Informatieplicht Energiebesparing staat voor de deur

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten zij in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. Belangenvereniging Tankstations (BETA) besteedt tijdens de algemene ledenvergadering op 22 mei onder meer aandacht aan deze informatieplicht.

De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is volgens Lisanne Henneveld van BETA dat veel van deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren dan dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Om ondernemers tijdig te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing is de communicatiecampagne WATTjemoetweten.nl gelanceerd. Voor die campagne heeft MKB-Nederland de samenwerking gezocht met branche- en regionale partners, waaronder BETA.

Stappen

“Als brancheorganisatie onderhouden wij korte lijnen met onze achterban en nemen wij onze verantwoordelijkheid om ondernemers te informeren, adviseren en activeren. Op WATTjemoetweten.nl vinden ondernemers heel veel praktische informatie over de Informatieplicht Energiebesparing. Zij kunnen direct checken of de Informatieplicht ook op hun bedrijf van toepassing is en welke stappen zij moeten nemen om daaraan te voldoen.”

De gemeente (of gemandateerde omgevingsdienst) zal op basis van de opgehaalde rapportages bepalen wie zal worden gecontroleerd. De controle zal zich vooral richten op bedrijven die niets hebben ingevuld of niets aan energiebesparing doen. In overleg met het ministerie van EZK en de VNG is besproken dat bedrijven die niets hebben ingevuld – en dat volgens hun gemeente wel zouden moeten doen – na 1 juli eerst zullen worden gevraagd dat alsnog te doen. Bedrijven die na 1 juli het eLoket invullen, voldoen alsnog aan de informatieplicht.

Een bedrijf dat écht niet wil meewerken – en zelfs na herhaalde oproep niets wil invullen – kan uiteindelijk door de gemeente een dwangsom worden opgelegd als stok achter de deur. De dwangsom is geen boete, want voldoet het bedrijf binnen de gestelde periode aan de informatieplicht dan vervalt de dwangsom. Voor de hoogte van de dwangsommen, herstelperioden en het controle- en handhavingsbeleid wordt door EZK een leidraad opgesteld, die rond 1 mei in concept gereed is.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Remco Nieuwenbroek is de vaste journalist voor vakblad TankPro en hoofdredacteur van het TankPro Magazine.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.