Oppositie wil nieuwe accijnsverhoging op tabak

Oppositiepartij D66 wil dat de accijnzen op sigaretten en shag verder worden verhoogd. Ook CDA staat daar niet onwelwillend tegenover. Dat bleek dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Tevens riepen diverse fracties het kabinet op om andere maatregelen te nemen om de verkoop van tabak terug te dringen, bijvoorbeeld uniforme verpakkingen, beperking van het aantal verkooppunten en een verplichting om alle tabaksproducten standaard uit het zicht te leggen.

De genoemde maatregelen zijn een reactie op cijfers over leeftijdscontroles in diverse sectoren. Uit een onderzoek blijkt dat veel verkopers de regels niet juist hanteren. Zo voldeed de petrolbranche slechts in 18 van de 101 gevallen aan de alle regels. Overigens scoorden sommige andere sectoren nog slechter. Verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn gaf eerder al aan verbetering te willen zien volgend jaar. Anders treft hij aanvullende maatregelen.

Handhaving

Om op korte termijn al verdere beperkingen in te voeren, gaat de bewindsman te ver. Hij benadrukt dat niet aanvullende maatregelen, maar een betere naleving en handhaving prioriteit moeten krijgen. Bovendien wil hij tabaksverkopende sectoren, die alle onvoldoende scoorden, nog éénmaal de kans geven om de controles te verbeteren.

Daarnaast verwacht Van Rijn dat toekomstige wetten die voortvloeien uit eerder gemaakte Europese afspraken, zoals grotere waarschuwingen op verpakkingen en een verbod op smaakjes, het aantal beginnende rokers ook terug zal dringen.

Beperking verkooppunten

Dat ging veel oppositiepartijen niet ver genoeg. SP en ChristenUnie wilden bijvoorbeeld een beperking van het aantal verkooppunten. Eerstgenoemde heeft in een eerder stadium al voorstellen gedaan om de verkoop te beperken tot tabaksspeciaalzaken, maar hield zich dinsdag op vlakte over welke sectoren in de nieuwe plannen de tabaksverkoop zouden moeten opgeven.

Ook zien diverse partijen heil in een uitstalverbod. Daarbij zou tabak te allen tijde uit het zicht moeten liggen. Deze maatregel kan op steun rekenen van CDA, D66, ChristenUnie en SP, waarmee bijna een meerderheid in de Eerste Kamer wordt behaald. In de Tweede Kamer is dat niet het geval.

Accijns

En het accijnswapen werd dus weer van stal gehaald. Voorstander hiervan is vooral D66. “Een prijsverhoging van tabak is voor veel jongeren de belangrijkste reden om niet aan roken te beginnen”, licht Kamerlid Pia Dijkstra toe. Ook CDA liet weten niet per definitie tegen een belastingverhoging te zijn. Hoe hoog dat extra bedrag per pakje zou moeten worden, is niet besproken.

Het zou allerminst de eerste keer zijn dat een verhoging van de tabaksaccijns de laatste jaren wordt ingevoerd. Zo ging begin 2015 de belasting op een pakje sigaretten of shag met negen cent omhoog, exclusief btw en inflatiecorrectie. Dit tot afgrijzen van tankstations vlakbij Duitsland en België, die daardoor nog meer klanten naar het buitenland zagen vertrekken.

Grens

Kabinetspartij VVD ziet echter niets in verhoging van de tabaksaccijns. Volgens hen heeft dit schadelijke gevolgen voor grenspomphouders. Ook de staatssecretaris en de andere coalitiepartij PvdA zijn op dit moment niet voornemens een dergelijke maatregel in te voeren.

Hoewel het er op lijkt dat tankstations de komende tijd nog tabak mogen verkopen, is het wel alarmfase één voor de sector, vindt Martijn van der Kolk van branchevereniging Beta. “We krijgen nu een laatste kans van de staatssecretaris. Dan moeten we ook laten zien dat we goed kunnen controleren.”

Verkoopverbod

Het kabinet laat een nieuw onderzoek doen naar de kwaliteit van de leeftijdscontroles. “En bij dat onderzoek moeten we absoluut verbeteringen laten zien. Ook mogen we niet negatief uit de toon vallen bij andere sectoren. Anders komen er zeker aanvullende maatregelen”, zegt Van der Kolk.

Vooral een verkoopverbod wordt gevreesd. Tabak is namelijk een zeer belangrijk segment voor bemande tankstations. Bij veel vestigingen komt meer dan de helft van de shopomzet van sigaretten en shag. Als een verbod zou worden ingevoerd, gaat dit waarschijnlijk ten koste van honderden, zo niet duizenden banen in de sector.

