medewerkster tankstation voskuilen

‘Uitslag Personeelsenquête Tankstations leidraad voor pomphouders’

Zowel BOVAG en BETA zeggen met de uitslagen van de grote Personeelsenquête Tankstations van TankPro aan de slag te kunnen. Volgens voorzitter Clemens van Hulten (BOVAG) kunnen de resultaten een leidraad betekenen voor werkgevers in de branche. BETA-bestuurslid Antoine Meijer vindt dat de uitslag een bevestiging is van de teamspirit die binnen de branche heerst.

Clemens van Hulten: “Een ruime respons op de enquête, ik schat met als gevolg een betrouwbaarheid van 90%. Dat geeft de hoge betrokkenheid van onze medewerkers bij het wel en wee van de branche aan. Waar ik blij mee ben is dat  9 van de 10 mensen meer dan tevreden is met hun werk, en trots is op de bedrijven waar ze werken.”

Verbeterpunten

“Het gemiddelde tevredenheidscijfer van 7,5 is erg gunstig. Dat cijfer ligt op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld Albert Heijn, een bedrijf dat in de retail vaak voorop loopt in personeelsbeleid en geeft een positief beeld van onze bedrijfstak.”

“Ik ben oprecht benieuwd naar de verbeteringsvoorstellen (31%) die onder onze mensen leven, want bij hen start de innovatie van onze bedrijfstak. Er werkt een opmerkelijk aantal mensen (10%) met een HBO of WO opgeleide graad, die ontwikkelpotentie moet voldoende zijn om de vernieuwing van onze branche in praktijk te brengen.”

Veeleisend

Het valt Van Hulten op dat het werk lichamelijk en/of geestelijk voor 1/3 van de mensen in mindere of meerdere mate als belastend wordt ervaren. “Dat dit cijfer overeenstemt met de landelijke trend, neemt niet weg, dat we moeten blijven zoeken naar mogelijkheden om onze medewerkers te trainen en ondersteunen in hun belastbaarheid bij het uitoefenen van hun werk.

“Veeleisende klanten zorgen voor veeleisende kwaliteitsnormen, met name communicatief, dus daar moeten we onze mensen goed in trainen en opleiden. Dat verdient extra aandacht, temeer omdat de enquêteresultaten over trainingen en opleidingen in mijn ogen aan de lage kant zijn. De lage getraindheidsgraad verbaast me wel, want het aanbod vanuit het OOTW is aanzienlijk.”

“Als het gaat om arbeidsvoorwaarden, weet ik, dat salaris en arbeidsvoorwaarden pas op de 7e plaats komen van beïnvloedende tevredenheidsfactoren in het werk. Dat wordt keurig bevestigd door de enquête, want dit punt komt niet op de lijst met negatieve aspecten voor, terwijl meer dan de helft aangeeft dat het salaris niet in verhouding tot de verantwoordelijkheid staat”

Management

“Ook hier zijn de landelijke cijfers herkenbaar. Het benadrukt het belang van goede en open informatie over salaris en arbeidsvoorwaarden, zodat mensen weten, dat ze een eerlijke behandeling krijgen. Leuk in deze context is dat de medewerkers zich in grote meerderheid positief uitlaten over het management, ook een belangrijke tevredenheidsfactor.”

“Ik vind het daarnaast belangrijk, en dat mis ik een beetje, dat een onderzoek ook informatie verzamelt over het respect waarmee medewerkers behandeld worden of hoe de werk/privé balans wordt beleefd en hoe de collegialiteit wordt ervaren. Dat zijn erg belangrijke ‘satisfiers’ die we als werkgever niet uit het oog moeten verliezen.”

Aanbiedingen

“Het is ook zaak focus te houden op de details, zie ik, zoals  langere of meer rustpauzes, wat bij eenmansbezettingen overigens niet toepasbaar is. Wat bijzonder is, dat het doen van aanbiedingen aan klanten door 2/3 van onze mensen negatief wordt ervaren.”

“Daar hebben we in onze communicatie kansen laten liggen, immers het is de toon die de muziek maakt. In de eerste plaats zijn onze kassiers de verkopers van het bedrijf en zou het een vanzelfsprekende service aan de gast zijn,  om hen voordeel te bieden. Vreemd dat we dat niet over de toonbank krijgen.”

