BOVAG wil meer transparantie verrekening Shell Bonus Miles

Shell is bereid aanpassingen in het Bonus Miles programma door te voeren. Branchevereniging BOVAG wil echter weten hoe de kosten op stationsniveau tot stand komen en hoe de kosten over het hele Shell-netwerk worden verdeeld. “Meer transparantie voor onze leden, zoals aangeboden door Shell, is cruciaal is om voldoende draagvlak voor het Bonus Miles programma te houden”, zegt Jan Bessembinders, manager BOVAG Tankstations.

Shell heeft toegezegd dat een derde partij de verrekening van de kosten van Shell Bonus Miles gaat verifiëren. De uitkomst hiervan zal aan het dealerpanel worden voorgelegd. Vanaf april zal Shell via de retail territory managers op stationsniveau uitleg geven over de effecten van het Bonus Miles programma.

Shell-ondernemer

Voor BOVAG is echter van belang dat de toegezegde verificatie door de externe partij niet alleen wordt gedeeld met het Shell dealerpanel, maar met iedere Shell-ondernemer, en wel op locatieniveau. Aanleiding voor het meningsverschil is de onduidelijkheid bij Shell-ondernemers over de  verrekeningsmethodiek en de hoogte van de facturen van de Bonus Miles.

Shell heeft BOVAG een alternatief voorstel voor verrekening van de Bonus Miles kosten gedaan. Dit zou per kwartaal kunnen of op de wijze waarop een elektriciteitsmaatschappij de leveringskosten factureert: per maand op basis van de kosten van het voorgaande jaar, waarbij het teveel of te weinig betaalde na een jaar wordt verrekend. De basis voor verrekening in 2013 wordt dan gevormd door de kosten in 2012.

Keuzevrijheid

Voor de nieuwe verrekeningswijze stelt BOVAG voor dat Shell-ondernemers zelf de keuzevrijheid krijgen of zij per kwartaal, danwel per maand op basis van de gerealiseerde kosten van het voorgaande jaar gefactureerd willen worden.

“Uit onze gesprekken met Shell-ondernemers blijkt dat zij meer transparantie toejuichen, maar desondanks geven zij er blijk van nog meer zorgen te hebben over de huidige manier waarop de Bonus Miles worden verrekend”, schrijft Bessembinders aan Shell. BOVAG geeft Shell een aantal aanbevelingen mee, die de branchevereniging graag gerealiseerd zou zien.

Retailernetwerk

“Een aantal dealers heeft zorgen geuit over de verdeling van de kosten tussen het eigen retailernetwerk (RBA) van Shell en de dealer owned locaties”, schrijft BOVAG. “Wanneer RBA-ondernemers significant meer Bonus Miles zouden uitkeren dan de dealer owned locaties, betalen zij hier niet (danwel niet naar rato meer) voor.”

“De kosten voor het totale programma worden door elke bonus uitgifte immers groter, waarbij dealer owned locaties hier extra voor worden aangeslagen. Wij raden aan deze kostenverdeling over het Shell-netwerk te heroverwegen om deze ‘scheefgroei’ tegen te gaan en zo aan de bezwaren van de DO-locaties tegemoet te komen.”

BOVAG-leden

Verder hebben de BOVAG-leden aangegeven dat zij meer communicatiemogelijkheden van Shell willen ontvangen. Denk hierbij aan gerichte mailings aan Air Miles klanten die bijvoorbeeld wel naar de Albert Heijn gaan, maar die niet bij Shell tanken.

Bessembinders nodigt Shell uit vooral in gesprek te blijven: “Waar het om gaat, is dat Shell de ideeën deelt met dealers en hen volledige openheid geeft over deze actie. Alleen zo houdt Air Miles voldoende draagvlak onder de dealers.”

Bonus Miles

Het Bonus Miles Programma is gericht op vaste klanten. Hoe meer ze tanken bij een Shell-pomp hoe groter hun voordeel in de vorm van extra airmiles. Deze Bonus Miles worden achteraf bijgeschreven per kwartaal. Ze worden toegekend op basis van het totaal getankte volume per kwartaal.

Volgens sommige pomphouders lopen de extra kosten op tot bijna 4000 euro. Het gaat om extra kosten bovenop de kosten die de pomphouders kwijt zijn aan het reguliere airmilesprogramma, dat maandelijks verrekend wordt. De kosten van de Bonus Miles actie worden gedeeld door Shell en de pomphouders. Beide partijen betalen de helft.

Bart Pals

Lees ook: Shell gaat tankstations beter informeren over Bonus Miles

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.