Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor de carwash-ondernemer?

De eisen op het gebied van milieuwetgeving worden steeds strenger en daar krijgen carwash-ondernemers ook mee te maken. Zo treedt in 2021 de zogenaamde Omgevingswet in werking, waarin algemene regels voor ‘het wassen van motorvoertuigen’ zijn opgenomen. Nieuw in dit wetgevingsstelsel is de verplichte toepassing van de ‘best beschikbare technieken’. Persvoorlichter Cherryl Naarden van Rijkswaterstaat geeft toelichting.

Er vinden veranderingen plaats op het gebied van de wetgeving van het gebruik van chemie (in carwashes) in combinatie met lozing op oppervlaktewater. “In de huidige wetgeving staan in het Activiteitenbesluit voor ‘wassen van motorvoertuigen’ algemeen geldende regels. Hierin is alleen de lozing op het vuilwaterriool geregeld. Die regels gelden voor het lozen van onopgeloste bestanddelen en minerale olie. Voor andere stoffen zijn geen lozingsnormen opgenomen wat betekent dat de zorgplicht geldt van het Activiteitenbesluit artikel 2.1. Lozen op de bodem of schoonwaterriool moet vanwege de gebruikte middelen nader beoordeeld worden. Hiervoor is een maatwerkvoorschrift nodig van de gemeente”, zegt Naarden.

Voor het lozen op het oppervlaktewater heeft een carwash-ondernemer een vergunning nodig in het kader van de Waterwet. De waterbeheerders, waterschappen (bij regionale wateren) en Rijkswaterstaat (bij rijkswateren) kunnen deze vergunning verlenen. “Hiervoor moet de ondernemer de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) toepassen. Daarin moet de ondernemer per stof beoordelen hoe waterbezwaarlijk een stof is. Afhankelijk van de categorie waarin een stof wordt ingedeeld, moet de ondernemer maatregelen nemen om de lozing van die stof te voorkomen of te beperken. Vanwege de veelal gebruikte schoonmaakmiddelen en de nabijheid van het riool is aan te nemen dat zeer weinig carwashes toestemming hebben voor het lozen op het oppervlaktewater”, stelt Naarden.

Wetgeving

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. “Dit is een nieuw wetgevingsstelsel op het gebied van de leefomgeving en milieu. Onder de Omgevingswet valt het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) waarin ook algemene regels voor de activiteit ‘wassen van motorvoertuigen’ zijn opgenomen. Ook hier staan weer regels voor het lozen van minerale olie in. Met deze invoering is de zorgplicht verruimd’, zegt Naarden. “Voor andere stoffen zijn geen lozingsnormen opgenomen, wat betekent dat de specifieke zorgplicht in artikel 2.11 van het Bal geldt. In de nieuwe wetgeving wordt het ondernemers verplicht om voor de ‘best beschikbare technieken’ (BBT) in de specifieke zorgplicht te kiezen. Daarnaast is in de nieuwe wetgeving als specifieke zorgplichtbepaling ‘geen significante milieuverontreiniging veroorzaken’ opgenomen.”

‘Beste’ in BBT staat voor de keuze voor de meest succesvolle technieken om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken, zodat de emissies verminderd worden of op zijn minst zo laag mogelijk zijn. ‘Beschikbare’ slaat op technieken die technisch en economisch haalbaar zijn voor de bewuste bedrijfstak. Uiteraard moeten de technieken in Nederland of in een ander land verkrijgbaar zijn. ‘Technieken’ is een ruim begrip. Onder deze categorie vallen de toegepaste methodieken. Ook het ontwerp, de bouw en ontmanteling van de installatie valt hieronder. Onderhoud en bedrijfsvoeringen horen ook bij dit onderdeel.

Algemene Beoordelingsmethodiek

Voor het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater, in het riool of in het hemelwaterriool gebruikt de ondernemer de Algemene Beoordelingsmethodiek. “Dit is hetzelfde gebleven, want dit gebeurt ook onder de huidige wetgeving. Hiermee bepaalt men de significantie van de milieuverontreiniging. Het bevoegd gezag gebruikt deze informatie bij het verlenen van vergunningen of maatwerkvoorschriften en bij het toezicht. Op het stellen van maatwerkvoorschriften bij andere lozingsroutes zijn dezelfde beoordelingsregels van toepassing als die gelden voor vergunningen (zie artikel 2.13 lid 5 Bal)”, stelt Naarden.