Beste graadmeter

“De ervaring met calamiteiten lijkt hoog omdat twee cijfers in dat getal meegerekend zijn: doorrijders en agressief gedrag. Doorrijders zijn voor mij dubieuze debiteuren en agressief gedrag is een algemeen maatschappelijk fenomeen van deze tijd, waar iedereen mee te maken heeft.”

“De beste graadmeter voor veiligheid blijkt uit de enquête zelf: 96% voelt zich niet onveilig. Die resterende 4% is de groep die waarschijnlijk daadwerkelijk slachtoffer van criminaliteit is geweest, daar blijft het onveiligheidsgevoel lang hangen.  Het blijft dus belangrijk om de met alle betrokken partijen de veiligheid in en rondom het station te verbeteren.”

“Al met al is de enquête een nuttige exercitie van TankPro, waar we als werkgevers best mee aan de slag kunnen”, aldus Clemens van Hulten.

BETA

BETA-bestuurslid Antoine Meijer heeft een Shell tankstation in Doetinchem, en is binnen het bestuur onder meer portefeuillehouder CAO: “We zijn als BETA erg blij met de resultaten van deze enquête. Zo blijkt dat meer dan 70% van de mensen zich veilig of zeer veilig op de werkplek voelt. Daarin zie je direct terug dat de vele tijd en aandacht die we daar als vereniging aan besteden ook echt resultaat oplevert.

“Daarnaast vind ik het erg prettig om te zien dat de communicatie met de manager/eigenaar gemiddeld als goed tot zeer goed bestempeld wordt. Een sterke onderneming creëer je immers met een team, en een goede verstandhouding en soepele communicatie is daar een heel belangrijk onderdeel van. Het feit dat uit de resultaten blijkt dat de prettige werksfeer en de omgang met collega´s als positief worden ervaren, bevestigt dit beeld ook duidelijk. We staan er dan als branche goed op”, aldus Meijer.

Voor de uitslagen van de vragenlijst voor medewerkers open hier het document.

Lees ook: Medewerkers tankstation kritisch maar ook trots op hun werk

Fred Kramer

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

‘Uitslag Personeelsenquête Tankstations leidraad voor pomphouders’ | TankPro.nl
medewerkster tankstation voskuilen

‘Uitslag Personeelsenquête Tankstations leidraad voor pomphouders’

Zowel BOVAG en BETA zeggen met de uitslagen van de grote Personeelsenquête Tankstations van TankPro aan de slag te kunnen. Volgens voorzitter Clemens van Hulten (BOVAG) kunnen de resultaten een leidraad betekenen voor werkgevers in de branche. BETA-bestuurslid Antoine Meijer vindt dat de uitslag een bevestiging is van de teamspirit die binnen de branche heerst.

Clemens van Hulten: “Een ruime respons op de enquête, ik schat met als gevolg een betrouwbaarheid van 90%. Dat geeft de hoge betrokkenheid van onze medewerkers bij het wel en wee van de branche aan. Waar ik blij mee ben is dat  9 van de 10 mensen meer dan tevreden is met hun werk, en trots is op de bedrijven waar ze werken.”

Verbeterpunten

“Het gemiddelde tevredenheidscijfer van 7,5 is erg gunstig. Dat cijfer ligt op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld Albert Heijn, een bedrijf dat in de retail vaak voorop loopt in personeelsbeleid en geeft een positief beeld van onze bedrijfstak.”

“Ik ben oprecht benieuwd naar de verbeteringsvoorstellen (31%) die onder onze mensen leven, want bij hen start de innovatie van onze bedrijfstak. Er werkt een opmerkelijk aantal mensen (10%) met een HBO of WO opgeleide graad, die ontwikkelpotentie moet voldoende zijn om de vernieuwing van onze branche in praktijk te brengen.”

Veeleisend

Het valt Van Hulten op dat het werk lichamelijk en/of geestelijk voor 1/3 van de mensen in mindere of meerdere mate als belastend wordt ervaren. “Dat dit cijfer overeenstemt met de landelijke trend, neemt niet weg, dat we moeten blijven zoeken naar mogelijkheden om onze medewerkers te trainen en ondersteunen in hun belastbaarheid bij het uitoefenen van hun werk.

