Doorrijders, tankstation

Problematiek doorrijders vergt een totaalaanpak

COLUMN – Het probleem van doorrijders blijft veel pomphouders een doorn in het oog. Ondanks allerlei maatregelen worden doorrijders over het algemeen pas ter verantwoording geroepen als het delict al is gepleegd. Ook blijft een grote groep notoire doorrijders ongrijpbaar omdat met valse kentekens wordt gereden. Een totaalaanpak, waarbij technische innovaties hand in hand gaan met goed getraind personeel kan een oplossing bieden waar de ‘gewone’ klant amper last van heeft. Dat betoogt Aart van Rooijen van beveiligingsbedrijf BigBrother. Lees hieronder zijn column.

‘Doorrijders zijn een maatschappelijk probleem, daarom is elke aandacht in de media aan dit fenomeen goed. Ondernemers en overheid zullen blijvend moeten investeren om moedwillig tanken zonder te betalen te bestrijden. Het zou verkeerd zijn aan te nemen dat er een makkelijke oplossing bestaat. Niet elke doorrijder doet dit expres waardoor een andere aanpak gewenst is ten opzichte van de doorrijder die we als dief kunnen bestempelen.

Er speelt ook een commercieel belang omdat doorrijders een fractie van de totale klantengroep vertegenwoordigen. Het zou verkeerd zijn maatregelen te treffen die alle klanten benadelen, zoals dit nu in België gebeurt. Daar schakelen de meeste tankstations over naar prepaid tanken. Dit is geen optie voor een ondernemer die juist klantvriendelijkheid en service beoogt.

Flexibel maar ook daadkrachtig

Om het probleem aan te pakken is er enerzijds een flexibel middel nodig dat de algemene klantervaring niet aantast. Anderzijds dient de oplossing daadkrachtig te zijn, aangezien moedwillige doorrijders creatief zijn en bijvoorbeeld gebruik maken van gestolen of valse kentekens.  Dat is de afgelopen jaren een groeiend probleem geworden.

Wij zijn zeer verheugd dat er eind september gevolg is gegeven aan onze oproep RDW gegevens vrij beschikbaar te stellen in een specifiek interfaceprotocol dat BigBrother integreert in haar reeds bestaande doorrijdersmodule. Niet alleen kunnen nu herhaaldoorrijders maar ook valse kentekens actief gesignaleerd worden als zij een poging ondernemen te tanken op het voorterrein.

Dit biedt grote daadkracht, maar vergis u niet: de oplossing stopt bij het signaal aan de kassa. Hoe dient de shopmedewerker immers om te gaan met dergelijk signaal en welke herkenning ligt aan de basis?

Totaalaanpak

Een goed werkende doorrijdersmodule vraagt om een geïntegreerde totaalaanpak. De ondernemer dient aandacht te hebben en zijn medewerkers te informeren en te trainen hoe ze moeten omgaan met een situatie waarbij een doorrijder of vals kenteken wordt geïdentificeerd bij de pomp. Daarnaast zal het essentieel zijn om valse meldingen uit te sluiten.

Het systeem dat de oplossing biedt zal effectief moeten zijn en de database met doorrijders waaruit de identificatie volgt, betrouwbaar. Eén grote database voor heel Nederland is een mooi streven maar de werkelijkheid leert ons dat het onmogelijk is dergelijke database zuiver te houden. De tankstationondernemer zal zelf zijn eigen lokale database moeten samenstellen en onderhouden.

Dit is de enige manier om te voorkomen dat de stationmedewerkers niet geconfronteerd worden met de delicate situatie waarbij een klant niet wordt bediend omdat deze valselijk werd geïdentificeerd als doorrijder. De ondernemer zal zelf moeten beoordelen welke informatiebronnen hij vertrouwt en dus welke kentekens hij in zijn “blacklist” wenst op te nemen.

Zuivere database

Om hierin een goede totaalaanpak mogelijk te maken is BigBrother een samenwerking aangegaan met PB Tankcollect. Als deurwaarderskantoor gespecialiseerd in het leveren van diensten in de aanpak en preventie van doorrijders, spelen zij een belangrijke rol in het beheren van een zuivere doorrijdersdatabase voor haar klanten. Bovendien benadrukken zij het belang om stationsmedewerkers goed te informeren en op te leiden als onderdeel van een daadkrachtige aanpak. De samenwerking tussen BigBrother en PB Tankcollect houdt in dat het mogelijk is om de lokale database op het tankstation automatisch up to date te houden met de doorrijdersgegevens binnen PB Tankcollect.

De doorrijdersmodule van BigBrother zorgt ervoor dat de tankstationondernemer enerzijds gemakkelijk zijn database kan beheren om kentekens toe te voegen of te delen. Verder zorgt de integratie van het nieuwe RDW protocol ervoor dat bij elke nozzle out de kassamedewerker de voertuiginformatie die bij het kenteken hoort en de afbeelding van de wagen aan de pomp te zien krijgt. Daarnaast biedt de doorrijdersmodule de ondernemer ook de kans achteraf controle uit te voeren aangezien de herkenning van een doorrijder ook wordt vastgelegd.’

