Vrachtwagenritten steeds vaker uitgevoerd met schonere Euro 6-motoren

Ritten met Nederlandse vrachtwagens worden steeds vaker verreden met schonere dieselmotoren die voldoen aan de Euro 6-norm. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS bekend heeft gemaakt. Van elke honderd ritten die Nederlandse vrachtauto’s in de eerste helft van dit jaar uitvoerden, werden er 38 uitgevoerd door een Euro 6-voertuig. Vorig jaar was dat nog 25 op de 100. Tevens maakte het statistiekbureau bekend dat het aantal zware voertuigen is gestegen.

In totaal maakten Nederlandse vrachtwagens vorig jaar bijna 83 miljoen ritten. Vooral op langere afstanden blijken vrachtauto’s die voldoen aan de Euro 6-norm in trek. Bij ritten vanaf driehonderd kilometer werden vrachtwagens met deze schonere motoren in ruim de helft van de gevallen ingezet. Vrachtauto’s met oudere motoren (Euro 0-4) blijken vooral op kortere binnenlandse trajecten te worden gebruikt; bij een kwart van de ritten tot een afstand van 25 kilometer werd in de eerste helft van dit jaar gekozen voor een dergelijke vrachtauto.

Vrachtwagenritten naar Duitsland en België

Het merendeel van de internationale ritten door Nederlandse vrachtauto’s vindt plaats van en naar Duitsland en België. Bijna de helft van deze ritten (45 procent) werd in de eerste zes maanden van dit jaar uitgevoerd met een vrachtwagen die voldoet aan de Euro 6-norm.

Deze norm werd in 2013 ingevoerd. Sinds dat jaar neemt het gebruik van vrachtwagens die uitgerust zijn met een Euro 6-motor elk kwartaal met gemiddeld 2,2 procentpunt toe. In Q1 van het eerste jaar werd slechts 1 procent van de ritten met een vrachtauto nog met een dergelijk schonere motor verreden, in het tweede kwartaal van 2017 kwam de teller uit op 38 procent.

Minder NOx door nabehandeling

Motoren die voldoen aan deze strengere emissie-eisen stoten aanmerkelijk minder stikstofoxiden uit dan motoren die niet in deze Euro 6-categorie vallen. Om aan de strengere eisen van Euro 6 te voldoen moeten vrachtwagens zijn uitgerust met een uitlaatbehandelsysteem.

Zwaardere voertuigen beschikken over een SCR-katalysator die met behulp van AdBlue stikstofoxiden omzet in waterdamp en stikstof. Volgens het CBS vermindert de NOx-uitstoot van Euro 6-motoren met zo’n 80 procent in vergelijking met motoren die vallen onder de Euro 5-norm. Het verschil tussen Euro 6 en Euro 1 is 97 procent minder uitstoot van stikstof.

Aantal zware voertuigen gestegen

Het CBS maakte bovendien bekend dat op 1 januari 2017 het aantal Nederlandse trekkers (+3%) en het aantal opleggers (+4%) toenamen ten opzichte van het jaar ervoor. Het totaal aantal zware voertuigen steeg met 1,3 procent ten opzichte van begin 2016. Deze groei is volledig te danken aan de toename van het aantal trekkers voor opleggers. Het aantal vrachtwagens daalde met driehonderd stuks. Sinds 2011 zijn er in ons land meer trekkers voor oplegger dan vrachtwagens. Ons land telde op 1 januari 2017 ruim 136.000 zware vrachtvoertuigen; 62.000 vrachtauto’s en 74.000 trekkers voor oplegger.