Tom van Gurp

Lees ook: Beperking tabaksverkoop tankstations dreigt wegens slechte ID-controles

Auteur: Tom van Gurp

5 reacties op “Oppositie wil nieuwe accijnsverhoging op tabak”

Ton Wurtz|24.06.15|20:01

Het Trimbos-instituut deed op verzoek van Van Rijn onderzoek naar de effectiviteit van het terugbrengen van het aantal verkooppunten. Trimbos concludeerde eind 2014 dat er ‘op dit moment relatief beperkt bewijs is dat een vermindering van het aantal tabaksverkooppunten leidt tot een lagere prevalentie of incidentie van roken, en dat dit bewijs eerder indicatief is dan sluitend.’Ook uit onderzoek Trimbos blijkt er geen verband is voor een effect van een uitstalverbod en rookprevalentie .

Leon Helgers|25.06.15|14:56

Duitsland en Belgie lachen zich helemaal dood ! Maar dan niet van het roken , maar voor de extra inkomsten ! Heeft men in Den Haag nu nog niet door hoe lang de grens is met de buurlanden ?

Dagelijks zeer velen die de grens over gaan voor het tanken , drank, sigaretten en overigge boodschappen.

DenHaag is het lachertje van Europa !

Bert Vroegindeweij|25.06.15|17:34

Allemaal onzin dit beleid, ook de overheid staat hier helemaal niet achter. Juist de kleine zelfstandigen moeten verdwijnen, of dit nu kleine
cafe’s zijn of tankstations maakt niet uit. Holland Casino, 100 % staatseigendom heeft zelfs z’n verlies in winst om kunnen zetten door
enorme rook-ruimtes te realiseren. Hoe verkoop je dat dan als je het
roken wil terug dringen ?

Sven Dijkstra|09.08.15|14:56

Inkomsten van de verkoop van tabaksproducten zijn belangrijke neveninkomsten voor de kleinere bemande tankstations. Gisteren heb ik twee pakjes shag gekocht bij een klein Esso tankstation in een woonwijk. Alles mooi proper. Ik zou er niet aan moeten denken dat het simpatieke tankstation moet stoppen. De ondernemer in kwestie heeft gelukkig er een garagebedrijf bij, maar het is zo’n mooi pitoreske Esso die je niet overal ziet. De bloemetjes staan bij wijze van in een paar vazen.

Sven Dijkstra|09.08.15|15:08

…. op de tankinstallaties. Deze tankstations moeten blijven en dat moet vanuit het Haagse plaatsvinden door de accijnzen op brandstoffen te verlagen zodat de concurrentie positie ten aanzien van de buitenlandse tankstations verbeterd. Iedereen tankt het liefste bij een mooi tankstation waar ook de brandstofprijzen redelijk laag zijn met vriendelijk personeel achter de toonbank.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Oppositie wil nieuwe accijnsverhoging op tabak | TankPro.nl

Oppositie wil nieuwe accijnsverhoging op tabak

Oppositiepartij D66 wil dat de accijnzen op sigaretten en shag verder worden verhoogd. Ook CDA staat daar niet onwelwillend tegenover. Dat bleek dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Tevens riepen diverse fracties het kabinet op om andere maatregelen te nemen om de verkoop van tabak terug te dringen, bijvoorbeeld uniforme verpakkingen, beperking van het aantal verkooppunten en een verplichting om alle tabaksproducten standaard uit het zicht te leggen.

De genoemde maatregelen zijn een reactie op cijfers over leeftijdscontroles in diverse sectoren. Uit een onderzoek blijkt dat veel verkopers de regels niet juist hanteren. Zo voldeed de petrolbranche slechts in 18 van de 101 gevallen aan de alle regels. Overigens scoorden sommige andere sectoren nog slechter. Verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn gaf eerder al aan verbetering te willen zien volgend jaar. Anders treft hij aanvullende maatregelen.

Handhaving

Om op korte termijn al verdere beperkingen in te voeren, gaat de bewindsman te ver. Hij benadrukt dat niet aanvullende maatregelen, maar een betere naleving en handhaving prioriteit moeten krijgen. Bovendien wil hij tabaksverkopende sectoren, die alle onvoldoende scoorden, nog éénmaal de kans geven om de controles te verbeteren.

Daarnaast verwacht Van Rijn dat toekomstige wetten die voortvloeien uit eerder gemaakte Europese afspraken, zoals grotere waarschuwingen op verpakkingen en een verbod op smaakjes, het aantal beginnende rokers ook terug zal dringen.

Beperking verkooppunten

Dat ging veel oppositiepartijen niet ver genoeg. SP en ChristenUnie wilden bijvoorbeeld een beperking van het aantal verkooppunten. Eerstgenoemde heeft in een eerder stadium al voorstellen gedaan om de verkoop te beperken tot tabaksspeciaalzaken, maar hield zich dinsdag op vlakte over welke sectoren in de nieuwe plannen de tabaksverkoop zouden moeten opgeven.

Ook zien diverse partijen heil in een uitstalverbod. Daarbij zou tabak te allen tijde uit het zicht moeten liggen. Deze maatregel kan op steun rekenen van CDA, D66, ChristenUnie en SP, waarmee bijna een meerderheid in de Eerste Kamer wordt behaald. In de Tweede Kamer is dat niet het geval.

