Investeren in medewerkers belangrijk onderdeel van nieuwe cao

Brancheorganisaties BETA en BOVAG hebben met de vakbonden FNV, CNV, LBV en De Unie een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor tankstations en wasbedrijven. De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden en gaat in op 1 januari 2020. Extra aandacht is er in het akkoord voor het investeren in medewerkers.

Door de krapte op de arbeidsmarkt en de grote veranderingen in de branche, onder meer op het gebied van nieuwe brandstoffen en focus op de shop, ligt de nadruk steeds meer op het investeren in mensen. Het is volgens de cao-partijen gelukt om afspraken te maken waarbij aandacht is voor zowel de instroom, doorstroom als de uitstroom van medewerkers. Ook is er aandacht voor veilig werken, het opleiden van personeel en manieren om oudere medewerkers zo optimaal mogelijk te laten werken.

Er is gekozen voor twee nominale salarisverhogingen van de salaristabellen en de feitelijke salarissen. Het gaat om 70 euro bruto per maand op 1 februari 2020 en 70 euro bruto per maand op 1 februari 2021. Vooral jonge medewerkers worden hierdoor extra beloond. Daarmee wordt de sector aantrekkelijker voor instromers en jongeren. Ook worden de salaristabellen aangepast aan de nieuwe wetgeving omtrent de minimumjeugdlonen.

Pilot met generatiepact

Er zijn verder afspraken gemaakt om een pilot met een generatiepact uit te voeren. Dit maakt het mogelijk dat medewerkers vanaf 60 jaar ervoor kunnen kiezen om geleidelijk minder te gaan werken met volledig behoud van pensioenopbouw. Zo kunnen zij op een gezonde manier tot aan hun pensioen aan het werk blijven. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om naast aandacht voor scholing ook aandacht voor ontwikkeling te hebben in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen.

In het principeakkoord is verder afgesproken dat de cao-teksten daar waar nodig in overeenstemming gebracht worden met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die per 1 januari 2020 van kracht wordt. Dit betekent bijvoorbeeld concreet dat de verruimde ketenregeling zoals die in de WAB is opgenomen – drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd – ook gaat gelden voor bedrijven die vallen onder de cao voor tankstations en wasbedrijven.

Ondanks dat er een principeakkoord is gesloten, breekt er vanaf 1 januari 2020 toch een cao-loze periode aan. De huidige cao loopt af op 31 december 2019 en de nieuwe cao is nog niet afgesloten. Totdat de nieuwe cao is aangemeld, blijft de huidige cao wel gelden voor medewerkers die in dienst zijn voor 1 januari 2020. Voor medewerkers die in dienst komen ná 1 januari 2020 heeft de verlopen cao namelijk geen nawerking. Totdat de nieuwe cao is aangemeld, is op deze groep medewerkers geen cao van toepassing.

Beoordeling

Het principeakkoord wordt ter beoordeling voorgelegd aan de afdelingsbesturen van de afdelingen tankstations en wasbedrijven. Daarna wordt het akkoord ter instemming voorgelegd aan het verenigingsbestuur met daarbij het advies van de afdelingsbesturen. Vakbonden leggen het akkoord de komende weken ook voor aan hun leden.

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Remco Nieuwenbroek is de vaste journalist voor vakblad TankPro en hoofdredacteur van het TankPro Magazine.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Investeren in medewerkers belangrijk onderdeel van nieuwe cao | TankPro.nl

Investeren in medewerkers belangrijk onderdeel van nieuwe cao

Brancheorganisaties BETA en BOVAG hebben met de vakbonden FNV, CNV, LBV en De Unie een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor tankstations en wasbedrijven. De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden en gaat in op 1 januari 2020. Extra aandacht is er in het akkoord voor het investeren in medewerkers.

Door de krapte op de arbeidsmarkt en de grote veranderingen in de branche, onder meer op het gebied van nieuwe brandstoffen en focus op de shop, ligt de nadruk steeds meer op het investeren in mensen. Het is volgens de cao-partijen gelukt om afspraken te maken waarbij aandacht is voor zowel de instroom, doorstroom als de uitstroom van medewerkers. Ook is er aandacht voor veilig werken, het opleiden van personeel en manieren om oudere medewerkers zo optimaal mogelijk te laten werken.

Er is gekozen voor twee nominale salarisverhogingen van de salaristabellen en de feitelijke salarissen. Het gaat om 70 euro bruto per maand op 1 februari 2020 en 70 euro bruto per maand op 1 februari 2021. Vooral jonge medewerkers worden hierdoor extra beloond. Daarmee wordt de sector aantrekkelijker voor instromers en jongeren. Ook worden de salaristabellen aangepast aan de nieuwe wetgeving omtrent de minimumjeugdlonen.

Pilot met generatiepact

Er zijn verder afspraken gemaakt om een pilot met een generatiepact uit te voeren. Dit maakt het mogelijk dat medewerkers vanaf 60 jaar ervoor kunnen kiezen om geleidelijk minder te gaan werken met volledig behoud van pensioenopbouw. Zo kunnen zij op een gezonde manier tot aan hun pensioen aan het werk blijven. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om naast aandacht voor scholing ook aandacht voor ontwikkeling te hebben in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen.

In het principeakkoord is verder afgesproken dat de cao-teksten daar waar nodig in overeenstemming gebracht worden met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die per 1 januari 2020 van kracht wordt. Dit betekent bijvoorbeeld concreet dat de verruimde ketenregeling zoals die in de WAB is opgenomen – drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd – ook gaat gelden voor bedrijven die vallen onder de cao voor tankstations en wasbedrijven.

Ondanks dat er een principeakkoord is gesloten, breekt er vanaf 1 januari 2020 toch een cao-loze periode aan. De huidige cao loopt af op 31 december 2019 en de nieuwe cao is nog niet afgesloten. Totdat de nieuwe cao is aangemeld, blijft de huidige cao wel gelden voor medewerkers die in dienst zijn voor 1 januari 2020. Voor medewerkers die in dienst komen ná 1 januari 2020 heeft de verlopen cao namelijk geen nawerking. Totdat de nieuwe cao is aangemeld, is op deze groep medewerkers geen cao van toepassing.

Beoordeling

Het principeakkoord wordt ter beoordeling voorgelegd aan de afdelingsbesturen van de afdelingen tankstations en wasbedrijven. Daarna wordt het akkoord ter instemming voorgelegd aan het verenigingsbestuur met daarbij het advies van de afdelingsbesturen. Vakbonden leggen het akkoord de komende weken ook voor aan hun leden.

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Remco Nieuwenbroek is de vaste journalist voor vakblad TankPro en hoofdredacteur van het TankPro Magazine.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.