Debat Tweede Kamer over afschaffen teruggaafregeling LNG-accijns

De vaste Kamercommissie Financiën debatteert op woensdag 13 februari over de afschaffing van de LNG accijnsteruggaafregeling. Eind vorig jaar werd door de Tweede Kamer een motie aangenomen die oproept om tot een oplossing te komen voor het niet doorzetten van de regeling die LNG als alternatieve brandstof voor diesel moet stimuleren. PvdA, CDA, VVD, SGP, DENK en PVV stemden voor deze motie.

Kamerlid Chris Stoffer (SGP) verzocht de regering in de motie om overleg te voeren met de sector over bio-LNG en LNG. Doel is om tot een oplossing te komen, nu de LNG-teruggaafregeling per 1 januari 2019 is afgeschaft. De commissie gaat op 13 februari debatteren over de antwoorden van Staatssecretaris Menno Snel. De Staatssecretaris besloot deze maatregel, die eind 2018 afliep, in 2019 niet door te zetten.

In het concept-Klimaatakkoord wordt bio-LNG genoemd als interessante optie zolang er nog geen goede elektrische alternatieven zijn. ‘Ook voor zwaar wegvervoer komen er steeds meer elektrische alternatieven (batterij-elektrisch en waterstof) in gebruik. Tijdelijk gebruikt zwaar wegvervoer duurzame en synthetische biofuels/biokerosine/bioLNG als overgangsbeleid naar zero-emissie energiedragers.’

Compensatieregeling

In het ontwerp voor het Klimaatakkoord wordt bovendien gesproken over een compensatieregeling. Voor de verduurzaming van het wegvervoer op de korte termijn werkt de Rijksoverheid volgens het akkoord aan een compensatieregeling voor bio-LNG voor de jaren 2019 en 2020.

De accijnsregeling werd in 2014 ingevoerd om het gebruik van LNG te stimuleren als een alternatief voor onder meer zware dieseltrucks. De brandstof verbrandt aanzienlijk schoner dan diesel, vooral de uitstoot van NOx en fijnstof valt lager uit. Bovendien komt er minder CO2 uit de uitlaat dan bij diesel. Een ander voordeel is de vermindering van geluidsoverlast. De LNG-motor doet zijn werk stiller dan een dieselmotor, wat in stedelijke omgevingen een pluspunt is.

LNG is een afkorting van liquefied natural gas. De brandstof bestaat grotendeels uit methaan. Ook bevat het restgassen die uit ethaan, propaan, butaan en stikstof bestaan. Aardgas wordt vloeibaar door het te koelen tot een temperatuur van -162 graden Celsius. Daardoor is LNG veel beter op te slaan en te vervoeren dan aardgas dat gasvormig is. Bovendien kan er in de brandstoftanks een grote hoeveelheid LNG worden opgeslagen, wat zorgt voor een aanzienlijke actieradius.

Teleurstelling

Brancheorganisaties, truckfabrikanten, aanbieders en leveranciers van LNG en organisaties uit de transportsector reageerden teleurgesteld op het besluit om de teruggaafregeling in 2019 niet door te zetten. Volgens deze partijen worden investeringen in LNG-tankinfrastructuur en –trucks ontmoedigd, keert de dieseltruck terug als enige alternatief en dreigt Nederland zijn Europese koploperpositie op het gebied van LNG kwijt te raken.

Een groot aantal bedrijven, waaronder Shell, Rolande en PitPoint, zet op dit moment in op LNG. Ook heel wat andere partijen houden zich bezig met vloeibaar aardgas. Zo’n 25 bedrijven hebben zich aangesloten bij het Nationaal LNG Platform. Sinds 2013 verbindt het platform bedrijven en overheden met het doel om LNG op de kaart te zetten. Op de lijst staan onder meer Shell, Vopak, PitPoint, GasUnie, Rolande, Port of Rotterdam en vrachtwagenfabrikanten zoals IVECO, Volvo en Scania.

