Hogere marge op elektriciteit moet zorgen voor meer laadpalen

Het kabinet wil de belasting op elektriciteit voor stekkerauto’s halveren. Daardoor moet het aantrekkelijker worden voor bijvoorbeeld tankstations om een laadpaal te plaatsen. Het gaat hierbij om openbare laadpalen met een zelfstandige verbinding met het net. Als alles volgens planning verloopt, wordt de wetswijziging per 1 januari 2017 van kracht en loopt door tot en met 2020.

Met dit beleid wil Den Haag de verkoop en het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren. De Tweede Kamer had de regering opgedragen om met een maatregel te komen ‘om de belasting op openbare laadpalen dusdanig aan te passen, dat het geen knelpunt meer vormt voor de transitie naar elektrisch rijden’. Met dit plan geeft het kabinet invulling aan die wens.

Europa

De enige horde die nog niet is genomen, is het feit dat Europa het plan nog moet goedkeuren. Als die goedkeuring binnen is, wordt het tarief per kWh verlaagd van 10,007 cent naar 4,996 cent. Exploitanten van laadpalen kunnen ervoor kiezen om dit belastingvoordeel ook te gunnen aan de klant, of om dat voordeel, al dan niet gedeeltelijk, voor zichzelf te houden.

In dat laatste geval wordt de business case van een laadpaal verbeterd. Momenteel is een dergelijke laadfaciliteit vrijwel nooit winstgevend en dat is voor velen een barrière om er aan te beginnen. Met de nieuwe kabinetsmaatregel moet het dus aantrekkelijker worden om er in te investeren.

Verkoop stijgt

Overigens schrijft verantwoordelijk staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën dat als de belastingverlaging wél volledig wordt doorberekend aan de consument, het ook voordelig kan uitpakken voor laadpaal-exploitanten. Elektrisch rijden wordt immers voordeliger voor automobilisten, waardoor de verkoop van dergelijke voertuigen stijgt. Tevens worden bezitters van hybride auto’s gestimuleerd om meer elektrische kilometers te maken.

De verlaging geldt dus tot en met 2020. Daardoor loopt het gelijk met de stimuleringsmaatregelen uit de Autobrief 2. Na die tijd is de verwachting dat extra bevordering van stekkerauto’s niet meer nodig is.

Bijtelling

De wetswijziging is er één in een reeks van stimuleringsmaatregelen voor elektrisch rijden. Andere wijzigingen die al eerder zijn ingevoerd, hadden betrekking op onder meer de bijtelling, de aanschafbelasting en de motorrijtuigenbelasting. Dat e-auto’s hierdoor populairder zijn geworden, lijdt geen twijfel.

Zo reden er in september vorig jaar bijna 65.000 elektrische voertuigen in Nederland. Ruim driemaal zo veel als de door het kabinet gewenste 20.000 per 31 december 2015. Ook het aantal laadpunten is de afgelopen jaren fors gegroeid. Momenteel zijn er ongeveer zestienduizend (semi-)publieke laadpunten, met daarbovenop nog eens vierhonderd snelladers. Daarmee hoort Nederland bij de top van de wereld. Tevens heeft het enkele duizenden banen opgeleverd.

Kritiek

Toch worden er ook kanttekeningen geplaatst in een analyse van het stimuleringsbeleid van elektrisch rijden . Zo zouden vooral hybride auto’s populair zijn, terwijl deze in 2014 gemiddeld slechts 26 procent van de kilometers elektrisch reden. De overige afstand wordt op traditionele brandstoffen afgelegd. Ook is de business case voor een laadfaciliteit nog niet sluitend. Daar moet dus verandering in komen door de aangekondigde belastingverlaging.

Tom van Gurp

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Tom van Gurp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.