medewerker tankstation

Salarisverhoging medewerkers tankstation per 1 februari

Werknemers binnen de tankstationbranche in de functiegroepen 2 t/m 5 ontvangen per 1 februari 2013 een verhoging van 1% over de salaristabel waarin ze zijn ingedeeld. Voor een aantal medewerkers betekent dat een verhoging van 1%, maar dat kan ook minder zijn.

In de CAO wordt het minimaal verschuldigde salaris aan de medewerkers weergegeven in zogenaamde salaristabellen (artikel 27). Indien een werknemer een hoger salaris ontvangt dan het salaris conform de salaristabel, ontvangt hij geen 1% verhoging over het huidige loon,maar 1% verhoging op basis van de salaristabelwaarin hij is ingedeeld per 1 februari 2013.

De verhoging van het salaris bestaat dan dus uit het verschil tussen de salaristabel per 1 mei 2012 en 1 februari 2013.

Rekenvoorbeeld

Stel: de medewerker heeft een bruto maandsalaris van € 1.400. Op basis van de salaristabel van de CAO heeft deze medewerker in zijn functiegroep recht op een bruto maandsalaris van € 1.200. Uw medewerker krijgt dus € 200 meer dan de salaristabel. Per 1 februari 2013 verhoogt u alleen het loon met 1% dat binnen de salaristabel valt.

Dit betekent dat de betreffende medewerker per 1 februari een loonsverhoging krijgt van 1% over de minimaal op basis van de salaristabellen in de CAO verschuldigde € 1.200 (1% van € 1.200 =  € 12). Het maandsalaris komt vervolgens, inclusief de loonsverhoging, uit op € 1.412   (€ 1.400 + € 12). Bron: Beta.

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Salarisverhoging medewerkers tankstation per 1 februari | TankPro.nl
medewerker tankstation

Salarisverhoging medewerkers tankstation per 1 februari

Werknemers binnen de tankstationbranche in de functiegroepen 2 t/m 5 ontvangen per 1 februari 2013 een verhoging van 1% over de salaristabel waarin ze zijn ingedeeld. Voor een aantal medewerkers betekent dat een verhoging van 1%, maar dat kan ook minder zijn.

In de CAO wordt het minimaal verschuldigde salaris aan de medewerkers weergegeven in zogenaamde salaristabellen (artikel 27). Indien een werknemer een hoger salaris ontvangt dan het salaris conform de salaristabel, ontvangt hij geen 1% verhoging over het huidige loon,maar 1% verhoging op basis van de salaristabelwaarin hij is ingedeeld per 1 februari 2013.

De verhoging van het salaris bestaat dan dus uit het verschil tussen de salaristabel per 1 mei 2012 en 1 februari 2013.

Rekenvoorbeeld

Stel: de medewerker heeft een bruto maandsalaris van € 1.400. Op basis van de salaristabel van de CAO heeft deze medewerker in zijn functiegroep recht op een bruto maandsalaris van € 1.200. Uw medewerker krijgt dus € 200 meer dan de salaristabel. Per 1 februari 2013 verhoogt u alleen het loon met 1% dat binnen de salaristabel valt.

Dit betekent dat de betreffende medewerker per 1 februari een loonsverhoging krijgt van 1% over de minimaal op basis van de salaristabellen in de CAO verschuldigde € 1.200 (1% van € 1.200 =  € 12). Het maandsalaris komt vervolgens, inclusief de loonsverhoging, uit op € 1.412   (€ 1.400 + € 12). Bron: Beta.

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.