Lees ook:

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Debat Tweede Kamer over afschaffen teruggaafregeling LNG-accijns | TankPro.nl

Debat Tweede Kamer over afschaffen teruggaafregeling LNG-accijns

De vaste Kamercommissie Financiën debatteert op woensdag 13 februari over de afschaffing van de LNG accijnsteruggaafregeling. Eind vorig jaar werd door de Tweede Kamer een motie aangenomen die oproept om tot een oplossing te komen voor het niet doorzetten van de regeling die LNG als alternatieve brandstof voor diesel moet stimuleren. PvdA, CDA, VVD, SGP, DENK en PVV stemden voor deze motie.

Kamerlid Chris Stoffer (SGP) verzocht de regering in de motie om overleg te voeren met de sector over bio-LNG en LNG. Doel is om tot een oplossing te komen, nu de LNG-teruggaafregeling per 1 januari 2019 is afgeschaft. De commissie gaat op 13 februari debatteren over de antwoorden van Staatssecretaris Menno Snel. De Staatssecretaris besloot deze maatregel, die eind 2018 afliep, in 2019 niet door te zetten.

In het concept-Klimaatakkoord wordt bio-LNG genoemd als interessante optie zolang er nog geen goede elektrische alternatieven zijn. ‘Ook voor zwaar wegvervoer komen er steeds meer elektrische alternatieven (batterij-elektrisch en waterstof) in gebruik. Tijdelijk gebruikt zwaar wegvervoer duurzame en synthetische biofuels/biokerosine/bioLNG als overgangsbeleid naar zero-emissie energiedragers.’

Compensatieregeling

In het ontwerp voor het Klimaatakkoord wordt bovendien gesproken over een compensatieregeling. Voor de verduurzaming van het wegvervoer op de korte termijn werkt de Rijksoverheid volgens het akkoord aan een compensatieregeling voor bio-LNG voor de jaren 2019 en 2020.

De accijnsregeling werd in 2014 ingevoerd om het gebruik van LNG te stimuleren als een alternatief voor onder meer zware dieseltrucks. De brandstof verbrandt aanzienlijk schoner dan diesel, vooral de uitstoot van NOx en fijnstof valt lager uit. Bovendien komt er minder CO2 uit de uitlaat dan bij diesel. Een ander voordeel is de vermindering van geluidsoverlast. De LNG-motor doet zijn werk stiller dan een dieselmotor, wat in stedelijke omgevingen een pluspunt is.

LNG is een afkorting van liquefied natural gas. De brandstof bestaat grotendeels uit methaan. Ook bevat het restgassen die uit ethaan, propaan, butaan en stikstof bestaan. Aardgas wordt vloeibaar door het te koelen tot een temperatuur van -162 graden Celsius. Daardoor is LNG veel beter op te slaan en te vervoeren dan aardgas dat gasvormig is. Bovendien kan er in de brandstoftanks een grote hoeveelheid LNG worden opgeslagen, wat zorgt voor een aanzienlijke actieradius.

Teleurstelling

Brancheorganisaties, truckfabrikanten, aanbieders en leveranciers van LNG en organisaties uit de transportsector reageerden teleurgesteld op het besluit om de teruggaafregeling in 2019 niet door te zetten. Volgens deze partijen worden investeringen in LNG-tankinfrastructuur en –trucks ontmoedigd, keert de dieseltruck terug als enige alternatief en dreigt Nederland zijn Europese koploperpositie op het gebied van LNG kwijt te raken.

Een groot aantal bedrijven, waaronder Shell, Rolande en PitPoint, zet op dit moment in op LNG. Ook heel wat andere partijen houden zich bezig met vloeibaar aardgas. Zo’n 25 bedrijven hebben zich aangesloten bij het Nationaal LNG Platform. Sinds 2013 verbindt het platform bedrijven en overheden met het doel om LNG op de kaart te zetten. Op de lijst staan onder meer Shell, Vopak, PitPoint, GasUnie, Rolande, Port of Rotterdam en vrachtwagenfabrikanten zoals IVECO, Volvo en Scania.

Lees ook:

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.