Grote klant voor duurzame brandstof van TU Eindhoven

Met het binnenhalen van de Deense rederij Maersk als eerste klant kan het Progression Industry nu ook echt de markt op met de duurzame scheepsbrandstof CyclOx die het universiteitsbedrijf de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Voor de automotive sector is de brandstof voorlopig nog niet geschikt, hoewel de Technische Universiteit Eindhoven wel bezig is met de voorbereidingen van een kleinschalige pilot waarbij auto’s op CyclOx gaan rijden.

Drijvende kracht achter Progression Industry is Michael Boot. Hij gaf tijdens zijn promotieonderzoek aan de TU/e de aanzet tot CyclOx. De basis voor de brandstof is lignine, een tweede-generatie reststroom die in grote hoeveelheden vrijkomt bij de productie van bio-ethanol en papier en doorgaans wordt verbrand voor restwarmte. Door de samenstelling van CyclOx wordt de roetuitstoot van dieselmotoren geminimaliseerd.

Maritieme sector

Boots bedrijf Progression Industry is een spin-off van de de faculteit werktuigbouwkunde van de TU/e. Het bedrijf richt allereerst op de maritieme sector. “De CyclOx die wij gaan produceren uit biomassa is vooralsnog niet geschikt voor automatie gebruik in verband met een te hoge viscositeit. Daarom ook onze voorkeur voor de maritieme sector waar dit beter past. De maritieme sector betaalt voor laagzwavelige brandstof dezelfde prijs als automotive afnemers en heeft veel minder eisen. De ideale klant dus”, aldus Boot.

Het streven is om rond 2015 te beginnen met de levering aan Maersk. Eerst moet er nog een bioraffinaderij gebouwd worden. Voor de distributie van de brandstof is Progression Industry in gesprek met het Havenbedrijf Rotterdam en enkele grote spelers op het gebied van bunkeren die daar gevestigd zijn.

Naast de ontwikkeling van biobrandstof werkt Progression Industry ook aan een inlaatturbine voor benzinemotoren die stroom opwekt uit afvalwarmte. Deze technologie wordt op dit moment verder ontwikkeld binnen een Europees project, met onder meer Volvo als partner.

Pilot universiteitsterrein

Op het eigen universiteitsterrein kan een groep testrijders binnenkort al CyclOx tanken in het kader van een kleinschalige pilot. Er komt een pompinstallatie waar in een eerste fase van de proef een mengsel getankt kan worden van CyclOx en gewone diesel. Eerder onderzoek van Boot heeft uitgewezen dat door de toevoeging van 10 procent CyclOx aan gewone diesel de roetuitstoot kan dalen tot vijftig procent.

Inmiddels is de financiering rond en bouwvergunning verstrekt. Voor de zomer moet meer bekend worden over de precieze opzet en planning van de pilot.

 

 

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Grote klant voor duurzame brandstof van TU Eindhoven | TankPro.nl

Grote klant voor duurzame brandstof van TU Eindhoven

Met het binnenhalen van de Deense rederij Maersk als eerste klant kan het Progression Industry nu ook echt de markt op met de duurzame scheepsbrandstof CyclOx die het universiteitsbedrijf de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Voor de automotive sector is de brandstof voorlopig nog niet geschikt, hoewel de Technische Universiteit Eindhoven wel bezig is met de voorbereidingen van een kleinschalige pilot waarbij auto’s op CyclOx gaan rijden.

Drijvende kracht achter Progression Industry is Michael Boot. Hij gaf tijdens zijn promotieonderzoek aan de TU/e de aanzet tot CyclOx. De basis voor de brandstof is lignine, een tweede-generatie reststroom die in grote hoeveelheden vrijkomt bij de productie van bio-ethanol en papier en doorgaans wordt verbrand voor restwarmte. Door de samenstelling van CyclOx wordt de roetuitstoot van dieselmotoren geminimaliseerd.

Maritieme sector

Boots bedrijf Progression Industry is een spin-off van de de faculteit werktuigbouwkunde van de TU/e. Het bedrijf richt allereerst op de maritieme sector. “De CyclOx die wij gaan produceren uit biomassa is vooralsnog niet geschikt voor automatie gebruik in verband met een te hoge viscositeit. Daarom ook onze voorkeur voor de maritieme sector waar dit beter past. De maritieme sector betaalt voor laagzwavelige brandstof dezelfde prijs als automotive afnemers en heeft veel minder eisen. De ideale klant dus”, aldus Boot.

Het streven is om rond 2015 te beginnen met de levering aan Maersk. Eerst moet er nog een bioraffinaderij gebouwd worden. Voor de distributie van de brandstof is Progression Industry in gesprek met het Havenbedrijf Rotterdam en enkele grote spelers op het gebied van bunkeren die daar gevestigd zijn.

Naast de ontwikkeling van biobrandstof werkt Progression Industry ook aan een inlaatturbine voor benzinemotoren die stroom opwekt uit afvalwarmte. Deze technologie wordt op dit moment verder ontwikkeld binnen een Europees project, met onder meer Volvo als partner.

Pilot universiteitsterrein

Op het eigen universiteitsterrein kan een groep testrijders binnenkort al CyclOx tanken in het kader van een kleinschalige pilot. Er komt een pompinstallatie waar in een eerste fase van de proef een mengsel getankt kan worden van CyclOx en gewone diesel. Eerder onderzoek van Boot heeft uitgewezen dat door de toevoeging van 10 procent CyclOx aan gewone diesel de roetuitstoot kan dalen tot vijftig procent.

Inmiddels is de financiering rond en bouwvergunning verstrekt. Voor de zomer moet meer bekend worden over de precieze opzet en planning van de pilot.

 

 

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.