komt uit de handen van mensen. Ondernemerschap en hardwerkende burgers zijn dé motoren van onze economie. Het is belangrijk dat overbodige regelgeving. De overheid moet economische groei niet hinderen maar ondersteunen. Zeker nu het economisch tegenzit, is dit hard nodig.

-De VVD wil een verantwoord energiebeleid voeren. De komende decennia zullen fossiele brandstoffen nog schaarser worden dan nu het geval is. Dat leidt tot stijgende prijzen die onze concurrentiepositie op den duur kunnen aantasten. Ook zal Nederland  in de toekomst voor olie en gas steeds meer afhankelijk worden van het buitenland. Wij kunnen het ons daarom niet permitteren nieuwe vormen van energieopwekking onbenut te laten.

-De binnenvaart is een belangrijke vervoerssector. Het is een schoon alternatief voor vervoer per vrachtwagen dat kan bijdragen aan het terugdringen van de files op de wegen. De Mainport Rotterdam kan verder ontwikkeld worden door het overhevelen van een deel van het goederenvervoer naar de binnenvaart en het spoor.
Klik voor het gehele overzicht en een interview met VVD kamerlid René Leegte op de volgende link: Download de pdf.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Verkiezingsoverzicht brandstof, energie en mobiliteit | TankPro.nl
Stemmen met rood potlood

Verkiezingsoverzicht brandstof, energie en mobiliteit

Wat zeggen de politieke partijen over brandstoffen, mobiliteit en energie? De programmapunten van de politieke partijen zijn in opdracht van NOVE naast elkaar gezet. Daar wordt geen conclusie of stemadvies aan verbonden voor de aanstaande verkiezingen van 12 september.

CDA

-Voor de toekomst van volgende generaties geeft het CDA een hoge prioriteit aan een krachtig, veelzijdig, realistisch, helder milieubeleid. De Green Deal-aanpak wordt geïntensiveerd.

-Het telen van gewassen die enkel dienen als fossiele (sic) brandstof is in dit kader geen wenselijke bijdrage en dient daarom op geen enkele wijze te worden gestimuleerd.

-De binnenvaart verzorgt 25% van ons binnenlandse transport. Deze groene wijze van vervoer ontlast onze wegen. De binnenvaart wordt gestimuleerd door het bevorderen van schonere motoren, het openhouden van (kleine) vaarwegen, het stimuleren van overslagfaciliteiten naar weg en spoor en aandacht voor ligplaatsvoorzieningen.

-Het CDA wil meer laadpunten voor elektrische auto’s, zodat deze duurzame ontwikkeling wordt gestimuleerd.

D66

-Biobrandstoffen. Biobrandstoffen kunnen, mits duurzaam, een belangrijke bijdrage leveren aan vergroening van onze mobiliteit. Wat D66 betreft wordt in 2020 minimaal 50% van alle biobrandstoffen gewonnen uit afval, algen en restproductie. Daarnaast moet 10% van de brandstoffen in de transport- sector op een duurzame manier verkregen zijn.

-Beprijzen Auto- en weggebruik. Het is al decennia duidelijk, dat wij anders moeten omgaan met mobiliteit om te zorgen voor minder files, betere bereik- baarheid en minder vervuiling. D66 wil dat mensen betalen voor het gebruik, niet voor het bezit van een auto.

PvdA

-De kosten van autorijden moeten veel eerlijker worden betaald. Dus betalen naar gebruik in plaats van naar bezit. Nu betaalt oma die nog geen 1.000 kilometer rijdt evenveel belasting als de leaserijder die 50.000 km maakt. De PvdA zet in op een eerlijke prijs per kilometer.

-De binnenvaart wordt als duurzame vorm van goederenvervoer bevorderd, ondermeer door onnodig wachten te beperken.

-Voor vrachtwagens wordt Maut ingevoerd, het systeem dat Duitsland al heeft. De PvdA zet in op een eerlijke prijs per kilometer. De wegenbelasting schaffen we gelijktijdig af. Het voordeel van Maut is dat ook buitenlandse vervoerders aanzienlijk gaan bijdragen en ertoe zal leiden dat er minder ritten met lege vrachtwagens zullen plaatsvinden.

-Accijnsloze brandstof (‘rode diesel’) wordt afgeschaft.

SP

-Door het omzetten van een deel van motorrijtuigbelasting en BPM in variabele kosten (via de kilometerteller of via de brandstofprijs) wordt zuinig en minder rijden beloond.

-Elektrisch rijden wordt bevorderd, vooral in stedelijk gebied (taxi, stedelijke distributie, deelauto’s). Dit levert extra voordelen op in de vorm van een betere lokale luchtkwaliteit.

-Uiterlijk 2015 zijn de Europese fijnstof- en stikstofoxide-normen overal gerealiseerd. Het meetnet wordt uitgebreid, vooral in de steden.

-De controle op en bestraffing van illegale lozingen op zee en het mengen van scheepsbrandstoffen met brandbaar chemisch afval krijgt een hogere prioriteit. Samen met schippers en scheepsbouwers, havens en marktpartijen zetten we ons in voor een schone scheepvaart.

PVV

-De Partij voor de Vrijheid kiest ervoor de binnenlandse vraag te stimuleren. Henk en Ingrid moeten meer kunnen besteden. Daarom kiest de PVV voor lagere BTW en vermindering van de belasting op energie. De forensentax verdwijnt; het kwartje van Kok geven we terug door de benzine- en diesel- accijns met maar liefst 12 eurocent te verlagen.

-Ook de accijns op LPG gaat naar beneden. De vennootschapsbelasting voor grote en kleine bedrijven gaat ook naar beneden.

VVD

-Economische groei ontstaat niet door de overheid, maar komt uit de handen van mensen. Ondernemerschap en hardwerkende burgers zijn dé motoren van onze economie. Het is belangrijk dat overbodige regelgeving. De overheid moet economische groei niet hinderen maar ondersteunen. Zeker nu het economisch tegenzit, is dit hard nodig.

-De VVD wil een verantwoord energiebeleid voeren. De komende decennia zullen fossiele brandstoffen nog schaarser worden dan nu het geval is. Dat leidt tot stijgende prijzen die onze concurrentiepositie op den duur kunnen aantasten. Ook zal Nederland  in de toekomst voor olie en gas steeds meer afhankelijk worden van het buitenland. Wij kunnen het ons daarom niet permitteren nieuwe vormen van energieopwekking onbenut te laten.

-De binnenvaart is een belangrijke vervoerssector. Het is een schoon alternatief voor vervoer per vrachtwagen dat kan bijdragen aan het terugdringen van de files op de wegen. De Mainport Rotterdam kan verder ontwikkeld worden door het overhevelen van een deel van het goederenvervoer naar de binnenvaart en het spoor.
Klik voor het gehele overzicht en een interview met VVD kamerlid René Leegte op de volgende link: Download de pdf.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.