DCMR, Milieudienst Rijnmond, controleur

DCMR: administratie tankstations kan beter, veiligheid in orde

Uit controles van alle 198 benzine- en lpg-tankstations in de regio Rijnmond in 2012 blijkt dat het naleefgedrag van milieuvoorschriften verbeterd kan worden. Bij de tankstations zijn vrijwel alle relevante milieuvoorschriften gecontroleerd. Waar in 2011 nog 25% in één keer voldeed aan alle voorschriften, was dat in 2012 21% van de gecontroleerde bedrijven. Een groot aantal van deze overtredingen heeft te maken met administratieve zaken. Zoals het (ter plaatse) ontbreken van keurings- en onderhoudscertificaten, zo meldt de DC Milieudienst Rijnmond.

Tegenover deze administratieve overtredingen stonden ook overtredingen op het gebied van veilige bedrijfsvoering. Om die reden legde de DCMR bij 16 tankstations sancties op, waarvan in 5 gevallen een proces verbaal. Van acuut gevaarlijke situaties is echter geen sprake (geweest).

DCMR

De DCMR controleert jaarlijks de benzine-en lpg-tankstations in de regio. De bijna tweehonderd bedrijven in de regio Rijnmond zijn het afgelopen jaar op alle milieurelevante milieuvoorschriften gescreend door de milieudienst. Bij 41 locaties heeft de DCMR geen tekortkomingen aangetroffen.

Bij de overige locaties bleek de naleving van de voorschriften van een aantal installatie-onderdelen voor verbetering vatbaar. Zoals bijvoorbeeld periodieke grondwatermonitoring, de inspectie van vloeistofdichte verharding en voorzieningen op het gebied van brandbestrijding. Ook bewijzen van uitgevoerde controles voor technische installaties konden niet aan de toezichthouders worden getoond. De inspectie bleek echter wel te zijn uitgevoerd.

Digitale systemen

De DCMR vindt het essentieel dat de bedrijven meer met digitale systemen gaan werken die de ondernemer een tijdig signaal geven op het moment dat er periodieke keuringen moeten plaatsvinden. De DCMR heeft met zo’n systeem bij haar inspecties altijd  een actueel beeld van de status van keuringsmomenten. De branchepartijen moeten hieraan met de DCMR gaan werken om de bedrijven die deze overtredingen hebben gemaakt van de noodzaak daarvan te overtuigen.

De meeste maatregelen die de bedrijven kunnen treffen om aan de normen te voldoen, zijn vrij eenvoudig te nemen. In veel gevallen gaat het bijvoorbeeld om het op tijd uitvoeren van verplichte inspecties en het goed bewaren van de daaraan gekoppelde resultaten.  Een andere conclusie is dat er ook ‘gedragsvoorschriften’ zijn overtreden, zoals het verkeerd afleveren van LPG of het niet tijdig melden van calamiteiten aan het bevoegd gezag. Ook in deze gevallen is handhavend opgetreden.

Milieu- en veiligheidsvoorschriften

Directielid Arie Deelen:  ‘Inwoners in de regio Rijnmond moeten er op kunnen rekenen dat de eigenaren van deze bedrijven de verantwoordelijkheid nemen voor de naleving van milieu- en veiligheidsvoorschriften van hun tankstation. Hoewel wij hen blijven controleren en indien nodig handhavend optreden, is het de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf om er ook echt wat aan te doen.”

“Als 41 bedrijven in staat zijn om direct aan alle voorschriften te voldoen, moet dat een positieve uitdaging zijn voor de overige bedrijven. Als milieudienst spreken we ook de brancheverenigingen en concerns aan op hun taak om hun leden of afnemers te stimuleren om tot verbeteringen te komen. Zij stellen  zich daarbij coöperatief op. Zij hebben toegezegd om gezamenlijk met een actieplan voor verbeteringen te komen.”

Controles

De DCMR heeft de brancheverenigingen op de hoogte gebracht van de resultaten van de controles. 
Op basis van de controlegegevens van 2012 zullen er de komende tijd opnieuw onaangekondigde controles bij de benzine- en LPG-stations worden uitgevoerd. De aandacht zal zich nadrukkelijk richten op de locaties die vorig jaar wat minder goed uit de verf kwamen.

De DCMR verwacht van deze bedrijven dat ze hun verantwoordelijkheid oppakken en structureel het naleefgedrag zullen verbeteren. Na de zomer zullen de eerste resultaten van de controles beschikbaar zijn. Omdat de inspecties altijd momentopnamen zijn, zal de DCMR ook de bedrijven die de voorschriften goed naleven steekproefsgewijs controleren.