Aart van Rooijen, BigBrother

Aart van Rooijen, BigBrother

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Problematiek doorrijders vergt een totaalaanpak | TankPro.nl
Doorrijders, tankstation

Problematiek doorrijders vergt een totaalaanpak

COLUMN – Het probleem van doorrijders blijft veel pomphouders een doorn in het oog. Ondanks allerlei maatregelen worden doorrijders over het algemeen pas ter verantwoording geroepen als het delict al is gepleegd. Ook blijft een grote groep notoire doorrijders ongrijpbaar omdat met valse kentekens wordt gereden. Een totaalaanpak, waarbij technische innovaties hand in hand gaan met goed getraind personeel kan een oplossing bieden waar de ‘gewone’ klant amper last van heeft. Dat betoogt Aart van Rooijen van beveiligingsbedrijf BigBrother. Lees hieronder zijn column.

‘Doorrijders zijn een maatschappelijk probleem, daarom is elke aandacht in de media aan dit fenomeen goed. Ondernemers en overheid zullen blijvend moeten investeren om moedwillig tanken zonder te betalen te bestrijden. Het zou verkeerd zijn aan te nemen dat er een makkelijke oplossing bestaat. Niet elke doorrijder doet dit expres waardoor een andere aanpak gewenst is ten opzichte van de doorrijder die we als dief kunnen bestempelen.

Er speelt ook een commercieel belang omdat doorrijders een fractie van de totale klantengroep vertegenwoordigen. Het zou verkeerd zijn maatregelen te treffen die alle klanten benadelen, zoals dit nu in België gebeurt. Daar schakelen de meeste tankstations over naar prepaid tanken. Dit is geen optie voor een ondernemer die juist klantvriendelijkheid en service beoogt.

Flexibel maar ook daadkrachtig

Om het probleem aan te pakken is er enerzijds een flexibel middel nodig dat de algemene klantervaring niet aantast. Anderzijds dient de oplossing daadkrachtig te zijn, aangezien moedwillige doorrijders creatief zijn en bijvoorbeeld gebruik maken van gestolen of valse kentekens.  Dat is de afgelopen jaren een groeiend probleem geworden.

Wij zijn zeer verheugd dat er eind september gevolg is gegeven aan onze oproep RDW gegevens vrij beschikbaar te stellen in een specifiek interfaceprotocol dat BigBrother integreert in haar reeds bestaande doorrijdersmodule. Niet alleen kunnen nu herhaaldoorrijders maar ook valse kentekens actief gesignaleerd worden als zij een poging ondernemen te tanken op het voorterrein.

Dit biedt grote daadkracht, maar vergis u niet: de oplossing stopt bij het signaal aan de kassa. Hoe dient de shopmedewerker immers om te gaan met dergelijk signaal en welke herkenning ligt aan de basis?

Totaalaanpak

Een goed werkende doorrijdersmodule vraagt om een geïntegreerde totaalaanpak. De ondernemer dient aandacht te hebben en zijn medewerkers te informeren en te trainen hoe ze moeten omgaan met een situatie waarbij een doorrijder of vals kenteken wordt geïdentificeerd bij de pomp. Daarnaast zal het essentieel zijn om valse meldingen uit te sluiten.

Het systeem dat de oplossing biedt zal effectief moeten zijn en de database met doorrijders waaruit de identificatie volgt, betrouwbaar. Eén grote database voor heel Nederland is een mooi streven maar de werkelijkheid leert ons dat het onmogelijk is dergelijke database zuiver te houden. De tankstationondernemer zal zelf zijn eigen lokale database moeten samenstellen en onderhouden.

Dit is de enige manier om te voorkomen dat de stationmedewerkers niet geconfronteerd worden met de delicate situatie waarbij een klant niet wordt bediend omdat deze valselijk werd geïdentificeerd als doorrijder. De ondernemer zal zelf moeten beoordelen welke informatiebronnen hij vertrouwt en dus welke kentekens hij in zijn “blacklist” wenst op te nemen.

Zuivere database

Om hierin een goede totaalaanpak mogelijk te maken is BigBrother een samenwerking aangegaan met PB Tankcollect. Als deurwaarderskantoor gespecialiseerd in het leveren van diensten in de aanpak en preventie van doorrijders, spelen zij een belangrijke rol in het beheren van een zuivere doorrijdersdatabase voor haar klanten. Bovendien benadrukken zij het belang om stationsmedewerkers goed te informeren en op te leiden als onderdeel van een daadkrachtige aanpak. De samenwerking tussen BigBrother en PB Tankcollect houdt in dat het mogelijk is om de lokale database op het tankstation automatisch up to date te houden met de doorrijdersgegevens binnen PB Tankcollect.

De doorrijdersmodule van BigBrother zorgt ervoor dat de tankstationondernemer enerzijds gemakkelijk zijn database kan beheren om kentekens toe te voegen of te delen. Verder zorgt de integratie van het nieuwe RDW protocol ervoor dat bij elke nozzle out de kassamedewerker de voertuiginformatie die bij het kenteken hoort en de afbeelding van de wagen aan de pomp te zien krijgt. Daarnaast biedt de doorrijdersmodule de ondernemer ook de kans achteraf controle uit te voeren aangezien de herkenning van een doorrijder ook wordt vastgelegd.’

Aart van Rooijen, BigBrother

Aart van Rooijen, BigBrother

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.