terminal

Nationaal Platform LNG gaat krachten bundelen

In Rotterdam is donderdag 5 juli onder het toeziend oog van minister Verhagen van Economische Zaken het Nationaal Platform LNG (NPL) opgericht. Het platform gaat alle initiatieven op het gebied van LNG bundelen en ook samen met de overheid werken aan een verdere uitbreiding van LNG als brandstof.

Het Platform heeft een ’50-50-500-doelstelling’: ten minste 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks moeten in 2015 LNG als brandstof hebben. Iedereen die deel wil uitmaken van die 50-50-500-voorhoede kan zich aansluiten.

Initiatief

Initiatiefnemers van het Platform zijn de twee regio’s, verenigd in Energy Valley (het Noord-Nederlandse energiecluster) en Deltalinqs (de ondernemersorganisatie van bedrijven in de Rotterdamse haven. LNG TR&D beheert het LNG-deel van het Innovatie Contract Gas en kan zorgen dat onderzoeksresultaten snel in de praktijk gebracht worden. Technologische innovaties zijn immers nodig voor een succesvolle introductie van LNG.

De eerste aanzet voor gebruik van LNG op grote schaal werd gegeven in 2011 met de ingebruikname van de Gate Terminal. Hiermee gaat het vloeibare gas via het pijpleidingnet van Gasunie naar gebruikers in binnen- en buitenland. Het vormt daarmee een belangrijke schakel in de energievoorziening van ons land en omringende landen.

Tankwagens

Gasunie en Vopak maken nu plannen om naast de Gate Terminal een kleinere terminal te bouwen, waarmee LNG kan worden overgeslagen naar tankwagens. Deze brengen de LNG naar tankstations, als schone brandstof voor het wegtransport en naar bunkerstations voor schepen van de binnen- en zeevaart.

Ook is een kade gepland, zodat LNG in kleinere schepen kan worden afgevoerd.

Verhagen

“We willen dat de Nederlandse scheepvaart en wegtransport gebruik gaat maken van de schone brandstof LNG, oftewel vloeibaar gas”, zei minister Verhagen tijdens de bijeenkomst. “Dit biedt kansen voor het bedrijfsleven, maar minstens zo belangrijk is het milieuvoordeel.”

“Vloeibaar gas is beduidend beter voor de luchtkwaliteit dan traditionele transportbrandstoffen. Het is heel mooi dat bedrijven en organisaties hier in Rotterdam bij elkaar zijn om samen deze nieuwe keten vorm te geven.”Zo meldt Transport-online.

Wat is LNG?

LNG is aardgas dat wordt afgekoeld tot min 162 graden Celsius. Het wordt dan een heldere vloeistof, waarbij het volume met een factor 600 gereduceerd wordt. Dit maakt het makkelijker en goedkoper om te transporteren en op te slaan.

Er is potentieel een (Nederlandse) markt te ontsluiten voor 2-3 miljoen ton LNG als transportbrandstof (2030), wat een mogelijke reductie in broeikasgas equivalenten betekent van ruim 1 megaton per jaar en voor fijnstof een reductie van 400-600 ton per jaar.

Ook de emissies van NOx en SOx dalen (in vergelijking tot bij voorbeeld diesel) en de geluidbelasting neemt af. Op langere termijn is verdere vergroening mogelijk door het opvoeren van het aandeel duurzame Bio-LNG, gebaseerd op organische koolstof.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Nationaal Platform LNG gaat krachten bundelen | TankPro.nl
terminal

Nationaal Platform LNG gaat krachten bundelen

In Rotterdam is donderdag 5 juli onder het toeziend oog van minister Verhagen van Economische Zaken het Nationaal Platform LNG (NPL) opgericht. Het platform gaat alle initiatieven op het gebied van LNG bundelen en ook samen met de overheid werken aan een verdere uitbreiding van LNG als brandstof.

Het Platform heeft een ’50-50-500-doelstelling’: ten minste 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks moeten in 2015 LNG als brandstof hebben. Iedereen die deel wil uitmaken van die 50-50-500-voorhoede kan zich aansluiten.

Initiatief

Initiatiefnemers van het Platform zijn de twee regio’s, verenigd in Energy Valley (het Noord-Nederlandse energiecluster) en Deltalinqs (de ondernemersorganisatie van bedrijven in de Rotterdamse haven. LNG TR&D beheert het LNG-deel van het Innovatie Contract Gas en kan zorgen dat onderzoeksresultaten snel in de praktijk gebracht worden. Technologische innovaties zijn immers nodig voor een succesvolle introductie van LNG.

De eerste aanzet voor gebruik van LNG op grote schaal werd gegeven in 2011 met de ingebruikname van de Gate Terminal. Hiermee gaat het vloeibare gas via het pijpleidingnet van Gasunie naar gebruikers in binnen- en buitenland. Het vormt daarmee een belangrijke schakel in de energievoorziening van ons land en omringende landen.

Tankwagens

Gasunie en Vopak maken nu plannen om naast de Gate Terminal een kleinere terminal te bouwen, waarmee LNG kan worden overgeslagen naar tankwagens. Deze brengen de LNG naar tankstations, als schone brandstof voor het wegtransport en naar bunkerstations voor schepen van de binnen- en zeevaart.

Ook is een kade gepland, zodat LNG in kleinere schepen kan worden afgevoerd.

Verhagen

“We willen dat de Nederlandse scheepvaart en wegtransport gebruik gaat maken van de schone brandstof LNG, oftewel vloeibaar gas”, zei minister Verhagen tijdens de bijeenkomst. “Dit biedt kansen voor het bedrijfsleven, maar minstens zo belangrijk is het milieuvoordeel.”

“Vloeibaar gas is beduidend beter voor de luchtkwaliteit dan traditionele transportbrandstoffen. Het is heel mooi dat bedrijven en organisaties hier in Rotterdam bij elkaar zijn om samen deze nieuwe keten vorm te geven.”Zo meldt Transport-online.

Wat is LNG?

LNG is aardgas dat wordt afgekoeld tot min 162 graden Celsius. Het wordt dan een heldere vloeistof, waarbij het volume met een factor 600 gereduceerd wordt. Dit maakt het makkelijker en goedkoper om te transporteren en op te slaan.

Er is potentieel een (Nederlandse) markt te ontsluiten voor 2-3 miljoen ton LNG als transportbrandstof (2030), wat een mogelijke reductie in broeikasgas equivalenten betekent van ruim 1 megaton per jaar en voor fijnstof een reductie van 400-600 ton per jaar.

Ook de emissies van NOx en SOx dalen (in vergelijking tot bij voorbeeld diesel) en de geluidbelasting neemt af. Op langere termijn is verdere vergroening mogelijk door het opvoeren van het aandeel duurzame Bio-LNG, gebaseerd op organische koolstof.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.