Accijns

En het accijnswapen werd dus weer van stal gehaald. Voorstander hiervan is vooral D66. “Een prijsverhoging van tabak is voor veel jongeren de belangrijkste reden om niet aan roken te beginnen”, licht Kamerlid Pia Dijkstra toe. Ook CDA liet weten niet per definitie tegen een belastingverhoging te zijn. Hoe hoog dat extra bedrag per pakje zou moeten worden, is niet besproken.

Het zou allerminst de eerste keer zijn dat een verhoging van de tabaksaccijns de laatste jaren wordt ingevoerd. Zo ging begin 2015 de belasting op een pakje sigaretten of shag met negen cent omhoog, exclusief btw en inflatiecorrectie. Dit tot afgrijzen van tankstations vlakbij Duitsland en België, die daardoor nog meer klanten naar het buitenland zagen vertrekken.

Grens

Kabinetspartij VVD ziet echter niets in verhoging van de tabaksaccijns. Volgens hen heeft dit schadelijke gevolgen voor grenspomphouders. Ook de staatssecretaris en de andere coalitiepartij PvdA zijn op dit moment niet voornemens een dergelijke maatregel in te voeren.

Hoewel het er op lijkt dat tankstations de komende tijd nog tabak mogen verkopen, is het wel alarmfase één voor de sector, vindt Martijn van der Kolk van branchevereniging Beta. “We krijgen nu een laatste kans van de staatssecretaris. Dan moeten we ook laten zien dat we goed kunnen controleren.”

Verkoopverbod

Het kabinet laat een nieuw onderzoek doen naar de kwaliteit van de leeftijdscontroles. “En bij dat onderzoek moeten we absoluut verbeteringen laten zien. Ook mogen we niet negatief uit de toon vallen bij andere sectoren. Anders komen er zeker aanvullende maatregelen”, zegt Van der Kolk.

Vooral een verkoopverbod wordt gevreesd. Tabak is namelijk een zeer belangrijk segment voor bemande tankstations. Bij veel vestigingen komt meer dan de helft van de shopomzet van sigaretten en shag. Als een verbod zou worden ingevoerd, gaat dit waarschijnlijk ten koste van honderden, zo niet duizenden banen in de sector.

Tom van Gurp

Lees ook: Beperking tabaksverkoop tankstations dreigt wegens slechte ID-controles

Auteur: Tom van Gurp

5 reacties op “Oppositie wil nieuwe accijnsverhoging op tabak”

Ton Wurtz|24.06.15|20:01

Het Trimbos-instituut deed op verzoek van Van Rijn onderzoek naar de effectiviteit van het terugbrengen van het aantal verkooppunten. Trimbos concludeerde eind 2014 dat er ‘op dit moment relatief beperkt bewijs is dat een vermindering van het aantal tabaksverkooppunten leidt tot een lagere prevalentie of incidentie van roken, en dat dit bewijs eerder indicatief is dan sluitend.’Ook uit onderzoek Trimbos blijkt er geen verband is voor een effect van een uitstalverbod en rookprevalentie .

Leon Helgers|25.06.15|14:56

Duitsland en Belgie lachen zich helemaal dood ! Maar dan niet van het roken , maar voor de extra inkomsten ! Heeft men in Den Haag nu nog niet door hoe lang de grens is met de buurlanden ?

Dagelijks zeer velen die de grens over gaan voor het tanken , drank, sigaretten en overigge boodschappen.

DenHaag is het lachertje van Europa !

Bert Vroegindeweij|25.06.15|17:34

Allemaal onzin dit beleid, ook de overheid staat hier helemaal niet achter. Juist de kleine zelfstandigen moeten verdwijnen, of dit nu kleine
cafe’s zijn of tankstations maakt niet uit. Holland Casino, 100 % staatseigendom heeft zelfs z’n verlies in winst om kunnen zetten door
enorme rook-ruimtes te realiseren. Hoe verkoop je dat dan als je het
roken wil terug dringen ?

Sven Dijkstra|09.08.15|14:56

Inkomsten van de verkoop van tabaksproducten zijn belangrijke neveninkomsten voor de kleinere bemande tankstations. Gisteren heb ik twee pakjes shag gekocht bij een klein Esso tankstation in een woonwijk. Alles mooi proper. Ik zou er niet aan moeten denken dat het simpatieke tankstation moet stoppen. De ondernemer in kwestie heeft gelukkig er een garagebedrijf bij, maar het is zo’n mooi pitoreske Esso die je niet overal ziet. De bloemetjes staan bij wijze van in een paar vazen.

Sven Dijkstra|09.08.15|15:08

…. op de tankinstallaties. Deze tankstations moeten blijven en dat moet vanuit het Haagse plaatsvinden door de accijnzen op brandstoffen te verlagen zodat de concurrentie positie ten aanzien van de buitenlandse tankstations verbeterd. Iedereen tankt het liefste bij een mooi tankstation waar ook de brandstofprijzen redelijk laag zijn met vriendelijk personeel achter de toonbank.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.