Door steeds zuinigere auto’s staan de literverkopen onder druk. Voor tankstations kan het handig zijn om gebruik te maken van dynamische prijzen om het rendement op peil te houden. Wil je hier meer over weten, bezoek dan het congres op de Tankstation Vakbeurs op dinsdag 14 november in Expo Houten. Kijk voor meer informatie op www.tankstationvakbeurs.nl/nationaal-tankstation-congres/

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Remco Nieuwenbroek is de vaste journalist voor vakblad TankPro en hoofdredacteur van het TankPro Magazine.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Vrachtwagenritten steeds vaker uitgevoerd met schonere Euro 6-motoren | TankPro.nl

Vrachtwagenritten steeds vaker uitgevoerd met schonere Euro 6-motoren

Ritten met Nederlandse vrachtwagens worden steeds vaker verreden met schonere dieselmotoren die voldoen aan de Euro 6-norm. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS bekend heeft gemaakt. Van elke honderd ritten die Nederlandse vrachtauto’s in de eerste helft van dit jaar uitvoerden, werden er 38 uitgevoerd door een Euro 6-voertuig. Vorig jaar was dat nog 25 op de 100. Tevens maakte het statistiekbureau bekend dat het aantal zware voertuigen is gestegen.

In totaal maakten Nederlandse vrachtwagens vorig jaar bijna 83 miljoen ritten. Vooral op langere afstanden blijken vrachtauto’s die voldoen aan de Euro 6-norm in trek. Bij ritten vanaf driehonderd kilometer werden vrachtwagens met deze schonere motoren in ruim de helft van de gevallen ingezet. Vrachtauto’s met oudere motoren (Euro 0-4) blijken vooral op kortere binnenlandse trajecten te worden gebruikt; bij een kwart van de ritten tot een afstand van 25 kilometer werd in de eerste helft van dit jaar gekozen voor een dergelijke vrachtauto.

Vrachtwagenritten naar Duitsland en België

Het merendeel van de internationale ritten door Nederlandse vrachtauto’s vindt plaats van en naar Duitsland en België. Bijna de helft van deze ritten (45 procent) werd in de eerste zes maanden van dit jaar uitgevoerd met een vrachtwagen die voldoet aan de Euro 6-norm.

Deze norm werd in 2013 ingevoerd. Sinds dat jaar neemt het gebruik van vrachtwagens die uitgerust zijn met een Euro 6-motor elk kwartaal met gemiddeld 2,2 procentpunt toe. In Q1 van het eerste jaar werd slechts 1 procent van de ritten met een vrachtauto nog met een dergelijk schonere motor verreden, in het tweede kwartaal van 2017 kwam de teller uit op 38 procent.

Minder NOx door nabehandeling

Motoren die voldoen aan deze strengere emissie-eisen stoten aanmerkelijk minder stikstofoxiden uit dan motoren die niet in deze Euro 6-categorie vallen. Om aan de strengere eisen van Euro 6 te voldoen moeten vrachtwagens zijn uitgerust met een uitlaatbehandelsysteem.

Zwaardere voertuigen beschikken over een SCR-katalysator die met behulp van AdBlue stikstofoxiden omzet in waterdamp en stikstof. Volgens het CBS vermindert de NOx-uitstoot van Euro 6-motoren met zo’n 80 procent in vergelijking met motoren die vallen onder de Euro 5-norm. Het verschil tussen Euro 6 en Euro 1 is 97 procent minder uitstoot van stikstof.

Aantal zware voertuigen gestegen

Het CBS maakte bovendien bekend dat op 1 januari 2017 het aantal Nederlandse trekkers (+3%) en het aantal opleggers (+4%) toenamen ten opzichte van het jaar ervoor. Het totaal aantal zware voertuigen steeg met 1,3 procent ten opzichte van begin 2016. Deze groei is volledig te danken aan de toename van het aantal trekkers voor opleggers. Het aantal vrachtwagens daalde met driehonderd stuks. Sinds 2011 zijn er in ons land meer trekkers voor oplegger dan vrachtwagens. Ons land telde op 1 januari 2017 ruim 136.000 zware vrachtvoertuigen; 62.000 vrachtauto’s en 74.000 trekkers voor oplegger.

Door steeds zuinigere auto’s staan de literverkopen onder druk. Voor tankstations kan het handig zijn om gebruik te maken van dynamische prijzen om het rendement op peil te houden. Wil je hier meer over weten, bezoek dan het congres op de Tankstation Vakbeurs op dinsdag 14 november in Expo Houten. Kijk voor meer informatie op www.tankstationvakbeurs.nl/nationaal-tankstation-congres/

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Remco Nieuwenbroek is de vaste journalist voor vakblad TankPro en hoofdredacteur van het TankPro Magazine.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.