Bovag hoofdkantoor Zeinstra Veerbeek Architecten

Bovag wil kennisautoriteit worden in mobiliteitsretail

Bovag hoofdkantoor Zeinstra Veerbeek Architecten

Bovag heeft haar Beleidsplan 2013-2015 gepresenteerd.  De branchevereniging wil de komende jaren voor al haar leden de centrale ‘portal’ worden als het gaat om collectieve diensten, training en opleidingen, onderzoek en innovatie, informatisering, beïnvloeding van relevante stakeholders en kwaliteit en keurmerk. Verder wil de vereniging via de politieke lobby, publieke optredens, media, pr, producten en marketing strijden voor keuzevrijheid van mobiliteit en mobiliteitsretail voor ondernemers en consumenten. BOVAG heeft hierbij de ambitie om de kennisautoriteit in de mobiliteitsretail te worden.

In Nederland zijn op dit moment 580 tankstations lid van Bovag. Zij vertegenwoordigen volgens de branchevereniging 35% van de totale omzet in de tankstationbranche. De omzet in de hele sector bedraagt ongeveer 20 miljard euro.

Beleidsplan

Volgens het Beleidsplan streeft de branchevereniging naar een ondernemersklimaat in Nederland, met als doel rendement en maatschappelijke erkenning voor haar leden. De vereniging wil consumenten de zekerheid bieden dat zij zaken doen met deugdelijke ondernemers met goede producten en diensten. Hierbij hanteert BOVAG de volgende 3 kernwaarden als richtsnoer: zekerheid, duurzaamheid en bewegingsvrijheid.

“Dat doen wij door de kwaliteit van de dienstverlening van onze leden te stimuleren en met producten als de BOVAG Garantie, Nationale Autopas, Klantenvertellen (online reviewtool) en het keurmerk ‘Erkend duurzaam’”, meldt het Beleidsplan. “Daarnaast bieden wij bemiddeling bij geschillen, waarbij de intentie steeds is de relatie tussen klant en ondernemer te behouden en te verstevigen.”

Mobiliteit

De consument laat duurzaamheid steeds zwaarder meewegen bij de keuzes die hij maakt, merkt Bovag. De behoefte aan mobiliteit zal in de toekomst onverminderd groot zijn, maar verandert wel. Zaken als uitputting van fossiele brandstoffen, technische ontwikkelingen en fiscale sturing door de overheid, maar ook het nieuwe werken hebben hun impact op de verduurzaming van
mobiliteit.

“BOVAG is de schakel waar consumententrends, productinnovatie en overheids-bemoeienis bijeenkomen. Wij zien het als een kerntaak om onze leden te helpen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarbij ontwikkelen wij beleid voor people, planet én profit”, aldus het Beleidsplan.

Kennis

“Duurzaamheid in de omgang met onze planeet en goed werkgeverschap richting onze medewerkers dragen bij aan een gedegen uitstraling en aan winstgevendheid. Hoofdmoot is consumenten te blijven bedienen in hun (duurzame) mobiliteitsbehoefte. Dit doen wij door het uitvoeren van onderzoek, door het delen van kennis, door het aanbieden van producten en diensten, door onze lobby, door communicatie met de consument en door het actief creëren van marktkansen. “

Bewegingsvrijheid is vrijheid van mobiliteit, vindt de branchevereniging. “De verworvenheid om te gaan en staan waar je wilt, wanneer en op de manier die je als consument wenst. Maar het is ook economische bewegingsvrijheid voor ondernemers. Deze vrijheden komen in sommige gevallen onder druk te staan door maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Denk daarbij aan filegroei en toenemende overheidsbemoeienis, maar ook aan oneerlijke concurrentie. BOVAG wil die bewegingsvrijheid waarborgen door er zich in haar lobby, samen met haar partners, sterk voor te maken.”

Onderzoek

De mobiliteitsconsument is de afgelopen jaren veranderd en dat vraagt om moderne mobiliteits-retail. BOVAG heeft daarom samen met Capgemini (en financieel ondersteund door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en stichting OOMT) onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de retail. Op basis daarvan zijn verschillende scenario’s uitgewerkt.

Aan die scenario’s ligt een aantal verwachtingen ten grondslag. Zo wordt generatie Y dominant, als klant én als medewerker. De nationale overheid trekt zich terug. De focus in retail verschuift van product naar oplossing, van keurmerk naar community ratings, van overheidsbemoeienis naar vrij ondernemerschap, van concurrent naar klant en van werkgever naar werknemer.

Scenario’s

Op basis van de hierboven beschreven verwachtingen en de daarop gebaseerde scenario’s beschrijft het onderzoek vier nieuwe typen retailer: de Local Hero, de Mobility Service Provider, de Niche Expert en de Hyper Market. Deze archetypen zijn uitgewerkt in het rapport ‘BOVAG Toekomstvisie 2020 op de mobiliteitsretail’ van juli 2011. Op de site www.verplaatsjezelf.nl kunnen ondernemers een ‘toekomsttest’ maken en zo inzicht krijgen in het archetype dat hen het beste past.

“BOVAG-ondernemers zullen zich goed rekenschap moeten geven van de geschetste trends. Om te overleven zullen ze keuzes moeten maken; ze moeten hun bedrijfsvoering op termijn aanpassen aan de veranderende markt en de veranderende consument”, adviseert het Beleidsplan. BOVAG gaat de geschetste toekomstvisie op de mobiliteitsretail elke vijf jaar herijken. “De marktomstandigheden en de consumenten veranderen snel en dat vraagt om een nieuwe visie en nieuwe strategieën”, aldus de branchevereniging.

Nieuwe visie

BOVAG neemt zich voor om in 2013 een nieuwe visie op mobiliteit en branchepositionering te ontwikkelen, complementair aan de in 2011 gepubliceerde ‘Toekomstvisie retail 2020’. De nieuw te formuleren visie zal een nieuw ‘punt op de horizon’ zetten, met een bijbehorende beschrijving van het gewenste imago, onder de noemer ‘BOVAG – next level’. Deze next level visie zal in 2013 leiden tot aanscherping van dit beleidsplan.

Daarnaast zal BOVAG steeds het producten- en dienstenportfolio voor leden kritisch tegen het licht houden, de waardepropositie van het (consumenten)merk blijven herijken en bijstellen, de positie in het lobby-/beleidsveld beoordelen en steeds hernemen, en de interne organisatie en verenigingsstructuur voortdurend moderniseren. Deze externe en interne beleidsontwikkelingen zijn een doorlopend proces dat vraagt om een ‘punt op de horizon’ en het formuleren van het gewenste imago. Daarvoor zal BOVAG in 2013 een visietraject starten, kondigt het Beleidsplan aan.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.