Pieter Omtzigt, Frans Weghorst, Tweede Kamer, Avia, tankstation

Tankstations grensstreek: 17% minder brandstof- en tabaksverkoop

De tankstation-ondernemers aan de grens hebben zwaar te lijden onder de accijns-verschillen met de buurlanden. Het verschil in brandstofafzet en tabaksverkoop van de grensstations met het landelijk gemiddelde bedraagt in sommige periodes maar liefst 17%. Dat blijkt uit de grensmonitor van branchevereniging Beta, die donderdagochtend is aangeboden aan CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Omdat de klanten naar Duitsland en België trekken, hebben sommige tankstation-ondernemers tot wel 35% omzetverlies. Mocht de geplande accijnsverhoging per 1 januari 2014 doorgaan, zullen veel tankstation-ondernemers hun deuren moeten sluiten.

Het bestuur van Beta zoekt alle steun in Den Haag die ze kunnen krijgen. Met de actie werd nogmaals de noodklok geluid. “Als de geplande accijnsverhoging van 3 cent op diesel en 7 cent op lpg doorgaat, dan zullen er flink wat banen verloren gaan in de grensstreek”, licht Petra van Stijn, voorzitter Beta toe. “We zien nu al een flinke toename in ontslagaanvragen. Allemaal omdat de omzet wegvalt. Klanten gaan massaal naar Duitsland en België voor brandstof en tabak.”

Lastenverzwaring

Van Stijn hoopt dat Omtzigt het kabinet ervan kan overtuigen dat een verdere lastenverzwaring averechts werkt. “Staatssecretaris Weekers houdt zich tot nu toe doof en blind voor de gevolgen van zijn beleid. Cijfers over de gevolgen wil hij niet onderzoeken. Maar ook als de totale opbrengsten gelijk blijven, dan nog zijn de tankstation-ondernemers in de grensstreek de dupe.”

Zo heeft tankstation-ondernemer Frans Weghorst van oliehandel Weghorst Avia in de eerste zes maanden van dit jaar al maar liefst 10 miljoen euro minder accijns voor de Staat opgehaald dan normaal. Dat betekent dat deze individuele ondernemer al jaarlijks 20 miljoen euro minder voor de Staat incasseert dan voorheen.

Onbemand

“We kunnen niet anders doen dan kostenbesparing bij de tankstations in de grensstreek, bijvoorbeeld door ze onbemand te maken”, vertelt Weghorst. “En als de geplande accijnsverhoging per 1 januari ook nog eens doorgaat, dan zullen heel veel ondernemers dat niet kunnen dragen.”

Daarbij hangt ook nog eens het amendement van de SP als een zwaard van Damocles boven de tankstationsector. Mocht er onverhoopt toch een politieke meerderheid hun amendement op de nieuwe tabakswet steunen, dan mag tabak alleen nog maar verkocht worden door tabaksspeciaalzaken. “Met het onderwerp tabak weet je het maar nooit in Den Haag. Wij vrezen het ergste”, zegt Van Stijn. “Dat zou betekenen dat de halve tankstation-sector onbemand verder moet gaan.”

Begroting

VVD en PvdA zijn nu bezig om de begroting voor Prinsjesdag te maken.  “Omtzigt wil met onze cijfers de Tweede Kamer in”, vertelt Van Stijn. “Het is belangrijk om te weten hoeveel accijns er misgelopen wordt door de recente verhogingen op tabak, en door de voor 2014 voorziene accijnsverhogingen op tabak, diesel en lpg. Ondertussen lachen Duitsland en België zich rot.”

Voor de Grensmonitor heeft Beta de omzet van 30 stations gemeten via Orange Peak Company. Het station dat het meest dichtbij de grens ligt, ligt op 300 meter rijden van de grens, het verste station op 6.7 kilometer rijden.

Liters brandstof

“Uit de grafieken kan bijvoorbeeld worden geconcludeerd dat het verkochte aantal liters brandstof aan de grens in periode 1 met 16 % is gedaald ten opzichte van 2012. In periode 8 is het aantal verkochte liters opnieuw 12 % minder dan in periode 8 van 2012, terwijl de landelijke markt in periode 3 op een winst van + 2% uitkomt”, meldt Edsko Schuitema van Beta.

“Hetzelfde geldt voor periode 3 waar de landelijke markt  2% meer liters aan brandstof verkoopt dan in 2012, terwijl de grens 10 % minder verkoopt dan in 2012  – en dus ook 12 % minder dan de landelijke markt. Het grote verschil tussen landelijke stations en grensstations volgt mijns inziens wel zeer duidelijk uit deze grafieken.”

Tabak

Hij vervolgt: “Wanneer er een blik op de grafiek ‘tabak’ wordt geworpen, zien wij daar eigenlijk nog duidelijkere ontwikkelingen aan de grens. Het ergste gemiddelde verlies aan volume ten opzichte van 2012 is 17%. Het betreft een gemiddelde, hetgeen betekent dat er dus stations zijn die nog zwaardere verliezen draaien.”

Bart Pals

Bekijk de Grensmonitor:

Grenmonitor, Beta

Grenmonitor, Beta

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.