Erik Klooster wordt nieuwe directeur branchevereniging VNPI

Bron: LinkedIn

Erik Klooster wordt de nieuwe directeur van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie. Het 39-jarige hoofd ‘government affairs’ van BP Nederland volgt begin april Margaret Hill op, die vijf jaar directeur was van de belangenvereniging voor oliemaatschappijen. Klooster werkte eerder voor onder andere mededingingsautoriteit ACM en in de Tweede kamer. Het is de tweede personele wissel in korte tijd bij de VNPI. Onlangs werd ook bekend dat Hendrik Mullerman, ceo van BP Nederland, het voorzittersstokje overneemt van Dick Benschop, ex-topman van Shell Nederland.

Met de benoeming van de bij BP vertrekkende Klooster tot directeur, wil de branchevereniging de door Hill ingeslagen weg vervolgen en de belangrijke rol van fossiele brandstoffen en de productie ervan breder erkend krijgen. “Fossiele brandstoffen nemen nog lange tijd een belangrijke plek in in de energiemix”, meent de belangenorganisatie.

“Door middel van efficiëntere motoren en hybride auto’s kan de CO2-uitstoot significant worden verminderd. Echter, de Europese raffinagesector heeft het moeilijk en kampt onder meer met overcapaciteit. Het is daarom belangrijk dat de Nederlandse raffinaderijen concurrerend kunnen blijven en dat regelgeving een gelijk speelveld verzekert ten opzichte van het buitenland.”

Oliesector

Het VNPI-bestuur geeft aan Margaret Hill erkentelijk te zijn voor haar inspanningen voor de oliesector in Nederland. “Ze heeft met veel kennis en inzet de sector vertegenwoordigd in uiteenlopende zaken, zoals het Convenant Haventarieven voor ruwe olie en de totstandkoming van het Handboek Milieu en Techniek voor tankstations. Tevens vertegenwoordigde zij de sector in het algemeen bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW.”

Hill vindt dat het tijd is geworden voor een nieuw gezicht en voor nieuwe energie. “Ik heb er vijf jaar op zitten als directeur. Het is nu tijd geworden om om mij heen te kijken.” Toen haar werd gevraagd wie ze zelf een geschikte opvolger zou vinden, had ze Klooster genoemd. “Ik ben dan ook verheugd dat hij het geworden is.”

Petroleumindustrie

De VNPI vertegenwoordigt de negen grootste petroleumindustrie-maatschappijen in Nederland: Shell, BP, Esso, Kuwait Petroleum, EFR (Texaco), Total, Gulf, Tamoil en AVIA. Deze maatschappijen raffineren aardolie, brengen petroleumproducten op de markt en verkopen deze bij tankstations.

De leden spelen een belangrijke rol in de nationale economie; ze zijn samen verantwoordelijk voor 99 procent van de productie en 80 procent van de verkoop van aardolieproducten in Nederland. De branchevereniging behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden op nationaal en Europees niveau, interpreteert de gevolgen van wet- en regelgeving en speelt hierop in.

Auteur: Tom van Gurp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Erik Klooster wordt nieuwe directeur branchevereniging VNPI | TankPro.nl

Erik Klooster wordt nieuwe directeur branchevereniging VNPI

Bron: LinkedIn

Erik Klooster wordt de nieuwe directeur van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie. Het 39-jarige hoofd ‘government affairs’ van BP Nederland volgt begin april Margaret Hill op, die vijf jaar directeur was van de belangenvereniging voor oliemaatschappijen. Klooster werkte eerder voor onder andere mededingingsautoriteit ACM en in de Tweede kamer. Het is de tweede personele wissel in korte tijd bij de VNPI. Onlangs werd ook bekend dat Hendrik Mullerman, ceo van BP Nederland, het voorzittersstokje overneemt van Dick Benschop, ex-topman van Shell Nederland.

Met de benoeming van de bij BP vertrekkende Klooster tot directeur, wil de branchevereniging de door Hill ingeslagen weg vervolgen en de belangrijke rol van fossiele brandstoffen en de productie ervan breder erkend krijgen. “Fossiele brandstoffen nemen nog lange tijd een belangrijke plek in in de energiemix”, meent de belangenorganisatie.

“Door middel van efficiëntere motoren en hybride auto’s kan de CO2-uitstoot significant worden verminderd. Echter, de Europese raffinagesector heeft het moeilijk en kampt onder meer met overcapaciteit. Het is daarom belangrijk dat de Nederlandse raffinaderijen concurrerend kunnen blijven en dat regelgeving een gelijk speelveld verzekert ten opzichte van het buitenland.”

Oliesector

Het VNPI-bestuur geeft aan Margaret Hill erkentelijk te zijn voor haar inspanningen voor de oliesector in Nederland. “Ze heeft met veel kennis en inzet de sector vertegenwoordigd in uiteenlopende zaken, zoals het Convenant Haventarieven voor ruwe olie en de totstandkoming van het Handboek Milieu en Techniek voor tankstations. Tevens vertegenwoordigde zij de sector in het algemeen bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW.”

Hill vindt dat het tijd is geworden voor een nieuw gezicht en voor nieuwe energie. “Ik heb er vijf jaar op zitten als directeur. Het is nu tijd geworden om om mij heen te kijken.” Toen haar werd gevraagd wie ze zelf een geschikte opvolger zou vinden, had ze Klooster genoemd. “Ik ben dan ook verheugd dat hij het geworden is.”

Petroleumindustrie

De VNPI vertegenwoordigt de negen grootste petroleumindustrie-maatschappijen in Nederland: Shell, BP, Esso, Kuwait Petroleum, EFR (Texaco), Total, Gulf, Tamoil en AVIA. Deze maatschappijen raffineren aardolie, brengen petroleumproducten op de markt en verkopen deze bij tankstations.

De leden spelen een belangrijke rol in de nationale economie; ze zijn samen verantwoordelijk voor 99 procent van de productie en 80 procent van de verkoop van aardolieproducten in Nederland. De branchevereniging behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden op nationaal en Europees niveau, interpreteert de gevolgen van wet- en regelgeving en speelt hierop in.

Auteur: Tom van Gurp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.