CDA, Pieter Omtzigt, Kamerlid

Kamervragen over gevolgen van ’tanken over de grens’

Het kabinet moet tekst en uitleg geven welke economische gevolgen de accijnsverhogingen op autobrandstoffen hebben voor de belastinginkomsten. Daartoe heeft CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt Kamervragen gesteld aan zowel minister Schultz van Infrastructuur als staatssecretaris Weekers van Financiën. Omtzigt wil dat de regering inzicht geeft in alle memo’s, emails en rapporten van de afgelopen twee jaar met inschattingen van de grenseffecten door de accijnsverhogingen en de financiële gevolgen daarvan.

Deze informatie moet van Omtzigt worden verstrekt door de diverse ministeries, belastingdienst en douane. “Natuurlijk had ik liever geen Kamervragen gesteld, maar nu de regering weigert om standaard een grenslandtoets te doen, wil ik gewoon weten of een accijnsverhoging nu meer of minder geld oplevert voor de schatkist en hoe die schatting nu gemaakt wordt”, zegt Omtzigt.

Prinsjesdag

“De vragen stellen we nu zodat de antwoorden voor Prinsjesdag binnen moeten zijn. Wellicht zien de ministers de concept-antwoorden nog terwijl ze overleggen over de begroting van volgend jaar.  Het is geen illusie dat hogere accijns kan leiden tot minder opbrengsten. Het gebeurde bij de accijnsverhoging op sterke drank in 2002. Die werd ook weer teruggedraaid, omdat het accijns verlies aan het buitenland zo groot was, dat het de verhoging meer dan teniet deed.”

“Het afgelopen jaren vielen de accijnsopbrengst met meer dan 300 miljoen euro tegen. Een deel daarvan zal ongetwijfeld te maken hebben met de groter dan verwachte krimp van de economie, maar ik betwijfel sterk of dat het hele verhaal is. In de grensregio, waar ik woon, heb ik kunnen kijken in de administratie van een aantal pompstations. Vooral de stations vlakbij de grens hebben te maken met scherpe omzetdalingen. Dat duidt op veel meer tanken over de grens.”

Accijns

Het Kamerlid wil dat het kabinet een exacte doorrekening geeft van de gevolgen voor de Schatkist, wanneer de accijnzen 1 cent duurder zouden worden, terwijl de accijns in Duitsland en België gelijk zouden blijven. Verder wil Omtzigt weten hoeveel Nederlanders over de grens tanken en andersom. Ook wil Omtzigt inzicht in de verwachte brandstofverkoop in de eerste helft van 2013 en de daadwerkelijke cijfers.

De Kamervragen volgen na de verontrustenden rapport die BOVAG en Beta vorige week presenteerden. Daaruit bleek onder meer dat de Rijksoverheid op jaarbasis 1,1 miljard aan belasting- en accijnsopbrengsten misloopt, omdat consumenten na de recente btw- en accijnsverhogingen op grote schaal over de grens zijn gaan tanken. Daardoor hebben de tankstations in de grensstreek fors lagere inkomsten, zodat er ook nog eens veel banen op het spel staan.

Tankstation-ondernemers

De tankstation-ondernemers aan de grens hebben zwaar te lijden onder de accijns-verschillen met de buurlanden. Het verschil in brandstofafzet en tabaksverkoop van de grensstations met het landelijk gemiddelde bedraagt in sommige periodes maar liefst 17%. Dat blijkt uit de grensmonitor van branchevereniging Beta, die donderdagochtend is aangeboden aan CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Omdat de klanten naar Duitsland en België trekken, hebben sommige tankstation-ondernemers tot wel 35% omzetverlies. Mocht de geplande accijnsverhoging per 1 januari 2014 doorgaan, zullen veel tankstation-ondernemers hun deuren moeten sluiten.

Grensstreek

De recente verhoging van de btw en de brandstofaccijnzen heeft niet alleen desastreuze gevolgen voor honderden pomphouders in de grensstreek. 53 procent van de inwoners van het grensgebied tankt in België of Duitsland en daardoor loopt de Nederlandse overheid jaarlijks ook nog eens ruim 1 miljard euro mis aan inkomsten. Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisaties BOVAG en NOVE in samenwerking met Trendbox.

Ook de omzet van veel Nederlandse tabakswinkeliers in de grensstreken is na de laatste accijnsverhoging meer dan gehalveerd.  Dat blijkt uit de tweede reportage (uit een reeks van vier) op de website www.accijnslek.nl.

