Geen groen licht voor bouw van tankstation met wasstraat in Reusel

De kogel is door de kerk: er komt geen nieuw tankstation in de Noord-Brabantse gemeente Reusel-De Mierden. De Raad van State gaat niet akkoord met de wens van de perceeleigenaar die een tankstation met wasstraat en tien woningen wilde bouwen. De gemeenteraad gaf eerder geen groen licht voor de bouw, onder meer omdat zij vindt dat de functie en de uitstraling van een tankstation met verlichting, negatieve ruimtelijke gevolgen zal hebben voor de aanwezige landschappelijke waarden. Volgens de Raad van State heeft de gemeenteraad in redelijkheid kunnen weigeren om medewerking te verlenen aan de beoogde ontwikkeling. 

De gemeenteraad van Reusel-De Mierden weigerde in een besluit van 18 september 2018 om een bestemmingsplan vast te stellen voor een perceel aan de Lage Mierdsedijk en een perceel aan de Mierdseweg. De eigenaar van die percelen wilde daar graag zijn intensieve veehouderij saneren en in plaats daarvan een onbemand tankstation met wasgelegenheid en tien woningen bouwen. De perceeleigenaar ging tegen de weigering van het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevergeefs blijkt dus.

Bezwaren tegen tankstation

De woningen bleken niet op bezwaren te stuiten bij de gemeenteraad, terwijl de komst van een tankstation dat wel deed. De perceeleigenaar wilde zijn planvoornemen echter als één geheel voortzetten. Vervolgens is het ontwerpplan door het college ter inzage gelegd en aan de raad voorgelegd.

Gelet op de functie en uitstraling van een tankstation met een luifel en een wasstraat – aan de ene kant bij de entree van de kern Reusel en aan de andere kant een halfopen agrarisch karakter van de omgeving – is de raad tot de slotsom gekomen dat een tankstation ter plaatse geen zorgvuldige inrichting van het gebied ter plaatse met zich brengt.

De volledige uitspraak is op Raadvanstate.nl terug te lezen.

Auteur: Frank van de Ven

Frank van de Ven is journalist voor vakblad CarwashPro. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor vakblad TankPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Geen groen licht voor bouw van tankstation met wasstraat in Reusel | TankPro.nl

Geen groen licht voor bouw van tankstation met wasstraat in Reusel

De kogel is door de kerk: er komt geen nieuw tankstation in de Noord-Brabantse gemeente Reusel-De Mierden. De Raad van State gaat niet akkoord met de wens van de perceeleigenaar die een tankstation met wasstraat en tien woningen wilde bouwen. De gemeenteraad gaf eerder geen groen licht voor de bouw, onder meer omdat zij vindt dat de functie en de uitstraling van een tankstation met verlichting, negatieve ruimtelijke gevolgen zal hebben voor de aanwezige landschappelijke waarden. Volgens de Raad van State heeft de gemeenteraad in redelijkheid kunnen weigeren om medewerking te verlenen aan de beoogde ontwikkeling. 

De gemeenteraad van Reusel-De Mierden weigerde in een besluit van 18 september 2018 om een bestemmingsplan vast te stellen voor een perceel aan de Lage Mierdsedijk en een perceel aan de Mierdseweg. De eigenaar van die percelen wilde daar graag zijn intensieve veehouderij saneren en in plaats daarvan een onbemand tankstation met wasgelegenheid en tien woningen bouwen. De perceeleigenaar ging tegen de weigering van het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevergeefs blijkt dus.

Bezwaren tegen tankstation

De woningen bleken niet op bezwaren te stuiten bij de gemeenteraad, terwijl de komst van een tankstation dat wel deed. De perceeleigenaar wilde zijn planvoornemen echter als één geheel voortzetten. Vervolgens is het ontwerpplan door het college ter inzage gelegd en aan de raad voorgelegd.

Gelet op de functie en uitstraling van een tankstation met een luifel en een wasstraat – aan de ene kant bij de entree van de kern Reusel en aan de andere kant een halfopen agrarisch karakter van de omgeving – is de raad tot de slotsom gekomen dat een tankstation ter plaatse geen zorgvuldige inrichting van het gebied ter plaatse met zich brengt.

De volledige uitspraak is op Raadvanstate.nl terug te lezen.

Auteur: Frank van de Ven

Frank van de Ven is journalist voor vakblad CarwashPro. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor vakblad TankPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.