Kritiek op keuringsplicht van bedrijfsriolen tankstations groeit

Bron: TankPro

De plannen van de overheid om een keuringsplicht voor bedrijfsriolen in te voeren, stuit op veel weerstand uit de petrolbranche. Zowel Beta en Bovag als Nove en VNPI hebben grote twijfels bij de voornemens en wijzen erop dat de voor dergelijke keuringen de noodzaak niet is aangetoond.

De overheidsplannen maken onderdeel uit van de Omgevingswet. Deze wet moet in 2019 ingaan, als opvolger van het huidige Activiteitenbesluit Milieubeheer. Het bevat algemene milieuregels waar ondernemers aan moeten voldoen, ook tankstation- en carwash-bedrijven.

Minder regels

Met de nieuwe wet wil de overheid zorgen voor minder regels, meer eigen verantwoordelijkheid voor bedrijven en meer beslissingsbevoegdheid voor gemeenten. Daarmee moet ruimte komen voor nieuwe initiatieven en plannen. Nu deze wet is opgesteld kunnen diverse belanghebbenden hun commentaar geven op deze regels.

De vier brancheverenigingen hebben de conceptregels samen doorgenomen en van commentaar voorzien in een zogenaamde consultatie. “Verschillende wetten en regels die nu nog los van elkaar staan, wil de overheid straks in één document samenvoegen en dat alleen al is winst. Ook de mogelijkheid voor lokaal maatwerk kan voor ondernemers prettig zijn, maar dan wel onder de voorwaarde dat lokale regels binnen de perken blijven en geen eigen leven gaan leiden.”

Niet onderbouwd

Kritische kanttekeningen zijn er vooral over het voornemen van de overheid om een keuringsplicht voor het bedrijfsriool te introduceren. Volgens de brancheverenigingen is nergens in de wet onderbouwd waarom die keuring er moet komen, zijn er geen incidenten bekend en zijn de impact en nalevingskosten voor de branche nooit onderzocht. “Het voorstel komt eigenlijk letterlijk uit de lucht vallen en wij trekken daarover aan de bel.”

Tevens zijn de vier verenigingen van mening dat de Omgevingswet beter én werkbaarder moet worden. “Maak hard waarom een bedrijfsriool gekeurd moet worden en houd lokale regels binnen de perken”, aldus de brancheorganisaties in een gezamenlijke verklaring. Zij willen de komende tijd nauwlettend in de gaten houden wat er met het commentaar uit de branche gebeurt.

Bekijk het uitgebreide commentaar hier.

Auteur: Tom van Gurp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Kritiek op keuringsplicht van bedrijfsriolen tankstations groeit | TankPro.nl

Kritiek op keuringsplicht van bedrijfsriolen tankstations groeit

Bron: TankPro

De plannen van de overheid om een keuringsplicht voor bedrijfsriolen in te voeren, stuit op veel weerstand uit de petrolbranche. Zowel Beta en Bovag als Nove en VNPI hebben grote twijfels bij de voornemens en wijzen erop dat de voor dergelijke keuringen de noodzaak niet is aangetoond.

De overheidsplannen maken onderdeel uit van de Omgevingswet. Deze wet moet in 2019 ingaan, als opvolger van het huidige Activiteitenbesluit Milieubeheer. Het bevat algemene milieuregels waar ondernemers aan moeten voldoen, ook tankstation- en carwash-bedrijven.

Minder regels

Met de nieuwe wet wil de overheid zorgen voor minder regels, meer eigen verantwoordelijkheid voor bedrijven en meer beslissingsbevoegdheid voor gemeenten. Daarmee moet ruimte komen voor nieuwe initiatieven en plannen. Nu deze wet is opgesteld kunnen diverse belanghebbenden hun commentaar geven op deze regels.

De vier brancheverenigingen hebben de conceptregels samen doorgenomen en van commentaar voorzien in een zogenaamde consultatie. “Verschillende wetten en regels die nu nog los van elkaar staan, wil de overheid straks in één document samenvoegen en dat alleen al is winst. Ook de mogelijkheid voor lokaal maatwerk kan voor ondernemers prettig zijn, maar dan wel onder de voorwaarde dat lokale regels binnen de perken blijven en geen eigen leven gaan leiden.”

Niet onderbouwd

Kritische kanttekeningen zijn er vooral over het voornemen van de overheid om een keuringsplicht voor het bedrijfsriool te introduceren. Volgens de brancheverenigingen is nergens in de wet onderbouwd waarom die keuring er moet komen, zijn er geen incidenten bekend en zijn de impact en nalevingskosten voor de branche nooit onderzocht. “Het voorstel komt eigenlijk letterlijk uit de lucht vallen en wij trekken daarover aan de bel.”

Tevens zijn de vier verenigingen van mening dat de Omgevingswet beter én werkbaarder moet worden. “Maak hard waarom een bedrijfsriool gekeurd moet worden en houd lokale regels binnen de perken”, aldus de brancheorganisaties in een gezamenlijke verklaring. Zij willen de komende tijd nauwlettend in de gaten houden wat er met het commentaar uit de branche gebeurt.

Bekijk het uitgebreide commentaar hier.

Auteur: Tom van Gurp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.