Tabakswaren

De sterke omzetdaling is veroorzaakt doordat Nederlanders massaal net over de grens in België hun tabakswaren gaan kopen en daar ook de tank van hun auto volgooien en tevens bier inslaan. Door de hoge accijnzen in Nederland zijn tabakswaren in België veel goedkoper. Andere oorzaken zijn een forse toename van namaaksigaretten en illegale handel in rookwaren.

Bart Pals

Bekijk de Kamervragen van Omtzigt:

Vragen van de leden Omtzigt en De Rouwe ( beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Infrastructuur en Milieu over het artikel ‘Rijk rekent zich rijk met brandstofaccijns’

(ingezonden 13 augustus 2013)

 1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Rijk rekent zich rijk met brandstofaccijns’?
 2. Kunt u aangeven hoeveel de (in de rijksbegroting) verwachte verkoop van autobrandstof in Nederland was in 2012 (uitgesplitst naar diesel, benzine en lpg) en de daar verwachte accijnsopbrengst, en hoeveel de uiteindelijke verkoop was en de mee- of tegenvaller in de accijnzen?
 3. Kunt u aangeven hoeveel de verwachte verkoop van autobrandstof in Nederland in 2013 is en de gerealiseerde verkoop in het eerste half jaar? Hoeveel is er meer/minder verkocht dan geraamd?
 4. Hoeveel brandstof tanken Nederlanders (burgers en bedrijven) in het buitenland en hoeveel brandstof tanken buitenlanders in Nederland in 2012 en 2013?
 5. Indien brandstof (LPG, Diesel, Benzine) 1 cent duurder wordt door een belastingverhoging en de prijzen gelijk blijven in Duitsland en België, hoeveel schat uw rekenmodel in dat: a. er extra binnenkomt, omdat door de staat op elke liter verkochte brandstof extra belasting geheven wordt; b. er minder binnenkomt, doordat mensen minder rijden of een zuiniger auto gebruiken; c. er minder binnenkomt, doordat meer Nederlanders in het buitenland gaan tanken (en minder buitenlanders in Nederland gaan tanken)?
 6. Kunt u alle memo’s, emails en rapporten van de afgelopen twee jaar van uw ministeries, de belastingdienst en de douane die een (in)schatting bevatten van grenseffecten bij de verkoop van brandstoffen en/of de financiële gevolgen daarvan, doen toekomen aan de Tweede Kamer?

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Kamervragen over gevolgen van ’tanken over de grens’ | TankPro.nl
CDA, Pieter Omtzigt, Kamerlid

Kamervragen over gevolgen van ’tanken over de grens’

Het kabinet moet tekst en uitleg geven welke economische gevolgen de accijnsverhogingen op autobrandstoffen hebben voor de belastinginkomsten. Daartoe heeft CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt Kamervragen gesteld aan zowel minister Schultz van Infrastructuur als staatssecretaris Weekers van Financiën. Omtzigt wil dat de regering inzicht geeft in alle memo’s, emails en rapporten van de afgelopen twee jaar met inschattingen van de grenseffecten door de accijnsverhogingen en de financiële gevolgen daarvan.

Deze informatie moet van Omtzigt worden verstrekt door de diverse ministeries, belastingdienst en douane. “Natuurlijk had ik liever geen Kamervragen gesteld, maar nu de regering weigert om standaard een grenslandtoets te doen, wil ik gewoon weten of een accijnsverhoging nu meer of minder geld oplevert voor de schatkist en hoe die schatting nu gemaakt wordt”, zegt Omtzigt.

Prinsjesdag

“De vragen stellen we nu zodat de antwoorden voor Prinsjesdag binnen moeten zijn. Wellicht zien de ministers de concept-antwoorden nog terwijl ze overleggen over de begroting van volgend jaar.  Het is geen illusie dat hogere accijns kan leiden tot minder opbrengsten. Het gebeurde bij de accijnsverhoging op sterke drank in 2002. Die werd ook weer teruggedraaid, omdat het accijns verlies aan het buitenland zo groot was, dat het de verhoging meer dan teniet deed.”

“Het afgelopen jaren vielen de accijnsopbrengst met meer dan 300 miljoen euro tegen. Een deel daarvan zal ongetwijfeld te maken hebben met de groter dan verwachte krimp van de economie, maar ik betwijfel sterk of dat het hele verhaal is. In de grensregio, waar ik woon, heb ik kunnen kijken in de administratie van een aantal pompstations. Vooral de stations vlakbij de grens hebben te maken met scherpe omzetdalingen. Dat duidt op veel meer tanken over de grens.”