“Veeleisende klanten zorgen voor veeleisende kwaliteitsnormen, met name communicatief, dus daar moeten we onze mensen goed in trainen en opleiden. Dat verdient extra aandacht, temeer omdat de enquêteresultaten over trainingen en opleidingen in mijn ogen aan de lage kant zijn. De lage getraindheidsgraad verbaast me wel, want het aanbod vanuit het OOTW is aanzienlijk.”

“Als het gaat om arbeidsvoorwaarden, weet ik, dat salaris en arbeidsvoorwaarden pas op de 7e plaats komen van beïnvloedende tevredenheidsfactoren in het werk. Dat wordt keurig bevestigd door de enquête, want dit punt komt niet op de lijst met negatieve aspecten voor, terwijl meer dan de helft aangeeft dat het salaris niet in verhouding tot de verantwoordelijkheid staat”

Management

“Ook hier zijn de landelijke cijfers herkenbaar. Het benadrukt het belang van goede en open informatie over salaris en arbeidsvoorwaarden, zodat mensen weten, dat ze een eerlijke behandeling krijgen. Leuk in deze context is dat de medewerkers zich in grote meerderheid positief uitlaten over het management, ook een belangrijke tevredenheidsfactor.”

“Ik vind het daarnaast belangrijk, en dat mis ik een beetje, dat een onderzoek ook informatie verzamelt over het respect waarmee medewerkers behandeld worden of hoe de werk/privé balans wordt beleefd en hoe de collegialiteit wordt ervaren. Dat zijn erg belangrijke ‘satisfiers’ die we als werkgever niet uit het oog moeten verliezen.”

Aanbiedingen

“Het is ook zaak focus te houden op de details, zie ik, zoals  langere of meer rustpauzes, wat bij eenmansbezettingen overigens niet toepasbaar is. Wat bijzonder is, dat het doen van aanbiedingen aan klanten door 2/3 van onze mensen negatief wordt ervaren.”

“Daar hebben we in onze communicatie kansen laten liggen, immers het is de toon die de muziek maakt. In de eerste plaats zijn onze kassiers de verkopers van het bedrijf en zou het een vanzelfsprekende service aan de gast zijn,  om hen voordeel te bieden. Vreemd dat we dat niet over de toonbank krijgen.”

Beste graadmeter

“De ervaring met calamiteiten lijkt hoog omdat twee cijfers in dat getal meegerekend zijn: doorrijders en agressief gedrag. Doorrijders zijn voor mij dubieuze debiteuren en agressief gedrag is een algemeen maatschappelijk fenomeen van deze tijd, waar iedereen mee te maken heeft.”

“De beste graadmeter voor veiligheid blijkt uit de enquête zelf: 96% voelt zich niet onveilig. Die resterende 4% is de groep die waarschijnlijk daadwerkelijk slachtoffer van criminaliteit is geweest, daar blijft het onveiligheidsgevoel lang hangen.  Het blijft dus belangrijk om de met alle betrokken partijen de veiligheid in en rondom het station te verbeteren.”

“Al met al is de enquête een nuttige exercitie van TankPro, waar we als werkgevers best mee aan de slag kunnen”, aldus Clemens van Hulten.

BETA

BETA-bestuurslid Antoine Meijer heeft een Shell tankstation in Doetinchem, en is binnen het bestuur onder meer portefeuillehouder CAO: “We zijn als BETA erg blij met de resultaten van deze enquête. Zo blijkt dat meer dan 70% van de mensen zich veilig of zeer veilig op de werkplek voelt. Daarin zie je direct terug dat de vele tijd en aandacht die we daar als vereniging aan besteden ook echt resultaat oplevert.

“Daarnaast vind ik het erg prettig om te zien dat de communicatie met de manager/eigenaar gemiddeld als goed tot zeer goed bestempeld wordt. Een sterke onderneming creëer je immers met een team, en een goede verstandhouding en soepele communicatie is daar een heel belangrijk onderdeel van. Het feit dat uit de resultaten blijkt dat de prettige werksfeer en de omgang met collega´s als positief worden ervaren, bevestigt dit beeld ook duidelijk. We staan er dan als branche goed op”, aldus Meijer.

Voor de uitslagen van de vragenlijst voor medewerkers open hier het document.

Lees ook: Medewerkers tankstation kritisch maar ook trots op hun werk

Fred Kramer

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.