Kleine loonsverhogingen in nieuwe cao tank- en wasbedrijven

In de nieuwe cao voor tank- en wasbedrijven zijn enkele kleine loonsverhogingen opgenomen. De eerste vindt plaats op 1 oktober van dit jaar en bedraagt 0,75 procent. In het voorjaar van 2015 vinden kort na elkaar nog twee verhogingen plaats, van respectievelijk 1 procent (begin april) en 0,25 procent (begin mei). De onderhandelaars bereikten maandag een principeakkoord over de nieuwe overeenkomst die tot eind oktober 2015 van kracht is. Naast loonsverhogingen zijn ook afspraken gemaakt over een pilot met eenmansafsluiting.

Daarnaast is de opleidingsvoucher veranderd. In de oude cao was afgesproken dat werknemers met de voucher één dagdeel opleiding mogen volgen gedurende de looptijd (twee jaar) van de overeenkomst. Dat is in de nieuwe afspraken één dagdeel per jaar geworden.

Variabel

Veel zaken blijven in de nieuwe overeenkomst ongewijzigd, onder meer de regelgeving rondom variabele beloningen. Dergelijke beloningen waren in de oude cao al toegestaan en dat blijven ze ook, hoewel vakbond FNV er graag van af wilde.

Dat de mogelijkheid blijft bestaan, stemt tot tevredenheid van Beta. “Gezien de lastige omstandigheden waar de branche mee te maken heeft, vinden we dit niet het moment om de beloningsmogelijkheden te veranderen”, aldus Tim Schoenmakers. “De variabele beloningen zijn juist bedoeld als stimulans voor medewerkers. Elke mogelijkheid om extra te verdienen, moeten we aangrijpen.”

Flexcontracten

Waar voorlopig ook geen wijziging plaatsvindt, is de mogelijkheid om flexibele contracten te hanteren. Hierover zijn vorig jaar in politiek Den Haag afspraken gemaakt, maar tot concrete wetgeving is het nog niet gekomen. De onderhandelaars voor de tankstation- en wasbranche zijn overeengekomen om te wachten op de nieuwe wetten. Als die wetgeving daarom vraagt, gaan de partijen alsnog met elkaar om de tafel zitten om afspraken te maken over flexcontracten.

Ook is vastgelegd dat er een proef komt met eenmansafsluiting. De medewerker sluit in zijn eentje een vestiging af, maar er is wel cameratoezicht aanwezig. Hoe de proef er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Schoenmakers roept dan ook ondernemers op om zich te melden als zij mee willen doen met de pilot.

Looptijd

Branchevereniging Bovag noemt de afspraken evenwichtig. Dit omdat er gekozen is voor een looptijd van 24 maanden en omdat veel afspraken niet gewijzigd zijn. Dit zorgt voor rust op het gebied van arbeidsvoorwaarden en kosten, vindt onderhandelaar Maurice van Kleef.

De cao geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2013. Dat was namelijk het moment waarop de vorige overeenkomst afliep. Het lukte de onderhandelaars echter niet om voor die tijd een akkoord te hebben. Mede omdat verschil van inzicht was over de huidige situatie van de branche.

Overeenkomst

“Uit de huidige overeenkomst blijkt dat zowel de vertegenwoordigers van de werkgevers als de werknemers inzien dat de tankstationbranche in een moeilijke tijd zit”, legt Schoenmakers uit.

“Mede vanwege de verhoging van de accijnzen heeft de branche het zwaar. We blijven dan ook de effecten volgen en hebben afgesproken dat als de grensproblemen nog groter worden, we opnieuw met elkaar om de tafel gaan zitten om te kijken hoe we met die gevolgen om moeten gaan.”

Personeelskosten

Overigens zijn de personeelskosten voor de werkgever al verzwaard sinds 1 januari van dit jaar. Het aandeel van de werkgever in de pensioenbijdrage is groter geworden, wat voor de personeelsleden betekent dat ze meer overhouden van hun brutoloon.

Namens de werknemers zat onder meer vakbond FNV aan tafel. De bond geeft aan tevreden te zijn over het nieuwe akkoord. “De onderhandelingsruimte die er was, hebben we ten volle benut. We leggen de overeenkomst dan ook met een positief gevoel aan onze leden voor”, zegt onderhandelaar Albert Kuiper.

Definitief

Het akkoord is dus nog niet definitief. Betrokken partijen moeten de resultaten nog voorleggen aan de leden. Als deze hun goedkeuring geven, wordt de cao onherroepelijk.

Tom van Gurp

Lees ook: FNV eist 2,5 procent meer loon voor tankstationpersoneel

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Tom van Gurp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.