Regels voor het wassen van voertuigen op straat kunnen worden ingedeeld in mobiele carwashes en het wassen van auto’s door particulieren. “Het bedrijfsmatig wassen van voertuigen is geregeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen. Hiervoor gelden dezelfde algemene regels als in het Activiteitenbesluit. Na 1 januari 2021 gelden de regels in het Besluit activiteiten leefomgeving ook voor het bedrijfsmatig wassen van voertuigen op straat, inclusief de specifieke zorgplichtbepalingen ‘best beschikbare technieken’ en ‘geen significante milieuverontreiniging veroorzaken’. Het al dan niet invoeren van een landelijk verbod is een decentrale bevoegdheid”, stelt Naarden.

Chemie

“Voor het wassen van auto’s door burgers kunnen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente regels staan. Wanneer in een gemeente of een wijk een apart regenwaterriool ligt, dan is in de Algemene Plaatselijke Verordening een verbod opgenomen om auto’s te wassen op straat. Na 1 januari 2021 kan een gemeente regels over het wassen op straat in het Omgevingsplan opnemen. Dit gaat naar verwachting geen grote veranderingen opleveren voor het wassen van auto’s op straat door burgers.”

Het verwerken van afvalwater waarin chemie zit, is opgenomen in Bal. “Na 1 januari 2021 moet men voldoen aan de regels in het Besluit activiteiten leefomgeving, inclusief de specifieke zorgplichtbepalingen ‘best beschikbare technieken’ en ‘geen significante milieuverontreiniging veroorzaken’. Dit kan de ondernemer doen door de te lozen stoffen te toetsen met de Algemene Beoordelingsmethodiek. Op basis van de uitkomsten moet de ondernemer maatregelen nemen om de lozing van de stoffen te voorkomen of te beperken. Tot 1 januari 2021 moet men voldoen aan de regels in het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat de geloosde stoffen geen schade aan het riool of de rioolwaterzuiveringsinstallatie mogen veroorzaken. Voor onopgeloste bestanddelen en minerale olie zijn bij lozing op het riool normen opgenomen.”

Auteur: Frank van de Ven

Frank van de Ven is journalist voor vakblad CarwashPro. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor vakblad TankPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor de carwash-ondernemer? | TankPro.nl

Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor de carwash-ondernemer?

De eisen op het gebied van milieuwetgeving worden steeds strenger en daar krijgen carwash-ondernemers ook mee te maken. Zo treedt in 2021 de zogenaamde Omgevingswet in werking, waarin algemene regels voor ‘het wassen van motorvoertuigen’ zijn opgenomen. Nieuw in dit wetgevingsstelsel is de verplichte toepassing van de ‘best beschikbare technieken’. Persvoorlichter Cherryl Naarden van Rijkswaterstaat geeft toelichting.

Er vinden veranderingen plaats op het gebied van de wetgeving van het gebruik van chemie (in carwashes) in combinatie met lozing op oppervlaktewater. “In de huidige wetgeving staan in het Activiteitenbesluit voor ‘wassen van motorvoertuigen’ algemeen geldende regels. Hierin is alleen de lozing op het vuilwaterriool geregeld. Die regels gelden voor het lozen van onopgeloste bestanddelen en minerale olie. Voor andere stoffen zijn geen lozingsnormen opgenomen wat betekent dat de zorgplicht geldt van het Activiteitenbesluit artikel 2.1. Lozen op de bodem of schoonwaterriool moet vanwege de gebruikte middelen nader beoordeeld worden. Hiervoor is een maatwerkvoorschrift nodig van de gemeente”, zegt Naarden.

Voor het lozen op het oppervlaktewater heeft een carwash-ondernemer een vergunning nodig in het kader van de Waterwet. De waterbeheerders, waterschappen (bij regionale wateren) en Rijkswaterstaat (bij rijkswateren) kunnen deze vergunning verlenen. “Hiervoor moet de ondernemer de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) toepassen. Daarin moet de ondernemer per stof beoordelen hoe waterbezwaarlijk een stof is. Afhankelijk van de categorie waarin een stof wordt ingedeeld, moet de ondernemer maatregelen nemen om de lozing van die stof te voorkomen of te beperken. Vanwege de veelal gebruikte schoonmaakmiddelen en de nabijheid van het riool is aan te nemen dat zeer weinig carwashes toestemming hebben voor het lozen op het oppervlaktewater”, stelt Naarden.

