Biobrandstofsector wil met één stem naar buiten treden

Bedrijven uit de biobrandstofsector gaan nauwer samenwerken om zo met één stem in politiek Den Haag te worden gehoord. De nieuwe groep bestaat onder andere uit Abengoa Bioenergy Netherlands, Argos Oil, BioMCN, BTG, DSM, Neste Oil en Sabicen Sunoil Biodiesel.

Doelstelling van de groep is het stimuleren van een ambitieus en duurzaam Nederlands brandstoffenbeleid. Om dit te bereiken wil het samenwerkingsverband de verlaging van de bijmengverplichting uit 2008 ongedaan maken en terugkeren naar het oorspronkelijke plan.

Bijmengverplichting

Destijds heeft de Nederlandse regering vanwege toenmalige twijfels over duurzaamheid van de grondstof van sommige biobrandstoffen de bijmengverplichting verlaagd van 5,75% naar 4% voor 2010.

Concreet stelt het samenwerkingsverband voor vast te houden aan een stapsgewijze verhoging van de bijmengverplichting, om te kunnen voldoen aan het initiële Europese doel van 10% bijmenging in 2020.

De bedrijven stellen voor om de bijmengverplichting in 2012 te verhogen naar 5,75% en dit vervolgens tot 2020 met ongeveer 0,5% per jaar te laten groeien.

Producenten

Rob Voncken, interim-voorzitter van het samenwerkingsverband geeft op E-energymarket aan: “Wij zijn zeer verheugd dat we de betrokken bedrijven hebben weten te verenigen in dit samenwerkingsverband.”

Afspiegeling

“De bedrijven vormen een goede afspiegeling van de Nederlandse biobrandstoffensector aangezien er producenten van zowel biodiesel als bio-(m)ethanol en technologie- en consultancy bedrijven betrokken zijn. We geven hiermee een stem aan de bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor 80% van de productiecapaciteit.”

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.