Het is goed dat de vier beoogde coalitiepartijen de ambitie hebben om elektrisch rijden te blijven stimuleren. RAI Vereniging gaat de komende maanden graag het gesprek aan met een nieuw kabinet om deze ambitie verder in te vullen.
'gaan gesprek aan'

RAI Vereniging: goed dat coalitie elektrisch rijden blijft stimuleren

Belangrijk doel van RAI Vereniging is om duurzame mobiliteit ook voor midden en lage inkomens bereikbaar te maken. Foto: RAI Vereniging, 2024

Het is goed dat de vier beoogde coalitiepartijen de ambitie hebben om elektrisch rijden te blijven stimuleren. Dat zegt RAI Vereniging naar aanleiding van het deze week gepresenteerde voorlopige regeerakkoord. De brancheorganisatie zegt de komende maanden graag met een nieuw kabinet het gesprek aan te gaan om deze ambitie verder in te vullen.

Belangrijk doel van RAI Vereniging is om duurzame mobiliteit ook voor midden en lage inkomens bereikbaar te maken. Grote zorg zegt de organisatie te hebben over het afbouwen van de middelen uit het Nationale Groeifonds. Volgens RAI Vereniging zijn deze cruciaal om in Nederland een bloeiende mobiliteits­industrie en daarmee banen te behouden en bij te dragen aan veilige en duurzame mobiliteit. “Het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB spreekt ambitie uit om elektrisch rijden te blijven stimuleren, dat is positief”, zegt algemeen voorzitter Frits van Bruggen van RAI Vereniging. “We gaan graag in gesprek met de beoogde nieuwe bewindslieden en Tweede Kamerfracties om deze ambitie verder in te vullen.”

MRB-correctie

RAI Vereniging noemt het goed dat de beoogde coalitiepartijen ervoor kiezen om de komende jaren bezitters van elektrisch auto’s niet meer MRB te laten betalen dan fossiele rijders. Het is volgens de organisatie wel belangrijk om dit structureel te maken. Daarbij spelen niet alleen elektrische auto’s, maar ook plug-in hybride voertuigen een belangrijke rol in de overgang naar schone en zuinige mobiliteit. Ze leveren namelijk een aanzienlijke bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Bovendien dienen ze als opstap naar volledig elektrisch rijden door consumenten. Vandaar dat RAI Vereniging, net als voor elektrische auto’s, pleit voor een correctie in de MRB voor PHEV’s (200 kg).

Zorgen

Het Groeifonds is volgens RAI Vereniging een belangrijke impuls voor het duurzaam verdienvermogen van Nederland. De overheid moet een actieve rol spelen in de marktbewerking van innovaties uit het fonds en deze blijven stimuleren via innovatieregelingen. Van Bruggen: “Het kan niet zo zijn dat een nieuw kabinet niet meer samen met het bedrijfs­leven investeert in de toekomst van onze mobiliteits­industrie. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Dit besluit legt een hypotheek op het duurzaam verdienvermogen van Nederland, dit kost economische groei en banen.”

Lees ook:

Auteur: Paul Blonk

Reageer ook

U bent ingelogd als ""

Indien dit onjuist is, kunt u uitloggen.

Nog maximaal tekens