biobrandstof, ethanol, alternatieve brandstof

Wettelijke verplichting bijmengen biobrandstof mag

Een regering mag oliemaatschappijen wettelijk verplichten een minimum hoeveelheid biobrandstof bij te mengen in benzine en diesel. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in een nieuw arrest. De Belgische Petroleum Unie (BPU) had protest aangetekend tegen de verplichte regeling om 4 % biobrandstof bij te mengen, maar vangt nu bot. Nederland kent eveneens een wettelijke verplichting tot het bijmengen van biobrandstof.

De BPU vocht de verplichting aan op gronden van een uitleg van de Europese regels omtrent bijmenging van biobrandstoffen. Volgens de BPU geldt er wel een maximale verplichting maar bepalen de regels geen minimale verplichting voor het bijmengen. De belangenvereniging van invoerders, groothandelaren en distributeurs van olieproducten stapte naar het Grondwettelijk Hof, dat op zijn beurt om uitleg ging bij het EU-Hof.

10 % in 2020

De rechters in Luxemburg beoordelen nu dat er wel degelijk een minimumgrens aan de verplichting hangt. Volgens hen strookt de Belgische regeling met de Europese richtlijn en hebben de Belgische autoriteiten hun regels ook naar behoren aangemeld bij de Europese Commissie.

Nederland kent eveneens een wettelijke verplichting tot het bijmengen van biobrandstoffen. In 2012 moet er 4,5 procent biobrandstof bijgemengd worden. In 2013 is dat 5 procent en in 2014 is het 5,5 procent.  De Europese doelstelling is minimaal 10 procent hernieuwbare energie in het vervoer in 2020. De inzet van elektriciteit en groengas telt ook mee. Oliemaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de bijmenging van biobrandstof.

Verwerpelijk

Overigen ligt het gebruik van biobrandstoffen in het geheel onder vuur. Het telen van gewassen voor het gebruik van biobrandstoffen zou een tegendraads effect hebben en moreel verwerpelijk zijn, pleiten voedselorganisaties Ook leidt het bijmengen van biobrandstof niet altijd tot een lagere CO2-emissie dan bij gebruik van gewone benzine of diesel.

Afhankelijk van het al dan niet meerekenen van (in)directe CO2-emissies die bij de teelt, productie en/of verbranding van biobrandstoffen ontstaan, varieert de CO2-uitstoot ten opzichte van benzine van een reductie van 95% tot een toename van 180%.

Buiten Nederland

Momenteel wordt er in de broeikasgasbalans van landen (conform internationale afspraken) geen CO2-emissie toegekend aan de verbranding van biobrandstoffen. De koolstof die bij de teelt in biomassa is vastgelegd, komt namelijk bij verbranding weer in de atmosfeer, waardoor de netto emissie nul is.

De vastlegging vindt echter grotendeels buiten Nederland plaats. Daarnaast wordt er, voor zover deze buiten Nederland plaats vinden, geen rekening gehouden met emissies die in de productieketen optreden (bijvoorbeeld door transport en kunstmest) en met de indirecte emissies die ontstaan door bijvoorbeeld ontbossing.

Lees ook: Bijmengen mag alleen met duurzame biobrandstoffen

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Wettelijke verplichting bijmengen biobrandstof mag | TankPro.nl
biobrandstof, ethanol, alternatieve brandstof

Wettelijke verplichting bijmengen biobrandstof mag

Een regering mag oliemaatschappijen wettelijk verplichten een minimum hoeveelheid biobrandstof bij te mengen in benzine en diesel. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in een nieuw arrest. De Belgische Petroleum Unie (BPU) had protest aangetekend tegen de verplichte regeling om 4 % biobrandstof bij te mengen, maar vangt nu bot. Nederland kent eveneens een wettelijke verplichting tot het bijmengen van biobrandstof.

De BPU vocht de verplichting aan op gronden van een uitleg van de Europese regels omtrent bijmenging van biobrandstoffen. Volgens de BPU geldt er wel een maximale verplichting maar bepalen de regels geen minimale verplichting voor het bijmengen. De belangenvereniging van invoerders, groothandelaren en distributeurs van olieproducten stapte naar het Grondwettelijk Hof, dat op zijn beurt om uitleg ging bij het EU-Hof.

10 % in 2020

De rechters in Luxemburg beoordelen nu dat er wel degelijk een minimumgrens aan de verplichting hangt. Volgens hen strookt de Belgische regeling met de Europese richtlijn en hebben de Belgische autoriteiten hun regels ook naar behoren aangemeld bij de Europese Commissie.

Nederland kent eveneens een wettelijke verplichting tot het bijmengen van biobrandstoffen. In 2012 moet er 4,5 procent biobrandstof bijgemengd worden. In 2013 is dat 5 procent en in 2014 is het 5,5 procent.  De Europese doelstelling is minimaal 10 procent hernieuwbare energie in het vervoer in 2020. De inzet van elektriciteit en groengas telt ook mee. Oliemaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de bijmenging van biobrandstof.

Verwerpelijk

Overigen ligt het gebruik van biobrandstoffen in het geheel onder vuur. Het telen van gewassen voor het gebruik van biobrandstoffen zou een tegendraads effect hebben en moreel verwerpelijk zijn, pleiten voedselorganisaties Ook leidt het bijmengen van biobrandstof niet altijd tot een lagere CO2-emissie dan bij gebruik van gewone benzine of diesel.

Afhankelijk van het al dan niet meerekenen van (in)directe CO2-emissies die bij de teelt, productie en/of verbranding van biobrandstoffen ontstaan, varieert de CO2-uitstoot ten opzichte van benzine van een reductie van 95% tot een toename van 180%.

Buiten Nederland

Momenteel wordt er in de broeikasgasbalans van landen (conform internationale afspraken) geen CO2-emissie toegekend aan de verbranding van biobrandstoffen. De koolstof die bij de teelt in biomassa is vastgelegd, komt namelijk bij verbranding weer in de atmosfeer, waardoor de netto emissie nul is.

De vastlegging vindt echter grotendeels buiten Nederland plaats. Daarnaast wordt er, voor zover deze buiten Nederland plaats vinden, geen rekening gehouden met emissies die in de productieketen optreden (bijvoorbeeld door transport en kunstmest) en met de indirecte emissies die ontstaan door bijvoorbeeld ontbossing.

Lees ook: Bijmengen mag alleen met duurzame biobrandstoffen

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.