Twee loonsverhogingen van 1,5 procent in nieuwe cao

De nieuwe cao voor tankstations en wasbedrijven kent twee loonsverhogingen van 1,5 procent. De eerste gaat in op 1 mei dit jaar, de volgende per 1 februari volgend jaar. Met het akkoord komt een einde aan een vier maanden durende cao-loze periode. In de nieuwe overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over het mogen afsluiten van een tankstation met cameratoezicht en over verdubbeling van het aantal opleidingsuren. De cao loopt tot het einde van 2017 en geldt voor alle werknemers in de petrol- en carwashbranche. Dat zijn er zo’n zeventienduizend.

De afgelopen maanden is volop overleg gevoerd over een nieuwe cao. De oude liep officieel af op 31 oktober 2015. Het duurde echter tot vorige week om een nieuw akkoord te sluiten. Vooral over de hoogte van de lonen was lange tijd geen overeenstemming.

De bonden wilden drie procent loonsverhoging vanaf het begin van de looptijd van de cao. Dat zagen de vertegenwoordigers van werkgevers (Beta en Bovag) niet zitten. De aanpassing is daarom uitgesmeerd over twee verhogingen, die bovendien pas over enige tijd ingaan. Tevens is overeengekomen dat de feestdagentoeslag per 1 mei 2016 wordt verhoogd van 25 naar 50 procent.

Zwaar weer

“Onze branche zit momenteel in zwaar weer. Tankstationbedrijven hebben het moeilijk”, legt onderhandelaar Tim Schoenmakers van branchevereniging Beta uit. “Bovendien zie je dat het verdienmodel bij tankstations in hoog tempo verandert. Een jaarlijkse loonsverhoging van drie procent was dan ook niet in overeenstemming met de huidige situatie in de branche.”

Schoenmakers is opgetogen over het behaalde resultaat. “Er ligt nu een akkoord dat bedrijven veel vrijheid geeft om te ondernemen. Daarnaast zijn we blij met de lange looptijd. De vorige cao gold voor 24 maanden. Nu is dat twee maanden langer, namelijk van 1 november 2015 tot 31 december 2017. Dat geeft werkgevers meer rust en duidelijkheid.”

Tijdelijke contracten

In de vorig jaar geëindigde cao stond dat werkgevers hun personeelsleden maximaal vier tijdelijke contracten mochten geven, met een gezamenlijke looptijd van maximaal drie jaar. Daarmee week de cao af van de landelijk geldende regels. Die uitzondering komt niet terug in het nieuwe akkoord, omdat gewijzigde wetgeving dat niet toestaat. Daardoor mogen tankstations en wasbedrijven hun medewerkers nog maximaal drie tijdelijke contracten geven, die gezamenlijk maximaal twee jaar mogen duren.

Proeftijd

Volgens de nieuwe cao mag nog steeds een proeftijd worden afgesproken. Dit mag echter alleen bij contracten met een looptijd van meer dan zes maanden. De proeftijd mag maximaal twee maanden zijn. Daarmee wijkt de tankstation-cao af van landelijke wetgeving, die een maximale proeftijd van één maand voorschrijft. Bij contracten met een looptijd van zes maanden of minder, mag geen proeftijd worden afgesproken.

Opleiding

Het aantal uren dat werknemers zichzelf kunnen laten bijscholen is verdubbeld. Personeel mag acht uur per jaar een opleiding volgen. In de vorige cao was dat nog vier uur per jaar. Het gaat dan om bedrijfsgerelateerde scholing, bijvoorbeeld van opleidingsinstituut OOTW.

Afsluiten met cameratoezicht

Een andere wijziging is de mogelijkheid om het tankstation af te sluiten met cameratoezicht, waarbij dat toezicht als vervanging dient van de beveiliger die met een auto naar het tankstation komt. Bedrijven die dat wilden, konden al dispensatie hiervoor aanvragen, maar het is nu in de nieuwe cao opgenomen. De cao is nog niet honderd procent definitief. Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties moeten het resultaat nog voorleggen aan hun leden.

