Transportsector weet niet welke alternatieve brandstof te kiezen

Er moet een breed samenwerkingsverband komen tussen transportbedrijven en overheden om het gebruik van alternatieve brandstoffen in de transportsector te laten slagen. Gebeurt dit niet dan blijft diesel de meest gebruikte brandstof in de sector en worden CO2- doelstellingen niet gehaald. Dat blijkt uit een onderzoek van kennisinstituut NEA.

De transportwereld heeft een dringende behoefte aan meer regie in de zoektocht naar welke groene brandstof in de toekomst de beste keuze is. Nu weten transportbedrijven vaak niet wat ze moeten kiezen, terwijl vanuit Europa de druk om groener te rijden alsmaar groter wordt.

Diesel

Voor de korte termijn blijft diesel voor het goederenvervoer over de weg de belangrijkste brandstof maar alternatieve brandstoffen zullen de komende jaren terrein winnen. Dé alternatieve brandstof in dé transportsector bestaan nog niet. Van belang is mogelijke brandstofalternatieven mogelijk te maken voor de juiste deelsegmenten in het goederenvervoer over de weg.

Verschillende aanpak

Stadsdistributie en internationaal vervoer vergen bijvoorbeeld een heel verschillende aanpak. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat kleine transportondernemers voorlopig het best kunnen blijven inzetten op brandstofbesparing. Voor grotere bedrijven zijn investeringen in groene brandstoffen beter te realiseren. Zo kunnen zij als koploper zichzelf en de sector vooruit brengen.

Waarschuwing

Het onderzoek laat een duidelijke waarschuwing zien. De economische crisis kan een belemmering inhouden voor verdere vergroening in de transportpraktijk. Om toekomstige CO2-doelen te realiseren moet de sector nu voluit kunnen innoveren door alternatieve brandstoffen in de praktijk toe te passen.

Regiegroep

Daarom zou een regiegroep moeten worden ingesteld om de belemmeringen rond de toepassing van alternatieve brandstoffen weg te nemen. Het is bijvoorbeeld doodzonde als een innoverende transportondernemers nog niet met vloeibaar aardgas (LNG) aan de slag kan omdat de regelgeving voor tankinstallaties in de gemeente nog niet helder is.

Een regiegroep kan de belangen van overheden, transporteurs, voertuig- en brandstofleveranciers verbinden en werkbare oplossingen voor de praktijk initiëren.

Uniform

Om CO2 te kunnen reduceren heeft de transportsector dringend behoefte aan een uniforme methodiek van CO2-registratie. Met zo’n uniforme aanpak wordt voorkomen dat registratie en reductie van CO2 in de bedrijfstak onjuist en onbetrouwbaar wordt gerapporteerd.

Zo’n betrouwbare methodiek is ook steeds meer van belang voor verladers om te voorkomen dat er geconcurreerd wordt op methodieken in plaats van op CO2-reductie. TLN werkt dit jaar tezamen met andere partijen aan het vaststellen van zo’n uniforme methodiek die vanaf volgend jaar als standaard voor de transportsector moet kunnen gelden.

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Transportsector weet niet welke alternatieve brandstof te kiezen | TankPro.nl

Transportsector weet niet welke alternatieve brandstof te kiezen

Er moet een breed samenwerkingsverband komen tussen transportbedrijven en overheden om het gebruik van alternatieve brandstoffen in de transportsector te laten slagen. Gebeurt dit niet dan blijft diesel de meest gebruikte brandstof in de sector en worden CO2- doelstellingen niet gehaald. Dat blijkt uit een onderzoek van kennisinstituut NEA.

De transportwereld heeft een dringende behoefte aan meer regie in de zoektocht naar welke groene brandstof in de toekomst de beste keuze is. Nu weten transportbedrijven vaak niet wat ze moeten kiezen, terwijl vanuit Europa de druk om groener te rijden alsmaar groter wordt.

Diesel

Voor de korte termijn blijft diesel voor het goederenvervoer over de weg de belangrijkste brandstof maar alternatieve brandstoffen zullen de komende jaren terrein winnen. Dé alternatieve brandstof in dé transportsector bestaan nog niet. Van belang is mogelijke brandstofalternatieven mogelijk te maken voor de juiste deelsegmenten in het goederenvervoer over de weg.

Verschillende aanpak

Stadsdistributie en internationaal vervoer vergen bijvoorbeeld een heel verschillende aanpak. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat kleine transportondernemers voorlopig het best kunnen blijven inzetten op brandstofbesparing. Voor grotere bedrijven zijn investeringen in groene brandstoffen beter te realiseren. Zo kunnen zij als koploper zichzelf en de sector vooruit brengen.

Waarschuwing

Het onderzoek laat een duidelijke waarschuwing zien. De economische crisis kan een belemmering inhouden voor verdere vergroening in de transportpraktijk. Om toekomstige CO2-doelen te realiseren moet de sector nu voluit kunnen innoveren door alternatieve brandstoffen in de praktijk toe te passen.

Regiegroep

Daarom zou een regiegroep moeten worden ingesteld om de belemmeringen rond de toepassing van alternatieve brandstoffen weg te nemen. Het is bijvoorbeeld doodzonde als een innoverende transportondernemers nog niet met vloeibaar aardgas (LNG) aan de slag kan omdat de regelgeving voor tankinstallaties in de gemeente nog niet helder is.

Een regiegroep kan de belangen van overheden, transporteurs, voertuig- en brandstofleveranciers verbinden en werkbare oplossingen voor de praktijk initiëren.

Uniform

Om CO2 te kunnen reduceren heeft de transportsector dringend behoefte aan een uniforme methodiek van CO2-registratie. Met zo’n uniforme aanpak wordt voorkomen dat registratie en reductie van CO2 in de bedrijfstak onjuist en onbetrouwbaar wordt gerapporteerd.

Zo’n betrouwbare methodiek is ook steeds meer van belang voor verladers om te voorkomen dat er geconcurreerd wordt op methodieken in plaats van op CO2-reductie. TLN werkt dit jaar tezamen met andere partijen aan het vaststellen van zo’n uniforme methodiek die vanaf volgend jaar als standaard voor de transportsector moet kunnen gelden.

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.