‘Dieselopslagtanks roesten sneller door bijmengen biodiesel’

Het is zeer waarschijnlijk dat dieselopslagtanks bij tankstations sneller roesten door het bijmengen van biodiesel. Dat blijkt uit een tussenrapportage van Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Onderzoekers vermoeden dat biodiesel de bacteriegroei in de tank vergroot, wat leidt tot versnelde aantasting van stalen tanks die niet gecoat zijn. Bij eerdere controles werden in een aantal gevallen lekkende tanks aangetroffen.

Hoofdoorzaak is waarschijnlijk dat door het bijmengen van biodiesel aan fossiele diesel, dat sinds 2007 gebeurt, het klimaat in de tanks dermate wordt gewijzigd dat er microbiologische beïnvloede corrosie optreedt. Het gevolg daarvan is een versnelde aantasting van de tank in de vorm van putcorrosie. Volgens de conclusie in het rapport is het dringend nodig om het preventieve bodembeleid op het punt van ondergrondse tanks te herijken.

Uit de resultaten van reguliere tankinspecties komt sinds kort het beeld naar voren dat dieseltanks niet meer de in het Activiteitenbesluit voorgeschreven termijn van 15 jaar mee kunnen, maar binnen enkele jaren zwaar beschadigd kunnen raken door corrosie die optreedt bij opslag van diesel die biodiesel bevat. De verwachting is dat lekkages bij dieseltanks binnen enkele jaren daadwerkelijk gaan optreden. Het verhogen van de bijmengpercentages tot 2020 zal het probleem vermoedelijk verder vergroten, verwachten de onderzoekers.

Bodemverontreiniging

Om schade door bodemverontreiniging te voorkomen, moet volgens de onderzoekers worden overwogen het bodembeschermingsbeleid aan te passen aan de realiteit van de veranderde samenstelling van diesels en benzines. “Omdat we anders over een jaar of tien tot de conclusie kunnen komen dat we door lekkende tanks een nieuwe Actie Tankslag met bijbehorende bodemsaneringsoperatie nodig hebben.”

Voor het uitvoeren van het onderzoek zijn gegevens van 1400 tankinspectierapportages uit voorgaande jaren bestudeerd. Daarnaast werden ook tankinspecties inclusief laboratoriumanalyses uitgevoerd. Omdat het beoogde aantal van totaal dertig uit te voeren tankinspecties door het schaarse aanbod van geschikte tanks nog niet kon worden gerealiseerd, is besloten een tussentijdse rapportage op te stellen met de tot nu toe verkregen resultaten.

Ongecoat

Het onderzoek heeft zich in de eerste plaats gericht op ondergrondse stalen biodieselopslagtanks die vanbinnen niet gecoat zijn. “Maar er zijn sterke aanwijzingen dat andere soorten tanks soortgelijke schade-mechanismen kunnen vertonen. Inwendig coaten van de tankwand blijkt een gunstige invloed te hebben op het tegengaan van het corrosieproces, mits de coating onbeschadigd blijft.”

Naar schatting liggen er in Nederland zo’n 15.000 ondergrondse tanks, waarvan circa 12.000 bij tankstations. Van deze 12.000 tanks is 47 procent bedoeld voor dieselopslag. Iets minder dan de helft hiervan (43 procent) is niet gecoat. De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer laat weten dat er na afronding van de tussenrapportage nog eens twintig extra tanks onderzocht gaan worden.

Lees ook:

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Remco Nieuwenbroek is de vaste journalist voor vakblad TankPro en hoofdredacteur van het TankPro Magazine.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

‘Dieselopslagtanks roesten sneller door bijmengen biodiesel’ | TankPro.nl

‘Dieselopslagtanks roesten sneller door bijmengen biodiesel’

Het is zeer waarschijnlijk dat dieselopslagtanks bij tankstations sneller roesten door het bijmengen van biodiesel. Dat blijkt uit een tussenrapportage van Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Onderzoekers vermoeden dat biodiesel de bacteriegroei in de tank vergroot, wat leidt tot versnelde aantasting van stalen tanks die niet gecoat zijn. Bij eerdere controles werden in een aantal gevallen lekkende tanks aangetroffen.

Hoofdoorzaak is waarschijnlijk dat door het bijmengen van biodiesel aan fossiele diesel, dat sinds 2007 gebeurt, het klimaat in de tanks dermate wordt gewijzigd dat er microbiologische beïnvloede corrosie optreedt. Het gevolg daarvan is een versnelde aantasting van de tank in de vorm van putcorrosie. Volgens de conclusie in het rapport is het dringend nodig om het preventieve bodembeleid op het punt van ondergrondse tanks te herijken.

Uit de resultaten van reguliere tankinspecties komt sinds kort het beeld naar voren dat dieseltanks niet meer de in het Activiteitenbesluit voorgeschreven termijn van 15 jaar mee kunnen, maar binnen enkele jaren zwaar beschadigd kunnen raken door corrosie die optreedt bij opslag van diesel die biodiesel bevat. De verwachting is dat lekkages bij dieseltanks binnen enkele jaren daadwerkelijk gaan optreden. Het verhogen van de bijmengpercentages tot 2020 zal het probleem vermoedelijk verder vergroten, verwachten de onderzoekers.

Bodemverontreiniging

Om schade door bodemverontreiniging te voorkomen, moet volgens de onderzoekers worden overwogen het bodembeschermingsbeleid aan te passen aan de realiteit van de veranderde samenstelling van diesels en benzines. “Omdat we anders over een jaar of tien tot de conclusie kunnen komen dat we door lekkende tanks een nieuwe Actie Tankslag met bijbehorende bodemsaneringsoperatie nodig hebben.”

Voor het uitvoeren van het onderzoek zijn gegevens van 1400 tankinspectierapportages uit voorgaande jaren bestudeerd. Daarnaast werden ook tankinspecties inclusief laboratoriumanalyses uitgevoerd. Omdat het beoogde aantal van totaal dertig uit te voeren tankinspecties door het schaarse aanbod van geschikte tanks nog niet kon worden gerealiseerd, is besloten een tussentijdse rapportage op te stellen met de tot nu toe verkregen resultaten.

Ongecoat

Het onderzoek heeft zich in de eerste plaats gericht op ondergrondse stalen biodieselopslagtanks die vanbinnen niet gecoat zijn. “Maar er zijn sterke aanwijzingen dat andere soorten tanks soortgelijke schade-mechanismen kunnen vertonen. Inwendig coaten van de tankwand blijkt een gunstige invloed te hebben op het tegengaan van het corrosieproces, mits de coating onbeschadigd blijft.”

Naar schatting liggen er in Nederland zo’n 15.000 ondergrondse tanks, waarvan circa 12.000 bij tankstations. Van deze 12.000 tanks is 47 procent bedoeld voor dieselopslag. Iets minder dan de helft hiervan (43 procent) is niet gecoat. De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer laat weten dat er na afronding van de tussenrapportage nog eens twintig extra tanks onderzocht gaan worden.

Lees ook:

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Remco Nieuwenbroek is de vaste journalist voor vakblad TankPro en hoofdredacteur van het TankPro Magazine.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.