AgriSneltank zet in op combinatie supermarkt-tankstation

Supermarkten met tankstations. In het buitenland zien we niets anders maar in Nederland lijkt het kennelijk een slecht huwelijk. Niet als het aan AgriSneltank ligt. Deze Zeeuwse brandstofhandelaar ziet zijn kansen in de combinatie en benut ze. Stuwende kracht achter het succes: de Coöperatie der Zeeuwse boeren, CZAV.

Toen Rob Augustijn (42) bij AgriSneltank het in 2005 voor het zeggen kreeg, trof hij een bedrijfstak in tweespalt aan. “Onder de noemer OK hadden we veel kleine dorpspompen die eigenlijk niet meer rendabel waren. Van die stoeppompen met personeel waar je alleen maar een Marsen en wat olie kon kopen.”

“In 2004 was er al een omslag geweest en waren de meeste pompen omgekleurd tot AgriSneltank en onbemand gemaakt. Het personeel is daarbij uitermate goed behandeld met goede afvloeiingsregelingen. Dat kan ook niet anders binnen een coöperatie als de onze.”

Geworteld

Augustijn wilde nog meer het accent leggen op onbemande tankstations, naar voorbeeld van grote broer Tango. “Ik zag daar de mogelijkheden en zeker omdat we hier in Zeeland zo diep geworteld zitten. Het is toch een beetje van ‘wij tegen de rest’. Ook de naam AgriSneltank is daarvan een voorbeeld. We blijven toch een club van boeren voor boeren. ”

Waarderen

Om een en ander te illustreren laat Augustijn een foto zien van een onlangs geopend tankstation in Hoogerheide. “We hebben bij de opening een spandoek opgehangen met de leus ‘Geen cent te veel, hoor’ en ook nog wat nep-koeien in een weilandje geplaatst. Dat kun je misschien wat flauw vinden maar het geeft precies aan wie wij zijn. Die eerlijkheid weten de klanten wel te waarderen en natuurlijk ook een scherpe prijs.”

AgriSneltank heeft op dit moment 20 onbemande pompen en  is inmiddels de provinciegrenzen overgestoken naar West-Brabant. “We willen verder groeien maar wel in een rustig tempo hoor, twee tot drie tankstations per jaar met een maximum van 40. Het moet wel te overzien blijven.”

Focus

Een andere focus van het bedrijf is gericht op de combinatie supermarkt-tankstation. In het buitenland al jaren een succesformule maar in Nederland komt het maar niet van de grond. Augustijn heeft wel een vermoeden hoe dat komt. “Kijk, de regelgeving in Nederland is dermate ingewikkeld dat je bijvoorbeeld wel een vergunning krijgt voor de bouw van een supermarkt maar weer geen vergunning om daar een tankstation aan te koppelen en omgekeerd.”

Succes

Toch is het coöperatie al gelukt om in Goes en Middelharnis Agrimarkten te combineren met AgriSneltankstations. Ook in Oud-Beijerland zijn plannen in deze richting. ‘Deze gecombineerde tankstations zijn meteen een succes. We hebben natuurlijk een enorm voordeel dat we zowel de supermarkt bevoorraden als de tankstations. Daardoor zitten we nog scherper aan de prijzen. We blijven tenslotte Zeeuwen, hè.”

Duurzaam

In de toekomst wil AgriSneltank niet alleen groeien maar dit ook op een zo duurzaam mogelijke manier doen. “We hebben al een programma lopen ‘Tanken aan de Toekomst’ waarin we inzetten op duurzaamheid. Om een voorbeeld te geven: de energievoorziening van ons nieuwe hoofdkantoor zal zoveel mogelijk worden gevoed door eigen zonnepanelen. We gaan op korte termijn ook snellaadpunten plaatsen bij twee tankstations en we werken nauw samen met het Zeeuwse klimaatfonds.”

Erfenis

“De gedachte daarbij is dat onze kinderen ook nog verder moeten met onze erfenis. Wij lenen ons bestaansrecht aan de natuur. Zeker als boeren. Het zou wel van enorm egoïsme getuigen als we dat om zeep zouden helpen.”

Fred Kramer

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.