Lees ook:

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “DCMR: administratie tankstations kan beter, veiligheid in orde”

Geert Groenink|06.06.13|11:54

Zijn de resultaten van DCMR representatief voor situatie in rest van Nederland?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

DCMR: administratie tankstations kan beter, veiligheid in orde | TankPro.nl
DCMR, Milieudienst Rijnmond, controleur

DCMR: administratie tankstations kan beter, veiligheid in orde

Uit controles van alle 198 benzine- en lpg-tankstations in de regio Rijnmond in 2012 blijkt dat het naleefgedrag van milieuvoorschriften verbeterd kan worden. Bij de tankstations zijn vrijwel alle relevante milieuvoorschriften gecontroleerd. Waar in 2011 nog 25% in één keer voldeed aan alle voorschriften, was dat in 2012 21% van de gecontroleerde bedrijven. Een groot aantal van deze overtredingen heeft te maken met administratieve zaken. Zoals het (ter plaatse) ontbreken van keurings- en onderhoudscertificaten, zo meldt de DC Milieudienst Rijnmond.

Tegenover deze administratieve overtredingen stonden ook overtredingen op het gebied van veilige bedrijfsvoering. Om die reden legde de DCMR bij 16 tankstations sancties op, waarvan in 5 gevallen een proces verbaal. Van acuut gevaarlijke situaties is echter geen sprake (geweest).

DCMR

De DCMR controleert jaarlijks de benzine-en lpg-tankstations in de regio. De bijna tweehonderd bedrijven in de regio Rijnmond zijn het afgelopen jaar op alle milieurelevante milieuvoorschriften gescreend door de milieudienst. Bij 41 locaties heeft de DCMR geen tekortkomingen aangetroffen.

Bij de overige locaties bleek de naleving van de voorschriften van een aantal installatie-onderdelen voor verbetering vatbaar. Zoals bijvoorbeeld periodieke grondwatermonitoring, de inspectie van vloeistofdichte verharding en voorzieningen op het gebied van brandbestrijding. Ook bewijzen van uitgevoerde controles voor technische installaties konden niet aan de toezichthouders worden getoond. De inspectie bleek echter wel te zijn uitgevoerd.

Digitale systemen

De DCMR vindt het essentieel dat de bedrijven meer met digitale systemen gaan werken die de ondernemer een tijdig signaal geven op het moment dat er periodieke keuringen moeten plaatsvinden. De DCMR heeft met zo’n systeem bij haar inspecties altijd  een actueel beeld van de status van keuringsmomenten. De branchepartijen moeten hieraan met de DCMR gaan werken om de bedrijven die deze overtredingen hebben gemaakt van de noodzaak daarvan te overtuigen.

De meeste maatregelen die de bedrijven kunnen treffen om aan de normen te voldoen, zijn vrij eenvoudig te nemen. In veel gevallen gaat het bijvoorbeeld om het op tijd uitvoeren van verplichte inspecties en het goed bewaren van de daaraan gekoppelde resultaten.  Een andere conclusie is dat er ook ‘gedragsvoorschriften’ zijn overtreden, zoals het verkeerd afleveren van LPG of het niet tijdig melden van calamiteiten aan het bevoegd gezag. Ook in deze gevallen is handhavend opgetreden.

Milieu- en veiligheidsvoorschriften

Directielid Arie Deelen:  ‘Inwoners in de regio Rijnmond moeten er op kunnen rekenen dat de eigenaren van deze bedrijven de verantwoordelijkheid nemen voor de naleving van milieu- en veiligheidsvoorschriften van hun tankstation. Hoewel wij hen blijven controleren en indien nodig handhavend optreden, is het de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf om er ook echt wat aan te doen.”

“Als 41 bedrijven in staat zijn om direct aan alle voorschriften te voldoen, moet dat een positieve uitdaging zijn voor de overige bedrijven. Als milieudienst spreken we ook de brancheverenigingen en concerns aan op hun taak om hun leden of afnemers te stimuleren om tot verbeteringen te komen. Zij stellen  zich daarbij coöperatief op. Zij hebben toegezegd om gezamenlijk met een actieplan voor verbeteringen te komen.”

Controles

De DCMR heeft de brancheverenigingen op de hoogte gebracht van de resultaten van de controles. 
Op basis van de controlegegevens van 2012 zullen er de komende tijd opnieuw onaangekondigde controles bij de benzine- en LPG-stations worden uitgevoerd. De aandacht zal zich nadrukkelijk richten op de locaties die vorig jaar wat minder goed uit de verf kwamen.

De DCMR verwacht van deze bedrijven dat ze hun verantwoordelijkheid oppakken en structureel het naleefgedrag zullen verbeteren. Na de zomer zullen de eerste resultaten van de controles beschikbaar zijn. Omdat de inspecties altijd momentopnamen zijn, zal de DCMR ook de bedrijven die de voorschriften goed naleven steekproefsgewijs controleren.

Lees ook:

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “DCMR: administratie tankstations kan beter, veiligheid in orde”

Geert Groenink|06.06.13|11:54

Zijn de resultaten van DCMR representatief voor situatie in rest van Nederland?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.