AVIA Weghorst gaat afvalbedrijf ondersteunen bij rijden op biobrandstof

Twente Milieu, AVIA Weghorst en Twence gaan een samenwerking aan om voertuigen van het afvalverwerkingsbedrijf op biobrandstof te laten rijden. Deze brandstof wordt geproduceerd uit GFT-afval dat door Twente Milieu bij Twence wordt aangeleverd. Komende maanden wordt de haalbaarheid van de gestelde ambitie onderzocht.

Het afvalbedrijf Twence wil hiermee een bijdrage leveren aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen in de regio Twente. “Dit plan sluit daarom naadloos aan bij de ambities van ons bedrijf en het onderschrijft ook onze overtuiging dat samenwerkingen met bedrijven als Twente Milieu en AVIA cruciaal zijn om resultaat te bereiken”, aldus Marc Kapteijn van Twence.

Het bedrijf staat voor de productie van duurzame energie uit niet-recyclebaar afval en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen waarbij kringlopen zoveel mogelijk gesloten worden. Uit een Europese aanbesteding kwam AVIA als beste partij naar voren om een haalbaarheidsstudie mee uit te voeren. Bij een positieve uitkomst van deze studie gaat deze biobrandstof op locatie Boldershoek uit biogas geproduceerd en vervolgens geleverd worden aan AVIA, zodat Twente Milieu op een locatie van AVIA deze biobrandstof kan tanken.

Verbeteren klimaatafdruk

“Een samenwerking met prachtige bedrijven zoals Twence en Twente Milieu geeft AVIA de mogelijkheid om de nieuwste technieken te ontwikkelen en toegang te verkrijgen tot nieuwe grondstoffen voor de productie van hernieuwbare brandstoffen en energie”, aldus Niek Weghorst van AVIA. Dit is noodzakelijk om de klimaatafdruk te verbeteren en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit voor een houdbare samenleving op de lange termijn.”

AVIA is aanbieder van voornamelijk fossiele brandstoffen en wil als bedrijf inspelen op de energietransitie. Door bij de productie van LBG volledig circulair te zijn wordt hier op innovatieve wijze invulling aan gegeven. AVIA wil regionaal koploper zijn in het aanbieden van verschillende vormen van energie voor het wegverkeer, waaronder biobrandstoffen, elektra, waterstof en synthetische brandstoffen zoals HVO.

Innovatie en circulariteit

Lisette Bosch van Twente Milieu is blij met de samenwerking. “Het idee dat we in de toekomst onze vrachtwagens kunnen laten rijden op brandstof gemaakt van het bij Twentse inwoners ingezamelde GFT maakt ons natuurlijk enthousiast. Het onderzoek past bij onze ambities op het gebied van innovatie en circulariteit. Daarnaast sluit het mooi aan bij de oriëntatie van Twente Milieu op alternatieve brandstoffen en het recent ondertekenen van het Convenant Duurzame Voertuigen.”

In totaal verbruiken de voertuigen van Twente Milieu zo’n 1,5 miljoen liter brandstof per jaar. De afgelopen jaren is het bedrijf overgestapt op GTL (Gas to Liquid), waardoor de uitstoot van fijnstof flink is afgenomen. Dit is de volgende stap om te werken aan het verminderen van de uitstoot.

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Remco Nieuwenbroek is de vaste journalist voor vakblad TankPro en hoofdredacteur van het TankPro Magazine.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

AVIA Weghorst gaat afvalbedrijf ondersteunen bij rijden op biobrandstof | TankPro.nl

AVIA Weghorst gaat afvalbedrijf ondersteunen bij rijden op biobrandstof

Twente Milieu, AVIA Weghorst en Twence gaan een samenwerking aan om voertuigen van het afvalverwerkingsbedrijf op biobrandstof te laten rijden. Deze brandstof wordt geproduceerd uit GFT-afval dat door Twente Milieu bij Twence wordt aangeleverd. Komende maanden wordt de haalbaarheid van de gestelde ambitie onderzocht.

Het afvalbedrijf Twence wil hiermee een bijdrage leveren aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen in de regio Twente. “Dit plan sluit daarom naadloos aan bij de ambities van ons bedrijf en het onderschrijft ook onze overtuiging dat samenwerkingen met bedrijven als Twente Milieu en AVIA cruciaal zijn om resultaat te bereiken”, aldus Marc Kapteijn van Twence.

Het bedrijf staat voor de productie van duurzame energie uit niet-recyclebaar afval en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen waarbij kringlopen zoveel mogelijk gesloten worden. Uit een Europese aanbesteding kwam AVIA als beste partij naar voren om een haalbaarheidsstudie mee uit te voeren. Bij een positieve uitkomst van deze studie gaat deze biobrandstof op locatie Boldershoek uit biogas geproduceerd en vervolgens geleverd worden aan AVIA, zodat Twente Milieu op een locatie van AVIA deze biobrandstof kan tanken.

Verbeteren klimaatafdruk

“Een samenwerking met prachtige bedrijven zoals Twence en Twente Milieu geeft AVIA de mogelijkheid om de nieuwste technieken te ontwikkelen en toegang te verkrijgen tot nieuwe grondstoffen voor de productie van hernieuwbare brandstoffen en energie”, aldus Niek Weghorst van AVIA. Dit is noodzakelijk om de klimaatafdruk te verbeteren en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit voor een houdbare samenleving op de lange termijn.”

AVIA is aanbieder van voornamelijk fossiele brandstoffen en wil als bedrijf inspelen op de energietransitie. Door bij de productie van LBG volledig circulair te zijn wordt hier op innovatieve wijze invulling aan gegeven. AVIA wil regionaal koploper zijn in het aanbieden van verschillende vormen van energie voor het wegverkeer, waaronder biobrandstoffen, elektra, waterstof en synthetische brandstoffen zoals HVO.

Innovatie en circulariteit

Lisette Bosch van Twente Milieu is blij met de samenwerking. “Het idee dat we in de toekomst onze vrachtwagens kunnen laten rijden op brandstof gemaakt van het bij Twentse inwoners ingezamelde GFT maakt ons natuurlijk enthousiast. Het onderzoek past bij onze ambities op het gebied van innovatie en circulariteit. Daarnaast sluit het mooi aan bij de oriëntatie van Twente Milieu op alternatieve brandstoffen en het recent ondertekenen van het Convenant Duurzame Voertuigen.”

In totaal verbruiken de voertuigen van Twente Milieu zo’n 1,5 miljoen liter brandstof per jaar. De afgelopen jaren is het bedrijf overgestapt op GTL (Gas to Liquid), waardoor de uitstoot van fijnstof flink is afgenomen. Dit is de volgende stap om te werken aan het verminderen van de uitstoot.

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Remco Nieuwenbroek is de vaste journalist voor vakblad TankPro en hoofdredacteur van het TankPro Magazine.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.