Accijns

Het Kamerlid wil dat het kabinet een exacte doorrekening geeft van de gevolgen voor de Schatkist, wanneer de accijnzen 1 cent duurder zouden worden, terwijl de accijns in Duitsland en België gelijk zouden blijven. Verder wil Omtzigt weten hoeveel Nederlanders over de grens tanken en andersom. Ook wil Omtzigt inzicht in de verwachte brandstofverkoop in de eerste helft van 2013 en de daadwerkelijke cijfers.

De Kamervragen volgen na de verontrustenden rapport die BOVAG en Beta vorige week presenteerden. Daaruit bleek onder meer dat de Rijksoverheid op jaarbasis 1,1 miljard aan belasting- en accijnsopbrengsten misloopt, omdat consumenten na de recente btw- en accijnsverhogingen op grote schaal over de grens zijn gaan tanken. Daardoor hebben de tankstations in de grensstreek fors lagere inkomsten, zodat er ook nog eens veel banen op het spel staan.

Tankstation-ondernemers

De tankstation-ondernemers aan de grens hebben zwaar te lijden onder de accijns-verschillen met de buurlanden. Het verschil in brandstofafzet en tabaksverkoop van de grensstations met het landelijk gemiddelde bedraagt in sommige periodes maar liefst 17%. Dat blijkt uit de grensmonitor van branchevereniging Beta, die donderdagochtend is aangeboden aan CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Omdat de klanten naar Duitsland en België trekken, hebben sommige tankstation-ondernemers tot wel 35% omzetverlies. Mocht de geplande accijnsverhoging per 1 januari 2014 doorgaan, zullen veel tankstation-ondernemers hun deuren moeten sluiten.

Grensstreek

De recente verhoging van de btw en de brandstofaccijnzen heeft niet alleen desastreuze gevolgen voor honderden pomphouders in de grensstreek. 53 procent van de inwoners van het grensgebied tankt in België of Duitsland en daardoor loopt de Nederlandse overheid jaarlijks ook nog eens ruim 1 miljard euro mis aan inkomsten. Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisaties BOVAG en NOVE in samenwerking met Trendbox.

Ook de omzet van veel Nederlandse tabakswinkeliers in de grensstreken is na de laatste accijnsverhoging meer dan gehalveerd.  Dat blijkt uit de tweede reportage (uit een reeks van vier) op de website www.accijnslek.nl.

Tabakswaren

De sterke omzetdaling is veroorzaakt doordat Nederlanders massaal net over de grens in België hun tabakswaren gaan kopen en daar ook de tank van hun auto volgooien en tevens bier inslaan. Door de hoge accijnzen in Nederland zijn tabakswaren in België veel goedkoper. Andere oorzaken zijn een forse toename van namaaksigaretten en illegale handel in rookwaren.

Bart Pals

Bekijk de Kamervragen van Omtzigt:

Vragen van de leden Omtzigt en De Rouwe ( beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Infrastructuur en Milieu over het artikel ‘Rijk rekent zich rijk met brandstofaccijns’

(ingezonden 13 augustus 2013)

 1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Rijk rekent zich rijk met brandstofaccijns’?
 2. Kunt u aangeven hoeveel de (in de rijksbegroting) verwachte verkoop van autobrandstof in Nederland was in 2012 (uitgesplitst naar diesel, benzine en lpg) en de daar verwachte accijnsopbrengst, en hoeveel de uiteindelijke verkoop was en de mee- of tegenvaller in de accijnzen?
 3. Kunt u aangeven hoeveel de verwachte verkoop van autobrandstof in Nederland in 2013 is en de gerealiseerde verkoop in het eerste half jaar? Hoeveel is er meer/minder verkocht dan geraamd?
 4. Hoeveel brandstof tanken Nederlanders (burgers en bedrijven) in het buitenland en hoeveel brandstof tanken buitenlanders in Nederland in 2012 en 2013?
 5. Indien brandstof (LPG, Diesel, Benzine) 1 cent duurder wordt door een belastingverhoging en de prijzen gelijk blijven in Duitsland en België, hoeveel schat uw rekenmodel in dat: a. er extra binnenkomt, omdat door de staat op elke liter verkochte brandstof extra belasting geheven wordt; b. er minder binnenkomt, doordat mensen minder rijden of een zuiniger auto gebruiken; c. er minder binnenkomt, doordat meer Nederlanders in het buitenland gaan tanken (en minder buitenlanders in Nederland gaan tanken)?
 6. Kunt u alle memo’s, emails en rapporten van de afgelopen twee jaar van uw ministeries, de belastingdienst en de douane die een (in)schatting bevatten van grenseffecten bij de verkoop van brandstoffen en/of de financiële gevolgen daarvan, doen toekomen aan de Tweede Kamer?

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.