Wetgeving

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. “Dit is een nieuw wetgevingsstelsel op het gebied van de leefomgeving en milieu. Onder de Omgevingswet valt het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) waarin ook algemene regels voor de activiteit ‘wassen van motorvoertuigen’ zijn opgenomen. Ook hier staan weer regels voor het lozen van minerale olie in. Met deze invoering is de zorgplicht verruimd’, zegt Naarden. “Voor andere stoffen zijn geen lozingsnormen opgenomen, wat betekent dat de specifieke zorgplicht in artikel 2.11 van het Bal geldt. In de nieuwe wetgeving wordt het ondernemers verplicht om voor de ‘best beschikbare technieken’ (BBT) in de specifieke zorgplicht te kiezen. Daarnaast is in de nieuwe wetgeving als specifieke zorgplichtbepaling ‘geen significante milieuverontreiniging veroorzaken’ opgenomen.”

‘Beste’ in BBT staat voor de keuze voor de meest succesvolle technieken om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken, zodat de emissies verminderd worden of op zijn minst zo laag mogelijk zijn. ‘Beschikbare’ slaat op technieken die technisch en economisch haalbaar zijn voor de bewuste bedrijfstak. Uiteraard moeten de technieken in Nederland of in een ander land verkrijgbaar zijn. ‘Technieken’ is een ruim begrip. Onder deze categorie vallen de toegepaste methodieken. Ook het ontwerp, de bouw en ontmanteling van de installatie valt hieronder. Onderhoud en bedrijfsvoeringen horen ook bij dit onderdeel.

Algemene Beoordelingsmethodiek

Voor het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater, in het riool of in het hemelwaterriool gebruikt de ondernemer de Algemene Beoordelingsmethodiek. “Dit is hetzelfde gebleven, want dit gebeurt ook onder de huidige wetgeving. Hiermee bepaalt men de significantie van de milieuverontreiniging. Het bevoegd gezag gebruikt deze informatie bij het verlenen van vergunningen of maatwerkvoorschriften en bij het toezicht. Op het stellen van maatwerkvoorschriften bij andere lozingsroutes zijn dezelfde beoordelingsregels van toepassing als die gelden voor vergunningen (zie artikel 2.13 lid 5 Bal)”, stelt Naarden.

Regels voor het wassen van voertuigen op straat kunnen worden ingedeeld in mobiele carwashes en het wassen van auto’s door particulieren. “Het bedrijfsmatig wassen van voertuigen is geregeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen. Hiervoor gelden dezelfde algemene regels als in het Activiteitenbesluit. Na 1 januari 2021 gelden de regels in het Besluit activiteiten leefomgeving ook voor het bedrijfsmatig wassen van voertuigen op straat, inclusief de specifieke zorgplichtbepalingen ‘best beschikbare technieken’ en ‘geen significante milieuverontreiniging veroorzaken’. Het al dan niet invoeren van een landelijk verbod is een decentrale bevoegdheid”, stelt Naarden.

Chemie

“Voor het wassen van auto’s door burgers kunnen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente regels staan. Wanneer in een gemeente of een wijk een apart regenwaterriool ligt, dan is in de Algemene Plaatselijke Verordening een verbod opgenomen om auto’s te wassen op straat. Na 1 januari 2021 kan een gemeente regels over het wassen op straat in het Omgevingsplan opnemen. Dit gaat naar verwachting geen grote veranderingen opleveren voor het wassen van auto’s op straat door burgers.”

Het verwerken van afvalwater waarin chemie zit, is opgenomen in Bal. “Na 1 januari 2021 moet men voldoen aan de regels in het Besluit activiteiten leefomgeving, inclusief de specifieke zorgplichtbepalingen ‘best beschikbare technieken’ en ‘geen significante milieuverontreiniging veroorzaken’. Dit kan de ondernemer doen door de te lozen stoffen te toetsen met de Algemene Beoordelingsmethodiek. Op basis van de uitkomsten moet de ondernemer maatregelen nemen om de lozing van de stoffen te voorkomen of te beperken. Tot 1 januari 2021 moet men voldoen aan de regels in het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat de geloosde stoffen geen schade aan het riool of de rioolwaterzuiveringsinstallatie mogen veroorzaken. Voor onopgeloste bestanddelen en minerale olie zijn bij lozing op het riool normen opgenomen.”

Auteur: Frank van de Ven

Frank van de Ven is journalist voor vakblad CarwashPro. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor vakblad TankPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.