Tom van Gurp

Auteur: Tom van Gurp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Twee loonsverhogingen van 1,5 procent in nieuwe cao | TankPro.nl

Twee loonsverhogingen van 1,5 procent in nieuwe cao

De nieuwe cao voor tankstations en wasbedrijven kent twee loonsverhogingen van 1,5 procent. De eerste gaat in op 1 mei dit jaar, de volgende per 1 februari volgend jaar. Met het akkoord komt een einde aan een vier maanden durende cao-loze periode. In de nieuwe overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over het mogen afsluiten van een tankstation met cameratoezicht en over verdubbeling van het aantal opleidingsuren. De cao loopt tot het einde van 2017 en geldt voor alle werknemers in de petrol- en carwashbranche. Dat zijn er zo’n zeventienduizend.

De afgelopen maanden is volop overleg gevoerd over een nieuwe cao. De oude liep officieel af op 31 oktober 2015. Het duurde echter tot vorige week om een nieuw akkoord te sluiten. Vooral over de hoogte van de lonen was lange tijd geen overeenstemming.

De bonden wilden drie procent loonsverhoging vanaf het begin van de looptijd van de cao. Dat zagen de vertegenwoordigers van werkgevers (Beta en Bovag) niet zitten. De aanpassing is daarom uitgesmeerd over twee verhogingen, die bovendien pas over enige tijd ingaan. Tevens is overeengekomen dat de feestdagentoeslag per 1 mei 2016 wordt verhoogd van 25 naar 50 procent.

Zwaar weer

“Onze branche zit momenteel in zwaar weer. Tankstationbedrijven hebben het moeilijk”, legt onderhandelaar Tim Schoenmakers van branchevereniging Beta uit. “Bovendien zie je dat het verdienmodel bij tankstations in hoog tempo verandert. Een jaarlijkse loonsverhoging van drie procent was dan ook niet in overeenstemming met de huidige situatie in de branche.”

Schoenmakers is opgetogen over het behaalde resultaat. “Er ligt nu een akkoord dat bedrijven veel vrijheid geeft om te ondernemen. Daarnaast zijn we blij met de lange looptijd. De vorige cao gold voor 24 maanden. Nu is dat twee maanden langer, namelijk van 1 november 2015 tot 31 december 2017. Dat geeft werkgevers meer rust en duidelijkheid.”

Tijdelijke contracten

In de vorig jaar geëindigde cao stond dat werkgevers hun personeelsleden maximaal vier tijdelijke contracten mochten geven, met een gezamenlijke looptijd van maximaal drie jaar. Daarmee week de cao af van de landelijk geldende regels. Die uitzondering komt niet terug in het nieuwe akkoord, omdat gewijzigde wetgeving dat niet toestaat. Daardoor mogen tankstations en wasbedrijven hun medewerkers nog maximaal drie tijdelijke contracten geven, die gezamenlijk maximaal twee jaar mogen duren.

Proeftijd

Volgens de nieuwe cao mag nog steeds een proeftijd worden afgesproken. Dit mag echter alleen bij contracten met een looptijd van meer dan zes maanden. De proeftijd mag maximaal twee maanden zijn. Daarmee wijkt de tankstation-cao af van landelijke wetgeving, die een maximale proeftijd van één maand voorschrijft. Bij contracten met een looptijd van zes maanden of minder, mag geen proeftijd worden afgesproken.

Opleiding

Het aantal uren dat werknemers zichzelf kunnen laten bijscholen is verdubbeld. Personeel mag acht uur per jaar een opleiding volgen. In de vorige cao was dat nog vier uur per jaar. Het gaat dan om bedrijfsgerelateerde scholing, bijvoorbeeld van opleidingsinstituut OOTW.

Afsluiten met cameratoezicht

Een andere wijziging is de mogelijkheid om het tankstation af te sluiten met cameratoezicht, waarbij dat toezicht als vervanging dient van de beveiliger die met een auto naar het tankstation komt. Bedrijven die dat wilden, konden al dispensatie hiervoor aanvragen, maar het is nu in de nieuwe cao opgenomen. De cao is nog niet honderd procent definitief. Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties moeten het resultaat nog voorleggen aan hun leden.

Tom van Gurp

Auteur: Tom van Gurp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.